Pompy systemy próżniowe MPC 601 Z EcoFlex

Laboratoryjne systemy próżniowe EcoFlex: pompa próżniowa membranowa MPC601Z + kontroler sterownik programator próżni VBC521, 1100…1 mbar, wydajność 81l/min. (4.9m3/h), próżnia końcowa: <2 mbar. Zastosowanie: filtracja, rotacyjne wyparki próżniowe, suszarki próżniowe, systemy próżniowe. Precyzyjne wytwarzanie, sterowanie, kontrola próżni. Cyfrowa i graficzna prezentacja próżni w układzie.

Opis

Laboratoryjny system próżniowy EcoFlex: pompa próżniowa membranowa MPC601Z plus kontroler sterownik programator próżni VBC 521 ef. Wytwarzanie, precyzyjna regulacja i utrzymanie próżni w układzie w zakresie od 1100…1 mbar. Wydajność systemu 81 l/min. (4.9 m³/h). Próżnia końcowa: <2 mbar. Gabaryty systemu: pompa próżniowa 260x390x170 mm, sterownik próżni 195x178x105 mm. Całkowicie zautomatyzowana praca pompy próżniowej przez pełną współpracę z automatycznym, precyzyjnym kontrolerem próżni. Po osiągnięciu zadanej wartości próżni w układzie kontroler spowalnia pracę pompy do minimum, utrzymując wymaganą próżnię w układzie przez cały czas destylacji, suszenia oraz każdego innego wymaganego celu.

Precyzyjny kontroler sterownik próżni VCB 521 ef w systemie EcoFlex

Programator, sterownik, precyzyjny kontroler próżni w układach systemach próżniowych. Zakres sterowania próżnią 1100…1mbar. Pompa próżniowa MPC601Z sterowana automatycznie. Wbudowane w kontroler elektrozawory regulacyjne, wentylacyjne, zwrotne do automatycznej kontroli, regulacji próżni oraz zapowietrzania systemu próżniowego. Pompa próżniowa i kontroler – cały system próżniowy chemicznie odporny na opary rozpuszczalników i kwasów. Cyfrowa i graficzna prezentacja próżni w układzie próżniowym w sposób ciągły.

Specyfikacja

Parametry techniczne:

Zakres regulacji i kontroli próżni:          1100 … 1 mbar

Wbudowany czujnik ciśnienia:              ceramiczny

Dokładność jako suma liniowości,

histerezy, powtarzalności:                      < ±0.3% FS

Interfejs:                                                 RS 232, wtyk SUB-D 9-polowy

Zasilanie:                                                90-264 VAC, 50/60 Hz, 30 W

Napięcie na wyjściu:                              24 VDC

System ochrony:                                    IP 20

Wymiary:                                                195 x 178 x 105 mm

Masa:                                                     1.5 kg

Przyłącza:

Do urządzeń próżniowych                      wężem próżniowym o średnicy DN 8

Do pompy próżniowej                             wężem próżniowym o średnicy DN 8

Do gazu obojętnego                               wężem próżniowym o średnicy DN 4

Do elektro-zaworu wody                         przewodem, wtyk 4-pole 24V DC

Możliwy opcjonalny czujnik poziomu.

Zalety EcoFlex

Całkowicie zautomatyzowana praca pompy próżniowej przez pełną współpracę z automatycznym, precyzyjnym kontrolerem próżni. Po osiągnięciu zadanej wartości próżni w układzie kontroler spowalnia pracę pompy do minimum, utrzymując wymaganą próżnię w układzie przez cały czas destylacji, suszenia oraz każdego innego wymaganego celu.

  1. Pełna, automatyczna kontrola próżni w układzie z dokładnością 1 mbar.

  2. Bardzo cicha praca w trakcie trwania procesu pod próżnią (np. podczas destylacji pod obniżonym ciśnieniem w rotacyjnej wyparce próżniowej, suszarce próżniowej lub innym, dowolnym układzie wymagającym stałej, bardzo stabilnej próżni w układzie w dowolnym przedziale czasowym trwania procesu).

  3. Przewaga nad układami: pompa próżniowa – cyfrowy kontroler próżni pracujących w sposób: włącz pompę ON – wyłącz pompę OFF. W takich układach, opartych o zadaną histerezę (dopuszczalną odchyłkę od wartości zamierzonej) praca pompy jest zatrzymywana przez kontroler w momencie osiągnięcia wartości próżni zadanej np. 10 mbar w sposób OFF – pompa wyłączona. Kontroler ma zaprogramowaną histerezę np. 7 mbar. Jak próżnia w układzie wzrośnie o 7 mbar czyli przekroczy wartość >17 mbar to kontroler ponownie załączy zasilanie pompy aby zejść z próżnią w układzie ponownie do <10 mbar. W przypadku zastosowania histerezy 1,2 lub 3 mbar dla systemu ON – OFF będzie występować niekorzystne dla pracy i żywotności pompy zjawisko „szarpania” spowodowane częstym jej załączaniem i wyłączaniem oraz wzrośnie koszt zużycia energii ponieważ największa ilość energii zawsze jest zużywana na rozruch urządzenia.

  4. System ON – OFF względem systemu ECO FLEX:

    1. Ciśnienie pod jakim pracujemy waha się pomiędzy <10 mbar >17 mbar w klasycznym układzie sterowania: włącz pompę ON – wyłącz pompę OFF

    2. Przy systemie Eco FLEX próżnia wymagana np. 10 mbar jest utrzymywana przez cały czas w sposób ciągły z dokładnością 1 mbar przez cały czas pracy Państwa zamierzonego celu próżniowego dla wymaganej aplikacji.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg