Analizatory Kjeldahl

Metoda Kjeldahla jest klasyczną metodą ilościowego oznaczania azotu w przeliczeniu na białko. Metoda Kjeldahla jest szeroko stosowana do oznaczania azotu w przeliczeniu na białko w substancjach stałych, żywności, produktach rolnych, paszach i innych substancjach.
W oznaczaniu azotu za pomocą metody Kjeldahla wyróżnia się trzy główne etapy:

1. Mineralizację: aby otrzymać roztwór siarczanu amonu podgrzewa się homogenizowaną próbkę w stężonym kwasie solnym lub siarkowym.
2. Destylację: aby przekształcić sól amonową do amoniaku do należy dodać nadmiar zasady.
3. Miareczkowanie: azot w próbce oblicza się, oznaczając ilość amoniaku w otrzymanym roztworze. Oddestylowany amoniak z roztworu zasadowego zbiera się w dokładnie określonej ilości roztworu kwasu borowego, a jego nadmiar miareczkuje się przy pomocy roztworu kwasu solnego lub siarkowego.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

Wyświetlanie wszystkich wyników: 12