Drugorzędowe wzorce do miareczkowania: Titrasure®

Opis

Wzorce 

                                                       

NAZWA

KOMPOZYCJA

POJEMNOŚĆ

TR0427

Tris(hydroksymetylo)aminometan, drugorzędowy materiał

referencyjny (wzorzec wtórny) do miareczkowania

80g

SO0234

Chlorek sodu, drugorzędowy materiał referencyjny

(wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu

do SRM z NIST, Titrasure®

100g

PO0404

Jodan potasu, drugorzędowy materiał referencyjny

(wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu

do SRM z NIST, Titrasure®

100g

PO0131

Wodoroftalan potasu, drugorzędowy materiał referencyjny

(wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu

do SRM z NIST

100g

PO0235

Dichromian potasu, drugorzędowy materiał referencyjny

(wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu

do SRM z NIST

100g

PO0207

Chlorek potasu, drugorzędowy materiał referencyjny

(wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu

do SRM z NIST

100g

SO0531

Szczawian disodu, drugorzędowy materiał referencyjny

(wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu

do SRM z NIST

80g

CA0185

Węglan wapniowy, drugorzędowy materiał referencyjny

(wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu

do SRM z NIST

60g

AC0566

Kwas benzoesowy, drugorzędowy materiał referencyjny

(wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu

do SRM z NIST

80g

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg