Kriometr WRS-3B

MODEL WRS-3B –3 stanowiska robocze; Kriometry aparaty do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych; Automatyczna detekcja punktu topnienia badanej substancji w sposób detekcji fotometrycznej; Cyfrowy wyświetlacz LCD numeryczny, prosta alfanumeryczna klawiatura do programowania i zadawania parametrów analizy

Kategoria:

Opis

MODEL WRS-3B – 3 STANOWISKA ROBOCZE
KRIOMETR – automat – aparat do automatycznego określania temperatury topnienia substancji chemicznych
Zastosowanie:
​​w laboratoriach rozwojowo – badawczych prowadzących syntezy związków chemicznych oraz dla kontroli jakości produkowanych seryjnie substancji chemicznych.
do testów oraz kontroli czystości substancji chemicznych po syntezie w laboratoriach rozwojowo – badawczych oraz farmaceutycznych laboratoriach do kontroli jakości końcowego produktu

Parametry 

Automatyczna analiza temperatury topnienia 1 próbki – jedno stanowisko analityczne.
Automatyczna detekcja punktu topnienia badanej substancji w sposób detekcji fotometrycznej.
Pełna automatyzacja i odczyt dla TRZECH ETAPÓW ANALIZY: punktu rozpoczęcia topnienia, procesu topnienia właściwego („mięknięcia” badanej substancji w kapilarze pomiarowej) oraz całkowitego punktu stopnienia – całkowitego przejścia substancji z fazy stałej w ciekłą.
Cyfrowy wyświetlacz LCD numeryczny, prosta alfanumeryczna klawiatura do programowania i zadawania parametrów analizy oraz pozostałe istotne funkcje dla programowania przeprowadzenia procesu analizy zgodnie z wymaganiami standardów GLP. Wyjście na interfejs RS 232. Oprogramowanie na PC w dostawie.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg