Demineralizator HLP 10

Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 10 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,06 μS/cm Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0,5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb Bakteria < 1cfu/ml * Cząstki 0,2um < 1/ml*

Kategoria:

Opis

 

Demineralizatory serii HLP to idealne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na ultraczystą wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych. W ramach systemów HLP otrzymywana jest woda o przewodności 0,055 µS/cm spełniająca wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC.Demineralizatory HLP standardowo wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy czuwający nad prawidłowym procesem demineralizacji.

 

Informacje ogólne

 

Demineralizator HLP 10

 • Zasilanie: woda wodociągowa
 • Wydajność: 10 l/h
 • Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
 • Przewodność < 0,06 μS/cm
 • Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043-  < 0,5 ppb
 • Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb
 • Bakteria < 1cfu/ml *
 • Cząstki 0,2um < 1/ml*
 • Norma: woda oczyszczona w urządzeniu HLP 10 spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego*, drugiego i trzeciego stopnia czystości, odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP IX dla wody oczyszczonej produkcyjnej*.
 • Zastosowanie: otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC*, GC*, hodowli bakteryjnych*, analiz biochemicznych*.

*urządzenie wyposażone lampę UV, w kapsułę mikrofiltracyjną 0,22µm 

 

Parametry techniczne

 

 • Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
 • Stopnie oczyszczania wody:
 • kaskadowa filtracja na filtrach osadowych (moduł A),
 • adsorpcja na złożu węgla aktywowanego,
 • moduł membranowy odwróconej osmozy,
 • dwukrotna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (moduł B),
 • lampa UV – 254 nm (model: HLP10UV),
 • kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,22 μm (model: HLP20s, HLP20sp, HLP 20UV).
 • Wydajność systemu ok. 10 – 12 dm3/h (dobowa ok. 240-280 dm3).
 • Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,06 µS/cm.
 • Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
 • Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania (model: HLP10p, HLP10sp, HLP10UV).
 • Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 – zasięg wylewki min. 2 m (przewodnictwo < 0,06 μS/cm).
 • System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.
 • Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności (40 lub 80 dm3).
 • Dodatkowy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,22 μm – model: HLP10s, HLP10sp, HLP10UV).
 • Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.).
 • Możliwość instalacji sterylizatora UV.
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
 • Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów filtrujących).
 • Żywotność lampy UV – 8500 godzin pracy (model: HLP10UV).
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
 • System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 4-40°C.
 • Zasilanie: 230V/50Hz.
 • Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 230x450x580 mm

 

Funkcje monitorujące pracę systemu:

 • Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym, posiadającym:
 • kolorowy wyświetlacz LCD,
 • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm,
 • kompensacja temperatury,
 • zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
 • informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
 • graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa:
 • alarm informujący o wymianie modułu A,
 • prealarm i alarm informujący o wymianie modułu B,
 • alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV (opcja),
 • alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej (opcja),
 • podgląd terminów serwisowych,
 • modyfikacja kontaktowego numeru telefonu serwisowego przez Użytkownika,
 • wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,
 • możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia.
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej.

 

Parametry wody zasilającej

 

 • Przewodność < 1200 µS/cm
 • Ciśnienie > 3,5 bar 
 • Temperatura: 4-40 ºC
 • Twardość < 250 mg CaCO3/dm3
 • Żelazo < 0,2 mg/dm3

 

Przyłącza w miejscu instalacji:

 • przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾”
 • gniazdko 230V
 • odpływ do kanalizacji

 

Modele

Model Mikrofiltracja 0,2μm Pompa podnosząca ciśnienie pracy Lampa UV 254nm Norma PN-EN 3696:1999 NR katalogowy
HLP 10 2 stopień DH-0010-00
HLP 10s + 1 stopień DH-0010-0S
HLP 10p + 2 stopień DH-0010-0P
HLP 10sp + + 1 stopień DH-0010-SP
HLP 10UV + + + 1 stopień DH-0010-UV

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg