Chromatograf cieczowy HPLC Detektor RID L-3560

Chromatograf HPLC L-3000-Detektor współczynnika załamania L-3560: Zakres współczynnika załamania 1.0 ÷ 1.75. Zakres pomiarowy 0.25 ÷ 512µRIU. Zakres liniowości ≥ 600µRIU. Czas odpowiedzi 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 sek.

Opis

Szerokie zastosowanie
Test oparty jest na uniwersalnej właściwości wszystkich analitów, nie wymaga obecności grupy chromoforowej, elektroaktywnej itp.   
Stabilna praca
​System kontroli temperatury. Reguluje wpływ temperatury z zewnątrz.    
Łatwa obsługa
Ustawienie urządzenia za pomocą panelu operacyjnego w kilka kroków. Nie ma potrzeby zmiany parametrów podczas operacji. Powoduje to zwiększenie efektywności pracy.

Parametry

L-3560

Detektor współczynnika załamania

zakres współczynnika załamania

1.0 ÷ 1.75

zakres pomiarowy

0.25 ÷ 512µRIU

zakres liniowości

≥ 600µRIU

czas odpowiedzi

0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 sek

zakres przepływów

0.2 ÷ 3.0 mL/min

objętość celki

8µL

wytrzymałość celki

50 kPa

zakres temperatury celki

30 – 55°C

szum

≤2.5 nRIU (czysta woda, stała czasowa: 1.5sec)

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg