Demineralizatory HLP

Demineralizatory, dejonizatory. Ultra czysta woda I klasy czystości o przewodności poniżej 0.06µS/cm. Demineralizatory laboratoryjne o wydajności od 4 do 30 dm³/h. Demineralizatory oczyszczają wodę poprzez filtrację, odwróconą osmozę, demineralizację, recyrkulację, sterylizację i mikrofiltrację. Opcjonalnie zbiornik, lampa UV, komora sanityzacyjna, pompa. Niskie koszty eksploatacji.

Kategoria:

Opis

 • Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody komunalnej.
 • Siedmiostopniowe oczyszczanie wody
 • Wydajność 4-30 dm³/h, dobowa 96-720 dm³/h
 • Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,06µS/cm.
 • Automatyczna i bezobsługowa praca urządzenia
 • Zbiornik o pojemności 10 dm³. Opcja: 50 lub 80 dm³ Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
 • Główny, ruchomy punkt poboru wody.
 • Opcja: kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,22/0,45mm montowana na końcowym kranie poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości wody wg PN-EN ISO 3696:1999.
 • Opcja: dodatkowy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 – zasięg wylewki min. 2 m ( przewodnictwo < 0,1 µS/cm)
 • Opcja: dodatkowy punkt poboru wody – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999
 • Opcja: Lampa UV 254 nm do sterylizacji, o żywotności 8500 godzin, poborze mocy 230V/55-63W
 • Opcja: Komora sanityzacyjna
 • Opcja: Pompa do stabilizacji ciśnienia wody z sieci wodociągowej. Zapewnia niezależność od silnych wahań, spadku lub niskiego ciśnienia wody wodociągowej.
 • Prosta samodzielna wymiana wkładów filtrujących, niskie koszty materiałów eksploatacyjnych.
 • Niewielkie wymiary

Zasada działania

Oczyszczanie wody przez urządzenia HLP składa się z następujących procesów:

 • Filtracja
  • mechaniczna na filtrach osadowych (filtr 5µm, H1 – osad 1µm) – przygotowanie wody wodociągowej do procesu odwróconej osmozy (RO).
  • na filtrze z węgla aktywnegoH2 – konieczna ze względu na czułość membran osmotycznych z uwagi na obecny w wodzie chlor.
 • Odwrócona osmoza (RO) – usuwanie 90-99% substancji rozpuszczonych w wodzie zasilającej układ. Moduły spiralne RO są wykonane z asymetrycznych membran poliamidowych. Przewodnictwo oczyszczonej wody (wody osmotycznej) wynosi w granicach 7-18 µS/cm. Proces ten zapewnia wysoką wydajność całego układu.
 • Demineralizacja
  • wstępna na złożach żywic jonowymiennych, mieszanych. Kolumna główna. Ten etap zapewnia wychwytywanie pozostałych w wodzie soli mineralnych na złożu żywicy.
  • powtórna na złożach żywic jonowymiennych, mieszanych. Kolumna końcowa. Przewodnictwo wody oczyszczonej jest w granicach 0,055 – 0,1 µS/cm.
 • Recyrkulacja filtratu na mieszanym złożu jonowymiennym. Kolumna końcowa.
 • Sterylizacja UV – proces zapewnia dezynfekcję wody przez naświetlanie falami elektromagnetycznymi o długości 253,7 nm. Fale te niszczą strukturę DNA drobnoustrojów zawartych w wodzie.
 • Mikro-filtracja w kaskadowej kapsule 0,22/ 0,45 µm – następuje zatrzymanie cząstek o wielkości do 0.22 µm zapewniając czystość mikrobiologiczną.

Bezpieczeństwo

 • Urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający:
  • Wyświetlacz LCD 16×2 znaki,
  • Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,
  • Zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
  • Alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
  • Alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych,
  • Alarm informujący o wymianie lampy UV,
  • Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisu i poziomów alarmu.
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej.

Jakość wody

Aparaty HLP i HLP UV wytwarzają wodę I stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, z możliwością poboru wody klasy II.. Otrzymana woda może służyć do badań biochemicznych, hodowli mikrobiologicznych oraz analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC. Urządzenia rodziny HLP RO zapewniają wodę III klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999. Znajdują zastosowanie w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych. Proces oczyszczania wody jest całkowicie automatyczny i bezobsługowy. Mogą zapewnić zaopatrzenie w wodę dla kilku pomieszczeń oraz zasilanie dla sprzętu laboratoryjnego typu: zmywarka, autoklaw itp. Przykładowe wyniki analiz wody oczyszczonej:

 • Na+,SO42-,Cl, Br, NO₂,NO3-, PO43- < 0.5 ppb
 • Krzemionka <5 ppb
 • Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
 • Bakterie<1 cfu/ml
 • TOC < 1 ppb
 • Przewodnictwo < 0,06 µS/cm, (opór >18MOhm)

Parametry

Model systemu: HLP Smart 1000 HLP Smart 2000 HLP 5 HLP 10 HLP 20 HLP 30
Wydajność 4 l/h* 4 l/h* 5 l/h* 10 l/h* 20 l/h* 30 l/h*
Filtr wstępny 1µm – H1 + + + + + +
Filtr węglowy GAC – H2 + + + + + +
Moduł HLP RO RO50 RO50 RO80 RO150 RO300 RO450
Kolumny dejonizacyjne H3, H4, H5 H7, H5 H7, H7, H3 H6, H3 H6, H3 H6, H3
Kapsuła sterylizacyjna 0,2/0,45 µm Opcja S Opcja S Opcja S Opcja S
Pompa membranowa z automatyką 24V Opcja P Opcja P Opcja P Opcja P
Zbiornik ciśnieniowy 10l + + + + + +
Objętość wody oczyszczonej
przez kolumny
1.2 m³** 2.2 m³** 4.5 m³** 6.0 m³** 6.0 m³** 6.0 m³**
Funkcje do monitorowania pracy systemu: Urządzenia posiadają mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy zawierający:

 • wyświetlacz LCD, 16 x 2 znaki,
 • konduktometr – pomiar przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,
 • monitorowanie pracy modułu membranowego,
 • zegar (data i godzina)
 • system informacji o konieczności wymiany filtra mechanicznego i węglowego,
 • system informacji o konieczności wymiany wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych,
 • złącze RS 232 do komunikacji z komputerem PC pozwalające na zaprogramowanie częstotliwości przeglądów serwisowych i alarmów.
 • manometr do pomiaru ciśnienia wody zasilającej
Funkcje do zabezpieczania pracy systemu: Automatyczne wyłączenie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. Przerwanie pracy pompy przy:

 • zbyt niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia.
 • pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
Parametry wody oczyszczonej: Na+,SO42-,Cl, Br, N0₂,NO3, P043- < 0.5 ppb
Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0,1 ppb
Przewodnictwo < 0.06 µS/cm, (opór >18 MOhm)
TOC <5 ppb
TOC <1 ppb, cząstki (>0.22 µm) – < 1, bakterie < 1cfu/ml***
Wymiary szer. x głęb. x wys. 285x300x380 mm 200x360x420 mm 230x360x420 mm 230x450x580 mm

* wydajność systemu przy ciśnieniu wody zasilającej 0,4 – 0,5 MPa

** objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200mg/l

*** dla systemów HLP s, HLP sp ze sterylizacją

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg