Konduktometry pomiar przewodnictwa GLP 31+

Precyzyjne konduktometry laboratoryjne GLP. Pomiar przewodnictwa 0.001µS/cm…1000mS/cm, NaCl 5.85mg/l…311.1g/l, TDS 0mg/l…500g/l, T -20…150°C/0.1°C. Konduktometry z 3 punktową kalibracją, mieszadłem, pamięcią danych, opcją wydruku oraz obsługą w języku polskim. Konduktometry dostarczane są z wzorcami 147µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm, naczyniami do kalibracji i celką. 5 lat gwarancji.

Opis

Precyzyjny, laboratoryjny miernik przewodnictwa, zasolenia NaCl oraz całkowitej ilości substancji rozpuszczonych TDS w roztworach. W dostawie celka konduktometryczna z kompensacją temperatury (dobierana do wymaganego zakresu i precyzji pomiarowej), mieszadło magnetyczne, trzy, certyfikowane standardy przewodnictwa z naczyniami do kalibracji. Mieszadło magnetyczne w standardowym wyposażeniu. Logiczne i intuicyjne programowanie oraz obsługa w języku polskim. Kompaktowy, wielofunkcyjny klasyk. Atrakcyjna cena w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych. Konduktometr GLP 31+ firmy CRISON to gwarancja dobrego wyboru.

Spełnione wymagania GLP, charakterystyka techniczna i zalety:

 • Diagnostyka wszystkich funkcji urządzenia przed rozpoczęciem pracy.
 • Kalibracja na 1, 2 lub 3, rozpoznawane przez urządzenie, standardowe roztwory przewodnictwa. Możliwość kalibracji bezpośredniej dla dowolnej wartości przewodnictwa, zasolenia lub TDS. Możliwość ręcznego wprowadzania wartości kalibracji. Programowanie terminu ważności wykonywanych kalibracji. Informowanie o nadchodzącym terminie następnej. Ostrzeganie po przekroczeniu.
 • Trzy tryby pomiarowe: według stabilności, po zadanym czasie lub pomiar ciągły.
  • Pomiar według stabilności. Wynik podawany po ustaleniu punktu stabilności: szybko, standardowo lub precyzyjnie. Brak możliwości uzyskania pomiarów obarczonych błędem. Aparat kontroluje dryft i podejmuje decyzję o stabilności i zakończeniu pomiaru. Brak niepewności pomiarowej. Pełna powtarzalność.
  • Pomiar po zadanym czasie. Wynik stanowi ostatnia, zmierzona wartość przed zakończeniem pomiaru. Stosowany do procesów oraz pomiarów, prowadzonych w ściśle ustalonym (doświadczalnie lub przez normę) czasie. Do powtarzalnych pomiarów próbek o których wiadomo, że po zadanym czasie uzyskany wynik pomiaru będzie najbardziej prawidłowy. Przykład to pomiar przewodnictwa w wodach ultra-czystych.
  • Pomiar ciągły. Stosowany do monitorowania procesów, preparatyki roztworów oraz pomiarów prowadzonych przez doświadczonego użytkownika. Pomiar trwa przez cały czas aż do chwili świadomego zatrzymania przez operatora. Możliwość badania kinetyki zmian przewodnictwa w czasie w badanej próbce.
 • Sterowanie mieszadłem magnetycznym lub mechanicznym typu włącz/wyłącz oraz regulacja intensywności również w trakcie pomiaru.
 • Praca i raport zgodne z wymaganiami GLP. Możliwość wydruku protokołu kalibracji dla celki konduktometrycznej.
 • Współpraca z drukarką termiczną lub igłową. Możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera PC – bezpośrednie przesyłanie danych pomiarowych, kalibracyjnych i statusu urządzenia przy wykorzystaniu opcji HyperTerminal w akcesoriach komunikacyjnych systemu Windows.
 • Możliwość podłączenia standardowej klawiatury PC. Wygodne wprowadzanie danych do raportu GLP: nazwy pracowni, operatora, oznaczanej próbki itp. Wartości pomiarowe podawane na wyświetlaczu, automatycznie zapisywane w rejestratorze danych (do 400 wartości pomiarowych), drukowane lub przesyłane na monitor komputera PC. Przejrzysty format raportu.
 • Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. Aktualna data i czas w raporcie GLP.
 • Zliczanie czasu pracy oraz archiwizowanie historii pomiarowej celki.

Certyfikaty

Urządzenia są dostarczane z deklaracją zgodności CE z wytycznymi dyrektyw europejskich 2004/108/CE oraz 2004/95/CE, certyfikatem z testów fabrycznych oraz specyfikacją dostawy.

UWAGA !!!

Oferujemy kwalifikacje IQ/OQ/PQ oraz okresowe kalibracje przyrządu w oparciu o certyfikowane roztwory wzorców oraz symulatory przewodnictwa, sprawdzone i certyfikowane przez Akredytowane Laboratoria.

Aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy w Państwa Laboratorium, w zależności od potrzeb, dobieramy odpowiedni model oraz akcesoria.

DOBÓR, DORADZTWO ORAZ MONTAŻ. DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI PRZEDKŁADAMY NASZE DOŚWIADCZENIE.

Parametry

Zakresy pomiarowe Przewodnictwo 0.001µS/cm…1000mS/cm
Zasolenie: 5.85mg/l…311.1g/l NaCl
TDS: 0mg/l…500g/l CaCO3
Temperatura -20…+150°C
Rozdzielczość Przewodnictwo 0.001/0.01/0.1/1 w zależności od zakresu skali pomiarowej.
Zasolenie 0.01/0.1 w zależności od zakresu skali pomiarowej.
TDS 0.01/0.1/1 w zależności od zakresu skali pomiarowej.
Temperatura 0.1°C.
Błąd pomiaru (± 1 cyfra) Przewodnictwo ≤0.5%, zasolenie i TDS ≤0.5%, temperatura ≤0.2°C.
Powtarzalność (± 1 cyfra) Przewodnictwo ±0.1%, zasolenie i TDS ±0.1%, temperatura ±0.1°C.
Kompensacja temperatury Automatyczna z użyciem wbudowanej w celkę konduktometryczną czujki temperatury Pt 1000 (A.T.C) lub ręczna przez wprowadzanie wartości temperatury z klawiatury.
Współczynnik temperaturowy TC, liniowy, programowany w zakresie 0.00…500.00%/°C oraz funkcja nieliniowa dla pomiarów w wodach naturalnych (UNE EN 27888).
Kalibracja celki pomiarowej 1, 2 lub 3 punktowa, programowana ważność kalibracji w zakresie 0…99dni.
Kalibracja teoretyczna.
Możliwość bezpośredniej kalibracji w dowolnym punkcie przewodnictwa (do wartości X), zasolenia NaCl lub wartości TDS.
Akceptowane wartości stałych celek pomiarowych od 0.05 … 50 cm-1.
Automatyczne informowanie o konieczności następnej kalibracji.
Automatyczne rozpoznawanie standardów przewodnictwa Akceptowane wartości: 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm i 111.8 mS/cm (w temperaturze 20°C lub 25°C).
Metoda pomiaru Według stabilności pomiaru, czasu pomiaru lub pomiar ciągły.
Wyświetlacz Ciekłokrystaliczny z podświetleniem, 128×64 punkty.
Diagnostyka przy włączeniu Podstawowych funkcji urządzenia.
Rejestrator danych Możliwość zapisu i przechowywania do 400 wartości pomiarowych.
Porty wejść / wyjść 1 x celka konduktometryczna z Pt 1000, wtyk “telefoniczny”.
1 x zasilanie mieszadła CRISON, wtyk typu RCA.
1 x RS232C do drukarki lub komputera PC, wtyk “telefoniczny”
1 x klawiatura PC, wtyk typu “miniDIN”.
Zasilanie Zewnętrzny zasilacz sieciowy 220-230V zmienny/12V stały, pobór mocy 3.3W.
Spełnione normy bezpieczeństwa elektrycznego Znak CE, 2006/95/EC.
Spełnione normy kompatybilność elektromagnetycznej Znak CE, 2004/108/EC.
Warunki otoczenia pracy Temperatura pracy +5…+40°C.
Temperatura przechowywania i transportu: -15…+55°C.
Wilgotność względna ≤80%, bez kondensacji.
Obudowa Tworzywo ABS, PC, stal emaliowana. Klawiatura PET z warstwą ochronną.
Gabaryty, masa 350x200x200 mm, 1100 gram.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg