Biurety cyfrowe automatyczne MultiBurette

Multi biurety cyfrowe. Obsługa po polsku. Burette 2S/4S to biurety cyfrowe – aparaty do miareczkowania z 2 lub 4 biuretami w standardzie. Biurety cyfrowe unikalne na rynku – 2 lub 4 biurety cyfrowe w jednym urządzeniu. 2 lub 4 rodzaje titranta z jednym urządzeniem. Miareczkowanie względem wskaźnika. Obsługa z klawiatury/myszki. Ręczne miareczkowanie/dozowanie z precyzją do 0.001ml.

Kategoria:

Opis

Nowa koncepcja biuret cyfrowych z wykorzystaniem dwóch biuret szklanych w modelu MultiBurette 2S i czterech biuret szklanych w modelu MultiBurette 4S. Uniwersalne i wszechstronne urządzenia, pozwalające na równoczesne podłączenie 2 lub 4 reagentów do gotowości analitycznej w dowolnym momencie. Bardzo ekonomiczne rozwiązania. Pozwalają na dozowanie 2 lub 4 reagentów (w zależności od wersji) za pośrednictwem jednego mechanizmu napędowego. Wysoka precyzja dozowania za pomocą precyzyjnego silnika krokowego o rozdzielczości 40 000 kroków. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 1µl.
Precyzja dozowania, intuicyjna obsługa i niska cena w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych. MultiBiurety cyfrowe firmy CRISON to gwarancja dobrego wyboru.

Urządzenia znajdują szerokie zastosowanie w Jednostkach Naukowo-Badawczych gdzie często stosuje się
techniki nastrzykiwania i analizy w przepływie FIA oraz sekwencyjnego nastrzykiwania i analizy SIA. Urządzenia serii MultiBurette zapewniają stały przepływ o niskiej prędkości. Biureta o pojemności 2.5ml może przeprowadzać dozowanie powyżej 20 godzin pracy ciągłej. Podłączając 2 lub 4 moduły biuret do komputera PC można uzyskać kilka przepływów, bez pulsacji o różnych prędkościach dozowania bez przerywania pracy – jeden moduł dozuje kolejny napełnia biuretę.
Firma CRISON oferuje różne wersje MultiBurette ze zróżnicowaniem funkcji.

 • Dozowanie: MultiBurette 2S-D i MultiBurette 4S-D
 • Dozowanie-pipetowanie-rozcieńczanie: MultiBurette 2S-DPD

Kalibracja. Oprogramowanie zapewnia możliwość okresowej kalibracji i walidacji poprawności dozowania dla stosowanej pojemności biuret. Wynik kalibracji jest wyświetlany na ekranie oraz drukowany jako raport zgodny z GLP.
Idealne do wykorzystania w Laboratoriach pracujących w ramach systemów ISO.

Modele

MultiBurette 2S-D MultiBurette 2S-DPD MultiBurette 4S-D
Dozowanie ręczne, powtórzeniowe, sekwencyjne zbiorcze Tak
Miareczkowanie Tak
Kalibracja automatyczna Tak
Pipetowanie proste i wielokrotne Nie Tak Nie
Rozcieńczanie Nie Tak Nie

Charakterystyka

 • Możliwość programowania i zapamiętania 10 lub 15 ustawień pracy w zależności od wersji.
 • Wbudowany program do okresowej kalibracji biuret. Dozowanie od 1µl do kilkunastu ml za pomocą jednego przycisku na klawiaturze.
 • Automatyczne napełnianie biuret.
 • Biurety do wyboru: 10 ml (standard), 5ml, 2.5ml lub 1ml.
 • Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem.
 • Bezpieczeństwo: przed rozpoczęciem dozowania biureta zawsze informuje o rodzaju dozowanego odczynnika.
 • Możliwość podłączenia i sterowania pracą mieszadła oraz zewnętrznymi elektrozaworami, także z poziomu komputera PC.
 • Port RS 232 do podłączenia drukarki lub komputera PC.
 • Port RS 232 dla pracy w sieci złożonej np. z 10 MultiBiuret lub pracy w sieci 10 urządzeń do miareczkowania firmy CRISON. Sieć obsługiwana z komputera PC za pomocą oprogramowania TiCom® pod Windows®.
 • Wielofunkcyjne, odporne na zużycie klawisze funkcyjne.
 • Sterowanie zewnętrzne:
  • Standardowa “myszka” w dostawie, 3 klawisze funkcyjne, prosta obsługa.
  • Standardowa klawiatura PC. Sterowanie i wprowadzanie nazwy i numeru próbki, nagłówka raportu, nazwy użytkownika. Wprowadzone dane na wydruku w raporcie.
  • Klawiatura numeryczna, 17 klawiszy funkcyjnych, sterowanie, wygodne wprowadzanie kodów numerycznych.
 • Wbudowany zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.

Zastosowanie

 • Dozowanie odczynników.
 • Analizy chemiczne.
 • Laboratoria farmaceutyczne.
 • Biologia.
 • Przemysł petrochemiczny.
 • Rolnictwo i analiza żywności.
 • Analiza wody.
 • Analizy kliniczne.
 • Przygotowanie roztworów mianowanych.
 • Produkcja aromatów.
 • Kosmetyka.
 • Procesy galwaniczne.
 • Przemysł tekstylny.

Wyświetlacz

Logiczne oprogramowanie MultiBiuret cyfrowych zapewnia intuicyjną obsługę i komfort pracy. Podążając krok po kroku za wskazówkami na ekranie, obsługa sprowadza się do operowania klawiszami funkcyjnymi, bez konieczności pracy z instrukcją obsługi.Programowanie dozowania powtórzeniowego, 4 biuretami


Dozowanie powtórzeniowe w toku


Programowanie rozcieńczania 2 biuretami


Rozcieńczanie 2 biuretami


Pipetowanie wielokrotne
Raport

Certyfikaty

Urządzenie jest dostarczane wraz deklaracją zgodności
CE z dyrektywą europejską EMC 89/336/EC, certyfikatem sprawdzenia i specyfikacją dostawy.

UWAGA !!!

Oferujemy kwalifikacje
IQ/OQ/PQ oraz okresowe kalibracje biurety.

Aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy w Państwa Laboratorium, w zależności od potrzeb dobieramy odpowiedni model oraz akcesoria.

DOBÓR, DORADZTWO ORAZ MONTAŻ. DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRZEDKŁADAMY NASZE DOŚWIADCZENIE.

Parametry

Pamięć urządzenia: 10 programów pracy (MultiBurette 2S-D i 4S-D).

15 programów pracy (MultiBurette 2S-DPD).

Program auto kalibracji biuret. Zegar / kalendarz.
Wyświetlacz: Graficzny LCD z podświetleniem, 128 x 64 punkty.
Klawiatura: Membranowa, odporna chemicznie, 7 klawiszowa, zabezpieczona PET. Gwarancja do 6 milionów naciśnięć na klawisz.
Objętości biuret: MultiBurette 2S-D i 4S-D: standardowa 10ml, opcjonalne: 5, 2.5 oraz 1ml.

MultiBurette 2S-DPD: standardowa 2.5 oraz 1ml.
Rozdzielczość dozowania: 1/40000 dla stosowanej objętości biurety.
Dokładność dozowania: (jako błąd względny), ≤0.2% dla objętości większych niż 10% objętości stosowanej biurety.
Powtarzalność dozowania: (jako błąd względny), ±0.1% dla objętości większych niż 10% objętości stosowanej biurety.
Dozowane objętości Minimalna 1µl, maksymalna 10 litrów. Biurety napełniają się automatycznie po spuszczeniu pełnej objętości bez utraty precyzji dozowania.
Czas dozowania 17s…20h, wybierany cyfrowo.
Materiał będący w kontakcie z titrantem: Biureta: szkło borokrzemianowe i PTFE.

Elektrozawór: PTFE oraz KEL-F.

Przewody PTFE.
Porty wejść / wyjść Klawiatura zewnętrzna, wtyk mini DIN.

Wejście do podłączenia ręcznego dozownika “CONCORDE”.

RS 232 C dwukierunkowy do komputera PC lub drukarki.

RS 232 C do podłączenia autopodajnika lub wagi.

Kontrola mieszadła: włącz/wyłącz oraz prędkość, wtyk RCA.
Zasilanie 24VAC, 1.25A, 30 VA, zewnętrzny zasilacz sieciowy.
Spełnione normy bezpieczeństwa elektrycznego Znak CE, EN 61010.
Spełnione normy kompatybilności elektromagnetycznej Znak CE, EN 50081-2 oraz EN 50082-2.
Warunki otoczenia pracy Temperatura pracy +5…+40°C.

Temperatura przechowywania i transportu: -10…+50°C.

Wilgotność ≤80% względna.
Obudowa tworzywo ABS, stal emaliowana.
Wymiary, masa 130x160x300 mm, ok. 4 kg.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg