Karbowane sączki filtracyjne dla przemysłu perfumeryjnego

Opis

  • Najwyższej jakości karbowane sączki filtracyjne cechuje wysoka szybkość filtracji.
  • Doskonały standardowy sączek obejmujący szeroki zakres zastosowań.
  • Karbowane sączki filtracyjne są dostępne składane i w płaskich dyskach.