Certyfikowane wzorce wody – titratory Karla Fischera

Certyfikowane wzorce o znanej zawartości wody, stosowane w celu określania wartości miana titranta Karla Fischera oraz do okresowego sprawdzania poprawności działania przez titratory Karla Fischera. Coraz bardziej niezbędne ze względu na rosnące, coraz większe oczekiwania co do precyzyjnych i porównywalnych wyników oznaczania zawartości wody. Automatyczne titratory Karla Fischera są do nich dopasowane.

Opis

Certyfikowane wzorce wody serii Aquagent® obejmują:

Certyfikowane wzorce wody stałe: dwuwodny winian sodowy, stabilny o zawartości wody 15,66%.

Certyfikowane wzorce wody ciekłe:

Aquagent® Standard 1.0 – kulometryczne titratory Karla Fischera – pakowane w szklane ampułki

Aguagent® Standard 10.0 – wolumetryczne titratory Karla Fischera – pakowane w szklane ampułki

Certyfikowane wzorce wody 1.0 oraz 10.0 są pakowane w szklane fiolki, zapewniające optymalne składowanie aż do momentu otwarcia i zużycia. Każda fiolka zapewnia wystarczającą ilość wzorca na mianowanie odczynników Karla Fischera lub sprawdzenie poprawności pracy przez titratory Karla Fischera.

Aquagent® Standard 5.0 to wzorzec opracowany dla codziennej kontroli miana odczynników Karla Fischera zgodnie z wymaganiami walidacyjnymi przez titratory Karla Fischera.

Okresy ważności i stabilności są podawane w Certyfikacie Analizy dla każdego opakowania certyfikowanego wzorca wody.