Analizatory wielkości cząstek IKOsizer MINI-1 oraz MINI-2

Najlepszy dla Studenta i Naukowca. Ultrakompaktowy przenośny superdokładny laserowy miernik wielkości cząstek nano DLS. Zasilanie bezpośrednio z laptopa przez port USB. Pomiar wielkości cząstek, masy cząsteczkowej oraz współczynnika dyfuzji w roztworze. Procedury pomiarowe i doskonałe oprogramowanie odpowiednie dla użytkowników początkujących i zaawansowanych.

Opis

IKOsizer MINI-1 oraz MINI-2

IKOsizer MINI to model do pomiarów rozmiaru nanocząstek, współczynnika dyfuzji oraz masy cząsteczkowej w roztworach. Urządzenie działa na zasadzie Dynamicznego Rozpraszania Światła DLS (Spektroskopia Korelacji Fotonów PCS). Instrument jest w pełni zgodny z normą międzynarodową ISO 22412:2008.

 • Dynamiczne rozpraszanie światła, szybkie pomiary, monitorowanie rozmiaru nanocząstek w czasie rzeczywistym.
 • Łatwe przygotowanie próbki, pasują różne dostępne na rynku celki pomiarowe i fiolki, wymienialna komora pomiarowa o dopasowanym współczynniku załamania światła.
 • Unikalny korelator o elastycznej logice umieszczony na jednej płytce, skala czasowa liniowa oraz o wielokrotnym tau, możliwość ulepszania konfiguracji sprzętowej.
 • Interfejs USB umożliwia łatwe podłączenie do komputera, laptopa.
 • Zasilanie przez port USB. Nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej.
 • Oprogramowanie i technika pomiarowa kompatybilne z innymi urządzeniami serii IKOsizer.
 • Nowy system zliczania fotonów, o wysokiej czułości, oparty o diodę APD, wyjątkowa jakość i wiarygodność ze wszystkimi cechami rozpraszania światła za optymalną cenę.

Parametry

Zakres pomiarowy
Rozmiar*
Współczynnik dyfuzji
Masa cząsteczkowa
0.8…10000 nm
10-5…10-10 cm²/s
103…1012 g/mol
Precyzja pomiaru ±1.5%
Objętość próbki 10 µL…10 mL
Stężenie próbki* 0.001…5%
Kąt rozpraszania 90°
Laser Laser LED: 650 nm, 25 mW (dostępne także: 405 nm, 635 nm, 780 nm o mocy do 100 mW)
Termostat** 5°…100°C , dokładność 0.1°C
Wymiary / Masa / Zasilanie 137 x 190 x 60 mm / 1.0 kg / 5 V, 0.4 A

*Zależne od próbki i aplikacji

**Tylko w MINI-2. Termostat zasilany zewnętrznym źródłem zasilania.

Oprogramowanie

Analizatory IKOsizer są dostarczane z oryginalnym przyjaznym użytkownikowi pakietem oprogramowania. Zawiera on łatwy w użyciu zestaw programów do kontroli procesu pomiarowego i do przeprowadzania dopasowania i analizy danych. Program wspomaga różne procedury badawcze – od podstawowych do najbardziej skomplikowanych. Jeżeli ktoś potrzebuje utworzyć własne środowisko do kontroli pomiaru oraz przetwarzania danych, dostępny jest także kod biblioteki zawierający wszystkie niskopoziomowe funkcje kontroli korelatora oraz procedury.

Aby uprościć kontrolę pomiaru i analizę danych, program posiada wbudowany interpretator poleceń, do tworzenia i stosowania różnych zbiorów poleceń, które łącznie przeprowadzają wymagane przez użytkownika zadanie. Interpretator zawiera wszystkie możliwe komendy, które są dostępne w menu lub oknach dialogowych. Może to być stosowane owocnie jako część większego zestawu pomiarowego, dzięki możliwości dynamicznej wymiany danych z innymi aplikacjami.

Użytkownik może zainstalować własne procedury przetwarzania danych bezpośrednio w interpretatorze. Dostępny jest kompletny plik pomocy kontekstowej on-line, który może być używany bez przerywania pracy interpretatora. Dostępna jest pomoc dotycząca klawiatury, wybranych poleceń, otwartych okien dialogowych, komunikatów. Można także ją przeglądać, jako ogólną instrukcję.

Analizator Wielkości Cząstek Mini

Różne programy do analizy polidyspersji (metoda regularyzacji – DYNALS, metoda półniezmienników, bezpośrednie przybliżenie przy użyciu nieliniowej metody najmniejszych kwadratów)

 • Określenie średniego rozmiaru cząstek oraz rozkładu rozmiaru.
 • Określenie masy cząsteczkowej metodami Debye’a oraz Marka-Houwinka.
 • Możliwość pełnej automatyzacji pomiarów za pomocą języka makr.
 • Różne metody przedstawiania wyników.

Typowe pomiary

Pomiar wielkości cząstek albuminy. Średnia wielkość cząsteczek RBSA = 4.52 nm

Analizator Wielkości Cząstek Mini

Funkcja korelacji światła rozproszonego

Analizator Wielkości Cząstek Mini

Rozkład wielkości cząstek

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg