Opublikowano

Analizatory tłuszczu metodą Soxhleta

Aparat Soxhleta jest wykorzystywany do ekstrakcji związków trudno rozpuszczalnych. Jednakże może być wykorzystywany do ekstrakcji większości substancji.

Aby przeprowadzić ekstrakcję należy użyć substancji stałej. Jest to warunek podstawowy.

Aparat do ekstrakcji zawiera trzy części:

  • Kolba kulista
  • Nasadka Soxhleta
  • Chłodnica zwrotna

Poniższy schemat opisuje działanie aparatu Soxhleta :

Kolba A: zawiera odpowiedni rozpuszczalnik, podgrzewany za pomocą czaszy grzejnej bądź łaźni wodnej.

Rurka B: przez rurkę przechodzą opary rozpuszczalnika

Chłodnica zwrotna C: w niej następuje skroplenie oparów

D: gilza z ekstrahowaną substancją.

Rozpuszczalnik w formie skroplonej spływa do nasadki Soxhleta i powoli ją wypełnia. Skutkuje to ekstrakcją związków z substancji umieszczonej w gilzie celulozowej. Dzięki temu, że rozpuszczalnik w nasadce jest gorący ekstrakcja staje się bardziej wydajna.

Syfon E: gdy poziom skroplonego rozpuszczalnika przewyższy wysokość rurki E, jest przekazywany do kolby A. Nasadka z powrotem jest napełniona czystym rozpuszczalnikiem i proces może zajść na nowo.
Wszyscy producenciHanonLabindexSelecta

Gilzy celulozowe ekstrakcyjne do ekstraktora soxhleta

Gilzy celulozowe ekstrakcyjne do ekstraktora soxhleta

Gilzy celulozowe ekstrakcyjne do ekstraktora soxhleta

Ekstraktor metodą Soxhleta SOX500

Ekstraktor metodą Soxhleta SOX500

Ekstraktory metodą Soxhleta SOX500: analizator tłuszczów: Zakres temperatur Temperatura pokojowa + 5 ℃ ~ 300 ℃; Zakres pomiarowy 0.1 ~ 100%; Dokładność temperatury ± 1 ℃; Błąd względny 1%; Masa próbki 0,5 ~ 15g; Objętość 150 ml rozpuszczalnika; Odzysk rozpuszczalnika ≧ 85%.

Ekstraktor metodą Soxhleta SOX406

Ekstraktor metodą Soxhleta SOX406

SOX406 analizator tłuszczów opierający się na zasadzie ekstrakcji Soxhleta: Zakres temperatur Temperatura pokojowa + 5 ℃ ~ 300 ℃; Zakres pomiarowy 0.1 ~ 100%; Dokładność temperatury ± 1 ℃; Masa próbki 0,5 ~ 15g; Objętość 80 ml rozpuszczalnika; Odzysk rozpuszczalnika ≧ 80%.

Ekstraktor metodą Soxhleta DET-GRAS-N-IV

Ekstraktor metodą Soxhleta DET-GRAS-N-IV

Ekstraktory metodą Soxhleta DET-GRAS-N-IV – 6 stanowisk ekstrakcyjnych: Możliwość ekstrakcji w klasycznych celulozowych gilzach Ø=26mm x 60mm jak również w uniwersalnych szklanych naczynkach ze spiekiem SCHOTTA Ø=34mm x 80mm; Temperatura ekstrakcji do 240 stopni C; 16 programów w pamięci;

Ekstraktor metodą Soxhleta DET-GRAS-N-II

Ekstraktor metodą Soxhleta DET-GRAS-N-II

Ekstraktory metodą Soxhleta DET-GRAS-N-IV – 2 stanowiska ekstrakcyjne: Możliwość ekstrakcji w klasycznych celulozowych gilzach Ø=26mm x 60mm jak również w uniwersalnych szklanych naczynkach ze spiekiem SCHOTTA Ø=34mm x 80mm; Temperatura ekstrakcji do 240 stopni C; 16 programów w pamięci;