Certyfikowane wzorce H2O [mg/l (ppm), % H2O]

Do WOLUMETRYCZNEJ i KULOMETRYCZNEJ metody oznaczania zawartości H2O metodą KARLA – FISCHERA

Opis

Wzorce ciekłe

 

Aquagent®WZORZEC WODY 1.0 0.1%H2O [100mg/l (ppm)] w ampułkach

Identyfikowany względem wzorców i metodyk NIST

PRECYZYJNY, specjalnie opracowany, stabilny chemicznie wzorzec w postaci ciekłej, porcjowany w ampułki, do sprawdzania poprawności / prawidłowości analiz oznaczania zawartości wody zgodnie z zaleceniami Karla – Fischera w technice KULOMETRYCZNEJ oraz mianowania TITRANTA i sprawdzania poprawności / prawidłowości analiz oznaczania zawartości wody zgodnie z zaleceniami Karla – Fischera w technice WOLUMETRYCZNEJ. POLECANY ZE WSKAZANIEM DLA TECHNIKI KULOMETRYCZNEJ, MOŻLIWY W STOSOWANIU RÓWNIEŻ DLA TECHNIKI WOLUMETRYCZNEJ. Dostarczany w kartonowej szufladzie w postaci porcjowanej na ampułki w ilości 1 opakowanie = 10 x 4 ml.

Na pełne sprawdzenie poprawności analitycznej w układzie KULOMETRYCZNYM KF (1 ampułka = 8 porcji analitycznych, każda porcja po maksymalnie 0.5ml na sprawdzenie poprawności analitycznej zestawu do KULOMETRII. Na jedno zmianowanie TITRANTA – MIANO 2 w układzie WOLUMETRYCZNYM (do 4 porcji analitycznych z pojedynczej ampułki, każda porcja po maksymalnie 1.0 ml. Każda 1 AMPUŁKA WZORCA wystarcza / jest zalecana do całkowitego wykorzystania po otwarciu. Opakowanie wystarcza na wykonanie: ponad 80 analiz dla KULOMETRII, ponad 40 analiz dla WOLUMETRII.

 

Aquagent®WZORZEC WODY 10.0 1.0%H2O [1mg/l (ppm)] w ampułkach

Identyfikowany względem wzorców i metodyk NIST

Uniwersalny, specjalnie opracowany, stabilny chemicznie wzorzec w postaci ciekłej, porcjowany w ampułki, do sprawdzania poprawności / prawidłowości analiz oznaczania zawartości wody zgodnie z zaleceniami Karla – Fischera w technice KULOMETRYCZNEJ oraz mianowania TITRANTA i sprawdzania poprawności / prawidłowości analiz oznaczania zawartości wody zgodnie z zaleceniami Karla – Fischera w technice WOLUMETRYCZNEJ. POLECANY ZE WSKAZANIEM DLA TECHNIKI WOLUMETRYCZNEJ, MOŻLIWY W STOSOWANIU RÓWNIEŻ DLA TECHNIKI KULOMETRYCZNEJ. Dostarczany w kartonowej szufladzie w postaci porcjowanej na ampułki w ilości 1 opakowanie = 10 x 8 ml.

Na pełne sprawdzenie poprawności analitycznej w układzie KULOMETRYCZNYM KF (1 ampułka = 16 porcji analitycznych, każda porcja po maksymalnie 0.5ml na sprawdzenie poprawności analitycznej zestawu do KULOMETRII. Na jedno zmianowanie TITRANTA – MIANO 2 w układzie WOLUMETRYCZNYM (do 8 porcji analitycznych z pojedynczej ampułki, każda porcja po maksymalnie 1.0 ml. Każda 1 AMPUŁKA WZORCA wystarcza / jest zalecana do całkowitego wykorzystania po otwarciu. Opakowanie wystarcza na wykonanie: ponad 160 analiz dla KULOMETRII, ponad 80 analiz dla WOLUMETRII.

 

Aquagent®RUTYNOWY WZORZEC WODY 5.0 0.5%H2O w buteleczce

Do codziennych rutynowych analiz, specjalnie opracowany, stabilny chemicznie wzorzec w postaci ciekłej do codziennego sprawdzania poprawności / prawidłowości analiz oznaczania zawartości wody zgodnie z zaleceniami Karla – Fischera w technice KULOMETRYCZNEJ oraz mianowania TITRANTA i sprawdzania poprawności / prawidłowości analiz oznaczania zawartości wody zgodnie z zaleceniami Karla – Fischera w technice WOLUMETRYCZNEJ. ODPOWIEDNI DLA ZASTOSOWANIA ZARÓWNO DLA TECHNIKI WOLUMETRYCZNEJ i KULOMETRYCZNEJ. Dostarczany w szklanej buteleczce ze szkła oranżowego.

 

Wzorce stałe

 

Aquagent®DWUWODNY WINIAN SODOWY, 15,66%H2O

Identyfikowany względem wzorców i metodyk NIST

KLASYCZNY wzorzec w postaci stałej, krystalicznej, do sprawdzania poprawności / prawidłowości analiz oraz mianowania TITRANTA w metodzie oznaczania zawartości wody zgodnie z zaleceniami Karla – Fischera. DLA TECHNIKI WOLUMETRYCZNEJ.

Na pojedyncze sprawdzenie poprawności analizy w układzie KF / na jedno zmianowanie titranta wystarcza / jest zalecane od 0.07 do 0.1g wzorca zależnie od wielkości stosowanej  biurety.

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg