Demineralizator R 10

Demineralizator R 10

Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 10 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,06 μS/cm Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0,5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb Bakteria < 1cfu/ml * Cząstki 0,2um < 1/ml*

Kategoria:

Opis

 

Demineralizator serii R to urządzenie łączące cechy dwóch serii: Spring i Doczyszczających w jeden system, optymalizując koszty inwestycji poprzez redukcję wspólnych  obszarów konstrukcyjnych. Urządzenie wytwarza wodę ultraczystą spełniając wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP IX. Urządzenie te posiada rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz ultraczystej, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń pozwalających na komfortową eksploatację urządzenia.
Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV – 185/254 nm, filtracja na module ultrafiltracyjnym, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,22 µm.

 

Informacje ogólne

 

Demineralizator R 10

Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 10 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,06 μS/cm
Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043-  < 0,5 ppb
Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb
Bakteria < 1cfu/ml *
Cząstki 0,2um < 1/ml*
Norma: woda oczyszczona w urządzeniu HLP 10 spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego*, drugiego i trzeciego stopnia czystości, odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP IX dla wody oczyszczonej produkcyjnej*.
Zastosowanie: otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC*, GC*, hodowli bakteryjnych*, analiz biochemicznych*.
*urządzenie wyposażone lampę UV, w kapsułę mikrofiltracyjną 0,22µm 

 

 

Parametry techniczne

 

 • Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
 • Stopnie oczyszczania wody:
 • kaskadowa filtracja na filtrach osadowych (moduł A),
 • adsorpcja na złożu węgla aktywowanego,
 • moduł membranowy odwróconej osmozy,
 • dwukrotna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (moduł B),
 • lampa UV – 254 nm (model: HLP10UV),
 • kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,22 μm (model: HLP20s, HLP20sp, HLP 20UV).
 • Wydajność systemu ok. 10 – 12 dm3/h (dobowa ok. 240-280 dm3).
 • Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,06 µS/cm.
 • Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
 • Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania (model: HLP10p, HLP10sp, HLP10UV).
 • Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 – zasięg wylewki min. 2 m (przewodnictwo < 0,06 μS/cm).
 • System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.
 • Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności (40 lub 80 dm3).
 • Dodatkowy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z kapsułą mikrofiltracyjną 0,22 μm – model: HLP10s, HLP10sp, HLP10UV).
 • Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.).
 • Możliwość instalacji sterylizatora UV.
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
 • Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów filtrujących).
 • Żywotność lampy UV – 8500 godzin pracy (model: HLP10UV).
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
 • System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 4-40°C.
 • Zasilanie: 230V/50Hz.
 • Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.

 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 230x450x580 mm

 

Funkcje monitorujące pracę systemu:

 • Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym, posiadającym:
 • kolorowy wyświetlacz LCD,
 • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm,
 • kompensacja temperatury,
 • zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
 • informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
 • graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa:
 • alarm informujący o wymianie modułu A,
 • prealarm i alarm informujący o wymianie modułu B,
 • alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV (opcja),
 • alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej (opcja),
 • podgląd terminów serwisowych,
 • modyfikacja kontaktowego numeru telefonu serwisowego przez Użytkownika,
 • wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,
 • możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia.
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej.

 

Parametry wody zasilającej:

 • Przewodność < 1200 µS/cm
 • Ciśnienie > 3,5 bar 
 • Temperatura: 4-40 ºC
 • Twardość < 250 mg CaCO3/dm3
 • Żelazo < 0,2 mg/dm3

 

Przyłącza w miejscu instalacji:

 • przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾”
 • gniazdko 230V
 • odpływ do kanalizacji

 

Modele 

Model

Mikrofiltracja 0,2μm

Jonit doczyszczający TOC

Lampa UV 185/254nm

Moduł ultrafiltracyjny

Nr katalogowy

R 10

+

+

10DR-TOC-00

R 10 UF

+

+

+

10DR-TOC-UF

R 10 UV

+

+

+

10DR-TOC-UV

R 10 UF UV

+

+

+

+

10DR-TOC-UF-UV

Nr katalogowy

EM-SB-21

EJ-2000-1

EUV-185-254

EU-ST-01

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg