Demineralizator R 5

Dejonizator R 5

Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 5 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Przewodność < 0,055 μS/cm Na+, SO42-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P043- < 0,5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb TOC < 5 ppb TOC < 3 ppb* Bakterie < 1 cfu/ml Cząstki > 0,2μm < 1/ml Endotoksyny < 0,001 EU/ml* RNazy < 0,01 ng/ml* DNazy < 4 pg/μl*

Kategoria:

Opis

 

Demineralizator serii R to urządzenie łączące cechy dwóch serii: Spring i Doczyszczających w jeden system, optymalizując koszty inwestycji poprzez redukcję wspólnych  obszarów konstrukcyjnych. Urządzenie wytwarza wodę ultraczystą spełniając wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP IX. Urządzenie te posiada rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz ultraczystej, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń pozwalających na komfortową eksploatację urządzenia.
Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV – 185/254 nm, filtracja na module ultrafiltracyjnym, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,22 µm.

 

Informacje ogólne

 

Demineralizator R 5

 • Zasilanie: woda wodociągowa
 • Wydajność: 5 l/h
 • Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
 • Przewodność < 0,055 μS/cm
 • Na+, SO42-, Cl, Br, N02-, NO3-, P043- < 0,5 ppb
 • Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
 • TOC < 5 ppb
 • TOC < 3 ppb*
 • Bakterie < 1 cfu/ml
 • Cząstki > 0,2μm < 1/ml
 • Endotoksyny < 0,001 EU/ml*
 • RNazy < 0,01 ng/ml*
 • DNazy < 4 pg/μl*

*urządzenie wyposażone w moduł ultrafiltracyjny UF oraz moduł fotooksydacyjny UV 185/254nm

 

Parametry techniczne

 

 • System pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
 • Stopnie oczyszczania wody:
 • filtracja na filtrach osadowych,
 • filtracja na filtrach węglowych,
 • odwrócona osmoza,
 • demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC,
 • lampa UV 185/254 nm,
 • moduł ultrafiltracyjny UF,
 • kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2μm.
 • Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
 • System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.
 • Ruchomy punkt poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
 • Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
 • Okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody.
 • System zaopatrzony w zbiornik o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
 • Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
 • Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych).
 • System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
 • Automatyczne płukanie modułów membranowych.
 • Pobór mocy urządzenia poniżej 50W.
 • Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
 • Zasilanie: 230V/50Hz.

 

Funkcje monitorujące pracę systemu

 • Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:
 • kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel,
 • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach μS/cm lub MOhm,
 • możliwość odczytu wartości skompensowanych i nieskompensowanych temperaturowo,
 • zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
 • informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
 • informacja o stopniu retencji modułu membranowego (stopniu zatrzymania),
 • poziom napełnienia zbiornika,
 • możliwość dozowania wody,
 • alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
 • alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego,
 • alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
 • alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
 • alarm informujący o wymianie modułu ultrafiltracyjnego,
 • graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa,
 • podgląd terminów serwisowych,
 • wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów, wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów.
 • Oprogramowanie, software.
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej.

 

Funkcje zabezpieczające pracę systemu:

 • Przerwanie pracy pompy przy:
 • niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia,
 • pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
 • Termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 4˚C lub powyżej 40˚C.
 • Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek alarmu.
 • Możliwość autostartu systemu.
 • Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

 

Parametry wody zasilającej:

Przewodność < 1200 μS/cm

Ciśnienie > 0,35 MPa

Temperatura: 5-40 ºC

Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

 

Przyłącza w miejscu instalacji:

 • przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾”
 • gniazdko 230V
 • odpływ do kanalizacji

Modele

Model

Mikrofiltracja 0,2μm

Jonit doczyszczający TOC

Lampa UV 185/254nm

Moduł ultrafiltracyjny

Nr katalogowy

R 5

+

+

5DR-TOC-00

R 5 UF

+

+

+

5DR-TOC-UF

R 5 UV

+

+

+

5DR-TOC-UV

R 5 UF UV

+

+

+

+

5DR-TOC-UF-UV

Nr katalogowy

EM-SB-21

EJ-2000-1

EUV-185-254

EU-ST-01

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg