Odczynniki kulometryczne do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera

Metoda Karla Fischera to znana na całym świecie metoda oznaczania zawartości wody od początku 20 wieku. Nowoczesne odczynniki do oznaczania zawartości wody zgodnie z metodą Karla Fischera wykorzystują automatyczne titratory. Automatyczne titratory pracują zgodnie z metodą Karla Fischera w sposób objętościowy lub miareczkując kulometrycznie, precyzyjnie określając zawartość wody w różnorodnych próbkach: związkach chemicznych, lekach, olejach, tłuszczach i wielu innych materiałach. Wykorzystanie odczynników do wody zgodnie z metodą Karla Fischera jest powszechne w laboratoriach kontroli jakości oraz na produkcji do kontroli procesowej.

Opis

Odczynniki do kulometrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera Aquagent do celek z ceramiczną diafragmą

ANOLIT, ROZTWÓR ANODOWY:

Aquagent® Anodowy roztwór kulometryczny A UNIWERSALNY

Anolit A do miareczkowania  kulometrycznego KF (AQ0022) Uniwersalny, opracowany do celek z diafragmą. Ten uniwersalny reagent anodowy zawiera metanol, chloroform, imidazol, dwutlenek siarki. W połączeniu z roztworem katodowym.

Aquagent OIL Anodowy roztwór kulometryczny DO OLEJÓW I TŁUSZCZÓW

Anolit do miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera Specjalny, opracowany do celek z diafragmą. Ten specjalny, wieloskładnikowy reagent anodowy zawiera chloroform, imidazol, ksylen, siarkę oraz dwutlenek siarki. Opracowany do analizy ropy naftowej i produktów pochodnych. Do stosowania w połączeniu z roztworem katodowym.

KATOLIT, ROZTWÓR KATODOWY:

Aquagent® Katodowy roztwór kulometryczny CG

Katolit do miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera Uniwersalny, opracowany do celek z diafragmą. Ten uniwersalny reagent katodowy zawiera dietyloaminę oraz metanol.

Odczynniki do kulometrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera Aquagent do celek bez ceramicznej diafragmy

Aquagent® Roztwór kulometryczny AG

Komplet do miareczkowania kulometrycznego KF

Zawiera metanol, imidazol, dietyloaminę, dwutlenek siarki oraz jod.

 

Prosimy o kontakt celem doboru i przesłania dla Państwa odpowiednich odczynników do oznaczania zawartości wody zgodnie z metodą Karla Fischera dla titratorów kulometrycznych w zależności od rodzaju wykorzystywanej celki kulometrycznej: z ceramiczną diafragmą lub bez ceramicznej diafragmy.