Analizatory wielkości cząstek IKOsizer CC 6

Ultrakompaktowy superdokładny przemysłowy miernik wielkości nanocząstek 0.3…10000 nm, współczynnika dyfuzji oraz masy cząsteczkowej polimeru w roztworach. Objętość próbki 1µL…10mL. Stężenie próbki 0.0001…40%. Kąt rozproszenia 30,90,150,173°. Laser diodowy 650nm. Wbudowany termostat 5°-100°C. Rozpraszanie statyczne, nieinwazyjne, zależne od kąta.

Opis

IKOsizer CC to modele, które działają w oparciu o dynamiczne rozpraszanie światła (spektroskopia korelacji fotonów). Technika ta jest idealna do pomiarów wielkości nanocząstek, współczynnika dyfuzji oraz badaniu ciężaru polimerów w roztworach. Technologia umożliwia dodatkowo na statyczne nieinwazyjne rozpraszanie światła, zależne od kąta rozpraszania światła. Procedura pomiarowa i zaawansowane oprogramowanie jest odpowiednie dla poszczególnych poziomów użytkowników. Urządzenie to jest w pełni zgodne z międzynarodową normą ISO 22412:2008.

 • Urządzenie to zapewnia szybkie pomiary przy wielokątowym i dynamiczny rozproszeniu światła, następuje monitowanie wielkości cząstek w czasie rzeczywistym.
 • Nieinwazyjna technologia rozpraszania wykorzystywana do pomiarów w wysokim stężeniu lub nieprzejrzystych próbek.
 • Technologia zależna od kąta rozpraszania światła
 • Nowe czułe liczniki fotonów działające w oparciu o diody ADP
 • Dwa lasery o różnych długościach fal
 • Stabilizator temperatury dla laserów i diod ADP
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Elastyczne konfiguracje pomiarowe
 • Rozszerzalność
 • Interfejs USB zapewnia łatwe połączenie z dowolnym komputerem
 • Dokładny termostat dla próbek
 • Łatwe przygotowanie próbki, pasują różne dostępne na rynku celki pomiarowe i fiolki
 • Unikalny korelator o elastycznej logice umieszczony na jednej płytce, skala czasowa liniowa oraz o wielokrotnym tau, możliwość ulepszania konfiguracji sprzętowej.

Parametry

Rozmiar 0.3…10000 nm
Dokładność 0.8%
Współczynnik dyfuzji 10-5…10-10 cm²/s
Masa cząsteczkowa 103…1012 g/mol
Stężenie próbki* 0.0001…40%
Kąt rozproszenia 30°
Kąt rozproszenia 90°
Kąt rozproszenia 150°
Kąt rozproszenia 173°
Laser 650 nm, 50 mw
Statyczne rozpraszanie światła TAK
Rozpraszanie światła zależne od kąta TAK
Nieinwazyjne rozpraszanie światła TAK
Objętość próbki 1µL…10mL
Laser Dostępne lasery diodowe: 650 nm; 405 nm; 635 nm; 780 nm o mocy do 100 mw
Termostat 5°-100°C z dokładnością do 0.1°C
Wymiary; Waga; Moc 290x258x108 mm /3.2 kg/ 198-240 V 50 Hz 90W

Schemat układu pomiarowego modelu IKOSizer CC-6

ikosizerccschematy

Oprogramowanie

Analizatory IKOsizer są dostarczane z oryginalnym przyjaznym użytkownikowi pakietem oprogramowania. Zawiera on łatwy w użyciu zestaw programów do kontroli procesu pomiarowego i do przeprowadzania dopasowania i analizy danych. Program wspomaga różne procedury badawcze – od podstawowych do najbardziej skomplikowanych. Jeżeli ktoś potrzebuje utworzyć własne środowisko do kontroli pomiaru oraz przetwarzania danych, dostępny jest także kod biblioteki zawierający wszystkie niskopoziomowe funkcje kontroli korelatora oraz procedury.

Aby uprościć kontrolę pomiaru i analizę danych, program posiada wbudowany interpretator poleceń, do tworzenia i stosowania różnych zbiorów poleceń, które łącznie przeprowadzają wymagane przez użytkownika zadanie. Interpretator zawiera wszystkie możliwe komendy, które są dostępne w menu lub oknach dialogowych. Może to być stosowane owocnie jako część większego zestawu pomiarowego, dzięki możliwości dynamicznej wymiany danych z innymi aplikacjami.

Użytkownik może zainstalować własne procedury przetwarzania danych bezpośrednio w interpretatorze. Dostępny jest kompletny plik pomocy kontekstowej on-line, który może być używany bez przerywania pracy interpretatora. Dostępna jest pomoc dotycząca klawiatury, wybranych poleceń, otwartych okien dialogowych, komunikatów. Można także ją przeglądać, jako ogólną instrukcję.

Analizator Wielkości Cząstek Mini

Różne programy do analizy polidyspersji (metoda regularyzacji – DYNALS, metoda półniezmienników, bezpośrednie przybliżenie przy użyciu nieliniowej metody najmniejszych kwadratów)

 • Określenie średniego rozmiaru cząstek oraz rozkładu rozmiaru.
 • Określenie masy cząsteczkowej metodami Debye’a oraz Marka-Houwinka.
 • Możliwość pełnej automatyzacji pomiarów za pomocą języka makr.
 • Różne metody przedstawiania wyników.

Zastosowanie

Przemysł Produkcja materiałów nanostrukturalnych i nanokompozytowych
Fizyka i Chemia Koloidy, polimery, lateks, micele, mikro emulsje, pęcherzyki, żele, podeszwy, ciekłe kryształy, zarodkowanie i agregacji procesów reakcji chemicznych, kinetyka, przemiany fazowe
Inżynieria Chemiczna Pigmenty, barwniki, kleje, proszki, materiały ścierne, smary, ropa naftowa, paliwa, płyny błotne, filtry membranowe i bardzo dokładne badanie filtracji
Biochemia i Biotechnologia Komórki, wirusy, białka, liposomy, membrany, DNA, immunologia
Technologia ochrony środowiska Rozproszenia zanieczyszczeń, wody i kontroli jakości żywności
Edukacja i szkolenia Nowatorskie laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne, medyczne i do technicznych edukacji

Przykłady analiz

Pomiar wielkości cząstek albuminy. Średnia wielkość cząsteczek RBSA = 4.52 nm

Analizator Wielkości Cząstek Mini

Funkcja korelacji światła rozproszonego

Analizator Wielkości Cząstek Mini

Rozkład wielkości cząstek

Porównanie modeli

Zakres pomiaru CC-1
CC-1Z
CC-2
CC-2Z
CC-3Z CC-4 CC-5 CC-6 CC-7 CC-8 CC-9
Rozmiar 0.3…10000 nm
Dokładność 0.8%
Współczynnik dyfuzji 10-5…10-10 cm²/s
Masa cząsteczkowa 103…1012 g/mol
Stężenie próbki* 0.0001…5%
Stężenie próbki* 0.0001…40%
Kąt rozproszenia 30°
Kąt rozproszenia 90°
Kąt rozproszenia 150°
Kąt rozproszenia 173°
Laser 650 nm, 50 mw
Laser 405 nm, 50 mw
Statyczne rozpraszanie światła
Rozpraszanie światła zależne od kąta
Nieinwazyjne rozpraszanie światła
Gotowy do aktualizacji Zeta CC-1z CC-2z

Metody pomiaru

ikosizerccschematy

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg