Odczynniki do kulometrycznych oznaczeń zawartości H2O

Odczynniki do kulometrycznych oznaczeń zawartości wody metodą Karla Fischera

Opis

DO CELEK Z DIAFRAGMĄ

 

Anodowy roztwór elektrolitu – ANOLIT – DO CELEK Z DIAFRAGMĄ

Aquagent®Coulometric A

Rozpuszczalnik próbki – uniwersalny w zastosowaniu.

Uniwersalny roztwór anodowy do kulometrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera. Przeznaczony do wprowadzania i rozpuszczania próbki. Jest jednocześnie uniwersalny, nadaje się doskonale również do rozpuszczania próbek w branży petrochemicznej.

Musi być stosowany z roztworem jodu – Aquagent®KATOLIT do miareczkowania.

 

Katodowy roztwór elektrolitu – KATOLIT– DO CELEK Z DIAFRAGMĄ

Aquagent®Coulometric CG

Roztwór JODU – uniwersalny do miareczkowania.

Uniwersalny roztwór katodowy do kulometrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera. Przeznaczony do miareczkowania – generowania jodu w naczyniu i wiązania stechiometrycznego wody wprowadzonej z próbką do naczynia.

Musi być stosowany z roztworami Aquagent®ANOLIT.

Na 100 ml ANOLITU wymagane 5 ml KATOLITU = taka całość reagentów wystarcza na wykonanie ponad 200 analiz próbek o zawartości wody do 5% H2O.

 

DO CELEK BEZ DIAFRAGMY

 

Jednoelektrolitowy roztwór DO CELEK BEZ DIAFRAGMY

ANOLIT + KATOLIT jako CAŁOŚĆ

Aquagent®Coulometric AG uniwersalny

Uniwersalna mieszanina roztworów: ANODOWEGO i KATODOWEGO przeznaczona do układów kulometrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera zawierających celkę generacyjną bez diafragmy.

100 ml wystarcza na wykonanie ponad 200 analiz próbek o zawartości wody do 5% H2O.

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg