Chromatograf gazowy GC 5400

Chromatografy GC 5400 firmy Skyray: Zakres temperatury 7°C ~ 400°C; Szybkość podgrzewania/schładzania 0.1°C ~ 40°C/min, przyrost co 0.1°C; Czułość M ≤ 1 ×10-11 g/s (C16); Najlepsze wyniki testów M ≤ 8 ×10-12 g/s (C16).

Opis

Inteligentny chromatograf gazowy GC-5400 wykorzystuje najnowsze, zaawansowane technologie. Produkowany jest w ramach systemu jakości zgodnego z międzynarodowymi standardami. Multi-funkcjonalny, łatwy w użyciu i zdalnie sterowany chromatograf gazowy zapewnia najwyższą wydajność dla wszystkich aplikacji.
Chromatograf gazowy GC 5400 to urządzenie, które jest wykorzystywane do kontroli jakości produktów chemicznych.
Przykładowe dziedziny zastosowania GC-5400:

Medycyna

Przemysł spożywczy

Ochrona środowiska

Kontrola jakości

Przemysł petrochemiczny

Kryminalistyka

Rolnictwo

Badania jakości towarów

 

Parametry

Model GC-5400
Kontrola temperatury
Zakres temperatury 7°C ~ 400°C powyżej temperatury pokojowej, przyrost co 1°C
Obiekty objęte kontrolą temperatury Komora z kolumnami, detektor, komora do pomiaru przewodnictwa cieplnego, dozownik, inne akcesoria
Rampy temperaturowe 5 stopni
Szybkość podgrzewania/schładzania 0.1°C ~ 40°C/min, przyrost co 0.1°C
Czas utrzymywania stałej temperatury 0 ~ 655 min, przyrost co 1 min
Detektor płomieniowo-jonizacyjny z wodorem (FID)
Czułość M ≤ 1 ×10-11 g/s (C16)
Najlepsze wyniki testów M ≤ 8 ×10-12 g/s (C16)
Szum ≤ 5×10-14A
Drifting ≤ 6×10-13 A/h
Dynamiczny zakres liniowy ≥ 106
Detektor przewodności cieplnej (TCD)
Czułość ≥2500 mV mL/mg (C16)
Najlepsze wyniki testów ≥5000 mV×mL/mg (C16) (wzmocnienie elektroniczne)
Szum ≤ 20 uV
Drifting ≤ 30 uV/h
Dynamiczny zakres liniowy ≥ 104
Detektor wychwytu elektronów (ECD)
Granica wykrywalności ≤ 2×10-13g/s (r-666)
Dynamiczny zakres liniowy ≥ 103
Maksymalna temperatura pracy 350°C

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg