Ekstraktor metodą Soxhleta 406

Analizator tłuszczu SOX406 jest oparty na zasadzie ekstrakcji Soxhleta i integruje takie funkcje, jak zmiękczanie, ekstrakcja, ługowanie, ogrzewanie, kondensacja i odzyskiwanie rozpuszczalnika. Urządzenie może szybko oddzielić jedną substancję od stałych lub półstałych mieszanin, może określić rozpuszczalne związki organiczne zawarte w żywności, paszach, lekach, glebie, osadzie, polimerach, produktach z włókien, produktach petrochemicznych, detergentach, gumie, tworzywach sztucznych i innych materiałach .

Opis

Posiada uszczelnione metalowe ogrzewanie łaźni z automatyczną kontrolą temperatury, zapewniające równomierne ogrzewanie i bezpieczną obsługę; jednocześnie można badać sześć próbek, a optymalną temperaturę można wybrać zgodnie z różnicą między temperaturą wrzenia odczynnika a temperaturą otoczenia, aby uzyskać szybką analizę; odczynniki można również poddać recyklingowi, aby obniżyć koszty testu; a moczenie, ekstrakcję i odzyskiwanie rozpuszczalnika można wykonać w jednym etapie. Właśnie dzięki tym cechom urządzenie charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją, stabilną wydajnością, dobrą odtwarzalnością, wysoką dokładnością, łatwą obsługą, oraz oszczędnością czasu i wysiłku.

Cechy produktu

· Integralne ogrzewanie metalu, wysoka precyzja kontroli temperatury
· Obwód elektryczny jest izolowany od przestrzeni wydobywczej, zapewniając bezpieczeństwo urządzeń.
· Dostępne są funkcje alarmowania o przekroczeniu temperatury i przypominania timera.
· Obwód czasowy jest izolowany od przestrzeni ekstrakcyjnej, zapewniając bezpieczeństwo urządzenia.
· Dostępne są potrójne alarmy, tj. Dźwięk, światło, komunikaty tekstowe na ekranie LCD.
· Bogata zawartość interfejsu zapewnia jednoczesne wyświetlanie danej temperatury, rzeczywistej temperatury, danego czasu i czasu nagrzewania.
·  Płynne i wygodne podnoszenie zapewnione dzięki połączeniu techniki liniowego przewodzenia łożyska
· Inteligentny system kontroli dialogu człowiek-maszyna.
· Ekskluzywna technika izolacji powietrza pozostawia obudowę w temperaturze pokojowej, zapewnia izolację termiczną i utrzymanie temperatury
· Posiada ekran LCD 4,3 “i system sterowania mikrokomputerem

Parametry techniczne

Zakres temperatury Temperatura pokojowa +5℃~300℃
Zakres pomiaru 0.1~100%
Dokładność temperatury ±1℃
Skrócony czas ekstrakcji 20~80%
Masa próbki 0.5~15g
Wydajność  na partię 6 sztuk/partię
Objętość 80mL rozpuszczalnika
Odzysk rozpuszczalnika ≧80%
Wymagane zasilanie 220VAC±10%, 50Hz
Moc 1 KW
Wymiary 650mm×320mm×715mm
Waga netto 35Kg