Odczynniki wolumetryczne do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera

Metoda Karla Fischera to znana na całym świecie metoda oznaczania zawartości wody od początku 20 wieku. Nowoczesne odczynniki do oznaczania zawartości wody zgodnie z metodą Karla Fischera wykorzystują automatyczne titratory. Automatyczne titratory pracują zgodnie z metodą Karla Fischera w sposób objętościowy lub miareczkując kulometrycznie, precyzyjnie określając zawartość wody w różnorodnych próbkach: związkach chemicznych, lekach, olejach, tłuszczach i wielu innych materiałach. Wykorzystanie odczynników do wody zgodnie z metodą Karla Fischera jest powszechne w laboratoriach kontroli jakości oraz na produkcji do kontroli procesowej.

Opis

Odczynniki jednoskładnikowe do wolumetrycznego  oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera serii Aquagent

Aquagent®  Komplet 2

Odczynnik przeznaczony dla próbek o niskiej i średniej zawartości wody. Miano 2 mg wody/ml. Zazwyczaj stosowany z metanolem jako uniwersalnym rozpuszczalnikiem analizowanej próbki.

Aquagent®  Komplet 5

Odczynnik przeznaczony dla próbek o wysokiej i średniej zawartości wody. Miano 5 mg wody/ml. Zazwyczaj stosowany z metanolem jako uniwersalnym rozpuszczalnikiem analizowanej próbki.

Uniwersalne rozpuszczalniki próbek do jednoskładnikowych odczynników Karla Fischera:

Aquagent® Metanol Dry – SUCHY

Próbka musi być rozpuszczona w rozpuszczalniku przed miareczkowaniem. Najczęściej jest stometanol. Jeżeli próbka nie rozpuszcza się w suchym metanolu, inne rozpuszczalniki mogą być stosowane.

Aquagent® Metanol Fast – SZYBKI

Specjalny do szybkiego, wolumetrycznego miareczkowania KF.

Odczynniki dwuskładnikowe do wolumetrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera serii Aquagent

Aquagent®  Titrant 2

Odczynnik ogólnego przeznaczenia, zawiera jod i metanol. Miano 2 mg wody/ml. Musi być stosowany w połączeniu z Aquagent® Solvent.

Aquagent®  Titrant 5

Odczynnik ogólnego przeznaczenia, zawiera jod i metanol. Miano ok. 5 mg wody/ml. Musi być stosowany w połączeniu z Aquagent® Solvent.

Uniwersalne rozpuszczalniki próbek do dwuskładnikowych odczynników Karla Fischera:

Aquagent®  Solvent

Rozpuszczalnik próbki, zawiera SO2, imidazol i metaol. Musi być stosowany w połączeniu z Aquagent®  Titrant.

Aquagent®  Solvent CM do Tłuszczów i Olejów

Uniwersalny rozpuszczalnik do tłuszczów, olejów i innych produktów petrochemicznych. Zawiera chloroform który poprawia rozpuszczalność długołańcuchowych węglowodorów.

Aquagent®  Solvent OIL do Tłuszczów i Olejów

Uniwersalny rozpuszczalnik do tłuszczów, olejów i innych produktów petrochemicznych. Zawiera 1-hexanol co pozwala unikać stosowania odczynników chlorowcoorganicznych.

 

Prosimy o kontakt celem doboru i przesłania dla Państwa oferty odpowiednich odczynników do oznaczania zawartości wody zgodnie z metodą Karla Fischera dla titratorów wolumetrycznych z rekomendacją w zależności od rodzaju analizowanych przez Państwa próbek .