Multimierniki przemysłowe MM 44

Precyzyjne multimierniki przemysłowe. 3 kanały pomiarowe, jednoczesny odczyt na wyświetlaczu. Pomiar pH, przewodnictwa, temperatury, tlenu, chloru. Kod przed nieupoważnionym dostępem. Klasa IP-65. Wyjście analogowe 4…20 mA. Pamięć 400 pomiarów. Automatyczna kalibracja. Port RS-232. Przesyłanie danych siecią GSM. Komunikacja Profibus. Kontrola pracy czujników.

Kategoria:

Opis

 • Moduł podstawowy z portami do obsadzenia jednym, dwoma lub trzema modułami elektronicznymi do prowadzenia pomiarów.
 • Pomiary z wszystkich, obsadzonych kanałów pomiarowych podawane równolegle na cyfrowym wyświetlaczu.
 • Kod bezpieczeństwa zapobiegający przerwaniu pomiarów przez nieupoważniony personel.
 • Jeden czujnik temperatury podłączony do urządzenia pozwala na kompensację temperatury na wszystkich 3 kanałach pomiarowych.
 • 4-20 mA wyjścia analogowe programowane pomiędzy dwiema wartościami w ramach zakresu pomiarowego.
 • RS 232 dla przesyłania danych do komputera PC.
 • Możliwość przesyłu danych siecią GSM (opcja).
 • Komunikacja typu PROFIBUS DP (opcja).
 • Programowanie i obsługa po polsku.
 • Prezentacja pomiarów w formacie standard lub rozbudowanym.
 • Rejestrator danych. 400 wartości na każdy kanał pomiarowy.

Maksymalne bezpieczeństwo

Urządzenie kontroluje pracę sensorów on-line. Jeżeli sygnał z czujnika nie zmienia się w zdefiniowanym przedziale czasowym, zostaje aktywowany alarm. Gdy sygnał zmienia się zbyt gwałtownie alarm zostaje również aktywowany. Poniższy wykres obrazuje dwa, powyżej opisane przypadki dla ciągłego pomiaru pH.

Zalety

 • Możliwość zestawienia trzech urządzeń w ramach jednego miernika.
 • Intuicyjna obsługa bez konieczności stosowania instrukcji obsługi.
 • Bezpośrednia kalibracja dla dowolnej wartości pH, potencjału redox, przewodnictwa, zawartości tlenu DO i chloru w ramach całego zakresu pomiarowego miernika bez konieczności demontażu sensora.
 • Możliwość ręcznej weryfikacji wyjściowych sygnałów analogowych dla aktywnych przekaźników.
 • Wyświetlacz i klawiatura zabezpieczone hermetyczną pokrywą. Klasa ochrony IP65.
 • Możliwość “bezpośredniej” aktualizacji oprogramowania na miejscu.
 • Montaż na panelu sterującym w zakładzie lub w terenie.
 • 5 lat gwarancji na urządzenie.
 • Techniczne wsparcie bezpośrednio od producenta.
 • Bardzo konkurencyjna cena.

Parametry

Zarządzanie 1, 2 lub 3 obsadzonymi kanałami pomiarowymi.
Jeden przekaźnik alarmowy i jeden przekaźnik czyszczenia sensora.
Wyjście RS 232 C do przesyłania danych do komputera PC.
Przesyłanie danych do sieci GSM (opcja).
Interfejs PROFIBUS (opcja).
Programowany rejestrator danych. Pojemność: 400 pomiarów na każdy kanał.
Klasa ochrony IP65.
Zasilanie 230 VCA. Opcjonalnie: 115 VCA oraz 24 VCA.

Moduły pomiarowe

Urządzenie podstawowe, MultiMiernik 44 może być wyposażony w 1, 2 lub 3 płyty pomiarowo/regulacyjne w zależności od wymagań aplikacyjnych. Płyty pomiarowo/regulacyjne możliwe do zastosowania to: pH lub redox, przewodność właściwa, tlen rozpuszczony (pomiar amperometryczny, sensor z membraną), tlen rozpuszczony (pomiar sensorem optycznym) i pozostałość chloru wolnego.

Do pH / redox oraz ˚C

Zakres pomiarowy:

 • pH -2.00…16.00
 • mV, ± 2000
 • Temperatura, -20…150 ˚C Możliwości kalibracji:
 • Automatyczne rozpoznawanie buforów technicznych pH.
 • Automatyczne rozpoznawanie standardu redox 220 mV.
 • Ręczna kalibracja dla dowolnego pH lub mV w całej skali pomiarowej.
 • Wprowadzanie danych kalibracyjnych. Ciągła kontrola mierzonego pH (alarm nieprawidłowości).

Do przewodnictwa i temperatury

Zakres pomiarowy:

 • EC, 0.1 µS/cm…500 mS/cm
 • Zasolenie, 5 mg/l…278 g/l NaCl
 • TDS, 0…199 g/l
 • Rezystywność (opór właściwy), 5 Ω…100 MΩ
 • Temperatura, -20…150°C Automatyczna zmiana skali dla uzyskania maksymalnej rozdzielczości. Współczynnik liniowości temperatury, programowany 0…5%/C. Temperatura referencyjna: 20 lub 25°C. Możliwości kalibracji:
 • Automatyczne rozpoznawanie standardów CRISON.
 • Ręczna kalibracja dla każdej wartości w całej skali pomiarowej.
 • Ręczne wprowadzanie wartości stałej celki pomiarowej. Ciągła kontrola mierzonego przewodnictwa (alarm nieprawidłowości).

Do tlenu rozpuszczonego

Z sensorem amperometrycznym (z membraną)

Zakres pomiarowy:

 • % nasycenia, 0…200 %
 • Stężenie, 0…20 mg/l
 • Temperatura, 0…50 °C Możliwości kalibracji:
 • W jednym punkcie, w powietrzu o 100% wilgotności względnej.
 • Ręczna kalibracja dla każdej wartości w całej skali pomiarowej.

Z sensorem optycznym (fluorescencja)

Zakres pomiarowy:

 • % nasycenia, 0…250 %
 • Stężenie, 0…25 mg/l
 • Temperatura, 0…50 °C Możliwości kalibracji:
 • Ręczna kalibracja dla każdej wartości w całej skali pomiarowej.

Do pozostałości chloru wolnego

Z sensorem amperometrycznym lub redox

Zakres pomiarowy:

 • Stężenie, 0…5 mg/l
 • Temperatura, 0…100 °C
 • mV, ± 2000 (z elektrodą redox) Możliwości kalibracji:
 • Ręczna kalibracja według kontrastu DPD1. Automatyczna detekcja kropli (pęcherzy) w przepływie. Płyta może pracować z sensorem amperometrycznym lub redox.

Parametry modułów

Parametry pH, redox, ˚C Przewodność, ˚C Tlen, ˚C Tlen, ˚C Chlor, ˚C
Wyjście 4-20 mA pomiarowe
Wyjście 4-20 mA dla pomiaru temperatury
Przekaźniki dwu limitowe
Regulacja włącz ON / wyłącz OFF
Regulacja proporcjonalna
Kalibracja na standardach
Kalibracja pośrednia

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg