Analizator Kjedlahla K9860

  1. Dozowanie i praca z wysoką dokładnością: 4 pompy KNF.
  2. Łatwa konserwacja: wstępnie zainstalowane funkcje czyszczenia, czyszczenie kubków odbiorczych, czyszczenie rurociągu alkaliów, czyszczenie rurociągu kwasu borowego, mycie kwasem, opróżnianie butli z parą.
  3. Wysoka dokładność miareczkowania, do 2,0 μl / krok.
  4. Zintegrowana drukarka.

Opis

  1. Dozowanie i praca z wysoką dokładnością: 4 pompy KNF.
  2. Łatwa konserwacja: wstępnie zainstalowane funkcje czyszczenia, czyszczenie kubków odbiorczych, czyszczenie rurociągu alkaliów, czyszczenie rurociągu kwasu borowego, mycie kwasem, opróżnianie butli z parą.
  3. Wysoka dokładność miareczkowania, do 2,0 μl / krok.
  4. Zintegrowana drukarka.