Demineralizator TECHNICAL 30

Demineralizator TECHNICAL 30: Zasilanie: woda wodociągowa

Wydajność: 30 l/h

Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min

Stopień retencji > 96-99%

Bakterie < 1cfu/ml *

Kategoria:

Opis

 

Demineralizatory serii TECHNICAL to szeroko stosowane systemy uzdatniania wody zasilane wodą wodociągową, które zatrzymują 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, metali ciężkich oraz pierwiastków radioaktywnych. W pełni automatyczne i bezobsługowe urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje wszystkie etapy oczyszczania wody. Otrzymana woda spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości.
Systemy TECHNICAL stanowią doskonałe źródło wody dla zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów doczyszczających HLP, jak również poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci mogą zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych i pięter w budynku.

 

Informacje ogólne

 

Demineralizator TECHNICAL 30

Zasilanie: woda wodociągowa

Wydajność: 30 l/h

Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min

Stopień retencji > 96-99%

Bakterie < 1cfu/ml *

Norma: woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód trzeciego stopnia czystości.

Zastosowanie: otrzymana woda służy do przygotowywania pożywek, roztworów buforowych, odczynników, stanowi zasilanie dla innych urządzeń laboratoryjnych – zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów doczyszczających.

*urządzenie wyposażone w lampę UV

 

Parametry techniczne

 

 • Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
 • Stopnie oczyszczania wody: 
 • kaskadowa filtracja na filtrach osadowych,
 • adsorpcja na złożu węgla aktywowanego,
 • złoże zmiękczające (antyskalingowe),
 • moduł membranowy odwróconej osmozy.
 • Wydajność systemu: ok. 30 dm3/h (dobowa 480 dm3).
 • System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania z automatyką.
 • Stopień retencji: 96-99%.
 • Maksymalne ciśnienie filtratu (wody uzdatnionej) – 3 bar (44psi).
 • Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
 • Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m.
 • Możliwość instalacji zbiornika do magazynowania wody oczyszczonej.
 • Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zakręconym zaworze filtratu.
 • Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, myjki, komory klimatycznej, systemu doczyszczającego, itp.
 • Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody.
 • Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów filtracyjnych).
 • Możliwość instalacji sterylizatora UV.
 • Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
 • Zasilanie: 230V/50Hz.
 • Funkcje zabezpieczające pracę systemu – przerwanie pracy pompy wraz z elektrozaworem przy:
 • niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia,
 • pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
 • Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.

 

Funkcje monitorujące pracę systemu (z automatyką A):

 • Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:
 • kolorowy wyświetlacz LCD,
 • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody po odwróconej osmozie w jednostkach µS/cm,
 • kompensacja temperatur,
 • zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
 • informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
 • graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa,
 • alarm informujący o wymianie modułu A (mechaniczno-węglowo-zmiękczającego),
 • alarm informujący o wymianie modułu odwróconej osmozy,
 • alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV (w modelach wyposażonych w moduł UV)
 • podgląd terminów serwisowych,
 • modyfikacja numeru serwisowego przez Użytkownika,
 • wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów,
 • Oprogramowanie.
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej.

  

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 235x455x590mm

 

Parametry wody zasilającej

 

Przewodność < 1200 µS/cm

Ciśnienie > 3,5 bar 

Temperatura: 4-40 ºC

Twardość < 250 mg CaCO3/dm3

Żelazo < 0,2 mg/dm3

 

Przyłącza w miejscu instalacji:

 • przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾”
 • gniazdko 230V
 • odpływ do kanalizacji

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg