Automatyczny analizator Soxhleta SOX406

Analizator tłuszczu SOX406 jest oparty na zasadzie ekstrakcji Soxhleta i integruje takie funkcje, jak zmiękczanie, ekstrakcja, ługowanie, ogrzewanie, kondensacja i odzyskiwanie rozpuszczalnika. Urządzenie może szybko oddzielić jedną substancję od stałych lub półstałych mieszanin, może określić rozpuszczalne związki organiczne zawarte w żywności, paszach, lekach, glebie, osadzie, polimerach, produktach z włókien, produktach petrochemicznych, detergentach, gumie, tworzywach sztucznych i innych materiałach .

Opis

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: Temperatura pokojowa + 5 ℃ ~ 300 ℃
 • Zakres pomiarowy : 0.1 ~ 100%
 • Dokładność temperatury: ± 1 ℃
 • Masa próbki: 0,5 ~ 15g
 • Wydajność: 6 szt. partii
 • Objętość: 80 ml rozpuszczalnika
 • Odzysk rozpuszczalnika: ≧ 80%
 • Zasilanie: 220VAC ± 10%, 50Hz
 • Moc: 1KW
 • Wymiary: 650mm x 320mm x 715mm
 • Waga netto: 35 kg

Parametry:

 • programowanie czasu ekstrakcji próbki
 • programowanie grzania dla naczynia ekstrakcyjnego
 • możliwość dodawanie rozpuszczalnika w układzie wewnętrznym
 • 7 min do temperatury 100°C
 • rozpuszczalnik po zakończonej analizie pozostaje w zbiorniku dla każdej kolumny ekstrakcyjnej
 • autotest sterownika Soxhleta po każdym włączeniu
 • możliwość edytowania temperatury lub czasu podczas ekstrakcji

Zabezpieczenia:

 • zabezpieczenie przy zaniku zasilania