Kwas siarkowy VI

H2SO4

Kategoria:

Opis

Kwasy

                                                   

NAZWA

KOMPOZYCJA

POJEMNOŚĆ

AC2064

Kwas siarkowy 90-91% do oznaczania tłuszczu

według Gerbera i oznaczania azotanów w

mleku

1 l

2,5 l

5 l

25 l

AC2092

Kwas siarkowy 62% zgodnie z Roder i Van

Gulik do zonaczania tłuszczu w mleku

1 l

2,5 l

AC2079

Kwas siarkowy 50% do analizy

1 l

AC2089

Kwas siarkowy, roztwór c(H2SO4)=5 mol/l (10N)

1 l

2,5 l

AC2075

Kwas siarkowy, roztwór 4 mol/l (8N) do

oznaczania ChZT zgodnie z ISO 6060

1 l

 

AC2078

Kwas siarkowy 25% do analizy

100 ml

AC2068

Kwas siarkowy, roztwór 10%, ekstra czysty

1 l

AC2074

Kwas siarkowy, roztwór 1/3 wag./obj.

500 ml

1 l

AC2085

Kwas siarkowy, roztwór c(H2SO4)=1mol/l (2N)

1 l

AC2080

Kwas siarkowy, roztwór 0,5 mol/l (1N)

1 l

5 l

10 l

25 l

AC2081

Kwas siarkowy roztwór c(H2SO4) = 0,25 mol/l

(0,5 N)

1 l

10 l

AC2084

Kwas siarkowy roztwór c(H2SO4) =0,13 mol/l

(0,26N)

1 l

5 l

10 l

AC2106

Kwas siarkowy roztwór c(H2SO4) =0,1275 mol/l

(0,255N)

5 l

10 l

AC2088

Kwas siarkowy, rozwór c(H2SO4) =0,125 mol/l (0,25N)

1 l

5 l

10 l

AC2087

Kwas siarkowy, roztwór c(H2SO4) =0,1 mol/l

(0,2N)

1 l

10 l

AC2082

Kwas siarkowy roztwór c(H2SO4) =0,05 mol/l

(0,1N)

1 l

5 l

10 l

AC2076

Kwas siarkowy roztwór 0,025 mol/l (0,05N)

1 l

AC2083

Kwas siarkowy roztwór c(H2SO4)=0,01 mol/l

(0,02N)

1 l

AC207

Kwas siarkowy koncentrat na 1000 ml

c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N)

180 ml

AC2071

Kwas siarkowy 96%±0,1% do analizy

1 l

2,5 l

AC2097

Kwas siarkowy 95-97% do analizy,

ISO,ACS,max 0,0000005%Hg

1 l

2,5 l

AC2066

Kwas siarkowy 95-98% ekstra czysty Ph

Eur,BP,NF – butelki HDPE

1 l

2,5 l

5 l

25 l

AC2070

Kwas siarkowy 95-98% ekstra czysty Ph

Eur,BP,NF

1 l

2,5 l

 

AC2065

Kwas siarkowy 95-97% do syntezy

1 l

2,5 l

5 l

25 l

AC2067

Kwas siarkowy 95-97% do analizy, ISO, Reag.

Ph Eur – butelki HDPE

1 l

2,5l

 5 l

25 l

AC2069

Kwas siarkowy 95-97% do analizy, ISO

1 l

2,5 l

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg