Generator N2 GAS

Podczas testowania substancji lotnych na poziomie ppb, a nawet poniżej ppb, niezwykle ważne jest, aby uruchamiać detektory, takie jak spektrometry ruchliwości jonów, z gazem roboczym o najwyższej czystości, aby uniknąć zanieczyszczenia tła, a tym samym zapewnić najlepszą wydajność oprzyrządowania. Generator N 2 GAS został specjalnie opracowany do autonomicznego, mobilnego i dzięki temu elastycznego wykorzystania urządzeń analitycznych,. Zastosowanie generatora N 2 sprawia, że ​​zarządzanie butlami staje się zbędne i pozwala na ciągłą pracę analizatorów (24/7) z azotem najwyższej jakości (5.0) generowanym z powietrza z otoczenia.

Opis

Generator N2 GAS

Podczas testowania substancji lotnych na poziomie ppb, a nawet poniżej ppb, niezwykle ważne jest, aby uruchamiać detektory, takie jak spektrometry ruchliwości jonów, z gazem roboczym o najwyższej czystości, aby uniknąć zanieczyszczenia tła, a tym samym zapewnić najlepszą wydajność oprzyrządowania. Generator N 2 GAS został specjalnie opracowany do autonomicznego, mobilnego i dzięki temu elastycznego wykorzystania urządzeń analitycznych,. Zastosowanie generatora N 2 sprawia, że ​​zarządzanie butlami staje się zbędne i pozwala na ciągłą pracę analizatorów (24/7) z azotem najwyższej jakości (5.0) generowanym z powietrza z otoczenia.

Generator N 2 ma zwartą konstrukcję 19-calową obudowę, w tym zintegrowaną spersonalizowaną sprężarkę. Menu włączania / wyłączania, takie samo jak standardowe złącza, umożliwia wygodne podłączenie maszyny do dowolnego urządzenia w trybie „podłącz i używaj”.

Zastosowana technologia zmiany ciśnienia umożliwia automatyczną regenerację filtrów zwalniających O 2, podczas gdy zintegrowane sita molekularne zapewniają, że powietrze z otoczenia może być nawet podwyższone. Dlatego wymiana filtrów (w zależności od stężeń zanieczyszczeń, związków chemicznych i wilgotności) zwykle wynosi ponad 6 miesięcy.

Dzięki temu generator N 2 jest idealnym i komplementarnym narzędziem do każdego oprzyrządowania gazowego.