Oprogramowanie do lepkościomierzy DataBoss

Oprogramowanie do kontroli wiskozymetru Premium. Pracujący pod jego kontrolą lepkościomierz, wiskozymetr umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych pomiarów oraz wygodną obróbkę i przechowywanie danych.

Opis

Wiskozymetr serii Premium firmy FUNGILAB może być obsługiwany za pomocą oprogramowania FungiBoss. Umożliwia ono programowanie metod pomiarów lepkości, kontrolę i dokumentację oraz uzyskiwanie wyników w sposób ciągły ON-LINE w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie pracuje w środowisku WINDOWS. Jest logiczne i pozwala na intuicyjną obsługę. Opcje w menu głównym zapewniają czytelny wgląd w proces analizy. Opcja pomocy szczegółowo opisuje każdą funkcję.

Reologia różnych rodzajów cieczy jest wyjątkowo łatwa przy zastosowaniu programu FungiBoss.

 • Lepkościomierz Premium w pełni kontrolowany z poziomu komputera PC
 • Łatwy w użyciu. Oprogramowanie eliminuje błędy użytkownika podczas programowania oraz w procesie zbierania i obróbki danych pomiarowych.
 • Obrazuje krzywe płynięcia dla badanych substancji ze zdefiniowanymi parametrami prowadzenia eksperymentu.
 • Logiczne, przejrzyste dla użytkownika opcje menu programu.
 • Definiowanie grafiki oraz funkcji powiększania.
 • Wiele możliwości programowania eksperymentu: prosta krzywa, rampy oraz krokowość prowadzenia pomiaru.
 • Wszystkie dane z prowadzonej analizy są gromadzone i zapisywane w różnych bazach danych co pozwala na ich przywołanie i konsultacje w dowolnym momencie.
 • Dokumentacja zawiera w raporcie nazwę, numer oraz pole na dodatkowe dane.
 • Możliwość jednoczesnego wykreślenia i porównania 4 krzywych płynięcia.
 • Możliwość uzyskania ponad 12 rodzajów charakterystyk w postaci wykresów.
 • Wbudowane, matematyczne modele dla porównania i dopasowania uzyskanych rezultatów: cieczy plastycznej wg Binghama, Cassona, mas czekoladowych wg Cassona, analiza past.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg