Biureta cyfrowa Titronic 500 system biuret wymiennych

TITRONIC 500 to idealna automatyczna cyfrowa biureta tłokowa do ręcznego miareczkowania, dokładnego dozowania oraz przygotowywania roztworów. W połączeniu z oprogramowaniem TitriSoft 3.0 działa jak biureta miareczkowa, a z TitroLine7000 i TitriSoft 3.0 jest automatycznym urządzeniem dozującym, idealnym do wstępnego dozowania titranta. Posiada system biuret wymiennych.

Kategoria:

Opis

Automatyczna biureta cyfrowa Titronic 500 współpracuje z nowymi inteligentnymi modułami biuret wymiennych: Dostępne rozmiary 5, 10, 20 i 50 ml. Kompaktowe, zajmujące mało miejsca u podstawy, gdy liczy się miejsce na stole laboratoryjnym. Wszystkie istotne dane odczynnika i pojemności jednostki dozującej są przechowywane w zintegrowanym chipie RFID, w tym rozmiar biurety (ml), nazwa titranta, stężenie titranta lub wartość miana roztworu oraz data produkcji lub data ważności odczynnika.