Płytki mikrotitracyjne

Płytki mikrotitracyjne to płaskie płytki z wieloma “dołkami” używanymi jako małe probówki. Płytki wielodołkowe są standardowym narzędziem w badaniach analitycznych i klinicznych w laboratoriach diagnostycznych. Powszechnym zastosowaniem jest test ELISA, podstawa najnowocześniejszych medycznych testów diagnostycznych.

Płytka mikrotitracyjna ma zazwyczaj 6, 12, 24, 48, 96, 384 lub 1536 dołków na próbki ułożonych w prostokątną matrycę 2:3. Niektóre płytki PCR są produkowane z 3456 lub 9600 dołkami

Każda studzienka płytki mikrotitracyjnej zazwyczaj mieści od kilkudziesięciu nanolitrów do kilku mililitrów płynnej próbki. Mogą być również używane do przechowywania suchego proszku. Dołki mogą być okrągłe lub kwadratowe. W przypadku zastosowań związanych z przechowywaniem mieszanek preferowane są kwadratowe studnie z ściśle dopasowanymi silikonowymi matami nasadkowymi. Płytki PCR mogą być przechowywane w niskich temperaturach przez długi czas, mogą być podgrzewane w celu zwiększenia szybkości odparowywania rozpuszczalnika z dołków, a nawet mogą być uszczelniane na gorąco folią zwykłą lub przezroczystą. Mikropłytki titracyjne służą do prawie każdego zastosowania w naukach przyrodniczych. Filtracja, separacja, wykrywanie optyczne, przechowywanie, mieszanie podczas reakcji, hodowla komórkowa i wykrywanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Ogromny wzrost badań nad całymi żywymi komórkami doprowadził do powstania zupełnie nowej gamy mikropłytek, które są “poddawane obróbce kultur tkankowych” specjalnie do tych zastosowań. Powierzchnie tych produktów są modyfikowane za pomocą wyładowania plazmowego tlenu, aby ich powierzchnie były bardziej hydrofilowe, dzięki czemu łatwiej jest przylegającym komórkom rosnąć na powierzchni, która w przeciwnym razie byłaby silnie hydrofobowa.

Wyświetlanie jednego wyniku

Wyświetlanie jednego wyniku