Przenośny multimiernik Bante900P

Wieloparametrowy przenośny multimiernik składa się z 8 trybów pomiaru: pH, ORP, stężenia jonów, przewodności, TDS, zasolenia, rezystywności i tlenu rozpuszczonego w cieczy.

Opis

                 

                                         

                                      Przenośny multimiernik Bante900P

 • Automatyczna kompensacja temperatury zapewnia dokładny odczyt w całym zakresie.
 • Kalibracja  Due Reminder podpowiada użytkownikowi by regularnie kalibrował miernik.
 • Wskaźnik stabilności automatycznie pokazuje aktualny stan pomiaru.
 • Funkcja Auto-Hold zawiesza wartość pomiaru dla łatwego oglądania i nagrywania.
 • Wybór jednostki temperatury (° C lub ° F) spełnia inne wymagania aplikacyjne.
 • Automatyczne rozpoznanie elektrody pokazuje punkt zerowy offset i nachylenie elektrody.
 • Menu systemowe umożliwia ustawienie 15 parametrów, w tym punkty kalibracji, warunki stabilności, jednostki miary, etc.
 • Funkcja reset: automatycznie wznawia wszystkie parametry z powrotem do opcji fabrycznych.
 • Rozszerzone do 500 odczytów.                                                      
 • Zapisane dane mogą być przesyłane do komputera poprzez interfejs komunikacyjny USB.
 • Schemat zasilania Multi-mode (akumulator, zasilacz, port USB komputera).

 

Parametry

Model

Bante900P

pH

Zakres

-2.0~ 20 pH

Dokładność

±0.002pH

Rozdzielczość

0.1, 0.01, 0.001pH

Punkty kalibracyjne

1-5

Rozwiązania kalibracyjne

USA, NIST, DIN Standardy

Kompensacja temperatury

0~100°C, 32~212°F

Tryb kompensacji

Ręczny lub Automatyczny

Temperatura

Zakres

0~105°C, 32~221°F

Dokładność

±0.5°C, ±0.9°F

Rozdzielczość

0.1°C

Punkty kalibracji

1

Zakres kalibracji

°C lub °F

mV

Zakres

-1999~1999mV

Dokładność

±1mV

Rozdzielczość

0.1, 1mV

Punkty kalibracyjne

1

Zakres kalibracji

±200mV

Jony

Zakres

0.001~19999ppm, mg/L, mol/L

Dokładność

± 0,5% F.S (Jednowartościowe), ± 1% F.S (Dwuwartościowe)

Rozdzielczość

0.001, 0.01, 0.1, 1

Punkty kalibracyjne

2-5

Zakres kalibracji

0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mol/L, mg/L

Przewodność

Zakres

0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm

Dokładność

± 0,5% F.S

Punkty kalibracyjne

1-5

Rozwiązania kalibracyjne

10µS/cm, 84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm

Kompensacja temperatury

0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, ręczny lub automatyczny

Współczynnik temperaturowy

0.0~10.0%/°C

Tryby kompensacyjne

Liniowe lub czysta woda

Stała komórki

K=0.1, 1, 10

Normalizacja temperatury

20 or 25°C

TDS

Zakres

0 ~ 10 ppt (maks. 20ppt, w zależności od ustawienia czynnika)

Dokładność

± 1% F.S

Czynnik TDS

0.1 ~ 1.0 (domyślnie 0.5)

Zasolenie

Zakres

0 ~ 10ppt (maks. 80ppt)

Dokładność

± 1% F.S

Tryby pomiaru

woda morska lub praktyczne zasolenie

Oporność

Zakres

0 ~ 100MΩ

Dokładność

± 1% F.S

Rozdzielczość

0,01, 0,1, 1

Tlen rozpuszczony

Zakres

0.00~20.00mg/L (or ppm)

Dokładność

±0.2mg/L

Rozdzielczość

0.01mg/L

Punkty kalibracyjne

1-2

Kompensacja temperatury

0~50°C, 32~122°F

Korekcja ciśnienia

60.0~112.5kPa, 450~850mmHg

Korekta zasolenia

0~50g/L

Saturacja (% nasycenia tlenem)

Zakres

0.0~200.0%

Dokładność

±2.0%

Rozdzielczość

0.1%

Inne

Zatrzymanie

Ręczne lub Automatyczne

Stabilność

Niska lub Wysoka

Kalibracja

0 do 31 dni

Funkcja reset

TAK

Wyłączenie

Ręczne lub automatyczne (10, 20, 30 minut)

Pamięć

Przechowuje do 500 zestawów danych

Złącze

BNC

Wyjście

USB

Wymagania dotyczące zasilania

3 x 1,5V “AA” baterie

Czas pracy baterii

Około 150 godzin

Wymiary

170×85×30mm

Waga

300 g

Akcesoria

P11 Elektroda pH

Dla ogółu płynów

P11-LiCl Elektroda pH

Dla niewodnych próbek

P11-HA Elektroda pH

Dla fotograficznych rozwiązań przetwarzania

P11-NA Elektroda pH

Dla biopaliw

P11-DW Elektroda pH

Dla niskich jonowych próbek wytrzymałościowych

P12 elektroda pH

Do próbki w probówce

P13 Elektroda pH

Dla próbek mikro-objętości

P14 Elektroda pH

Do zastosowań zewnętrznych

P15 Elektroda pH

Dla cieczy o niskiej przewodności

P16 Elektroda pH

dla buforów Tris

P17 Elektroda pH

pH Na półfinale próbek stałych (powierzchnia płaska)

P18 Elektroda pH

Dla zawiesin

P19 Elektroda pH

Na półfinale próbek stałych

P21 Elektroda pH

Dla koloidów

P22 Elektroda pH

Do pomiarów w wysokich temperaturach

501 Elektroda ORP

Platinum pin

502 Elektroda ORP

Platinum band

Na-US Elektroda (sód)

Zakres: 0,1 ~ 23000 ppm

CL Elektroda (chlorek)

Zakres: 1,8 ~ 35500 ppm

F-US Elektroda (fluor)

Zakres: 0.02ppm do nasycenia

USA Ca Elektroda (wapń)

Zakres: 0,02 ~ 40000 ppm

NO3-IS Elektroda (azotany)

Zakres: 0,4 ~ 62000 ppm

Br-US Elektroda (bromek)

Zakres: 0,4 do 79900 ppm

NH3-IS Elektroda (amoniak)

Zakres: 0.02 ~ 17000 ppm

NH4-IS Elektroda (amon)

Zakres: 0,1 ~ 18000 ppm

Cn-IS Elektroda (cyjanek)

Zakres: 0,2 ~ 260 ppm

Cd-US Elektroda (kadm)

Zakres: 0.01 ~ 11200 ppm

Cu-US Elektroda (miedź)

Zakres: 0,006 ~ 6400ppm

I-US Elektroda (jodek)

Zakres: 0,06 ~ 127000 ppm

Pb-IS Elektroda (ołów)

Zakres: 0,2 ~ 20700 ppm

Ag-US Elektroda (srebro)

Zakres: 0.01 ~ 107900 ppm

K-IS Elektroda (potas)

Zakres: 0,04 ~ 39000 ppm

S-US Elektroda (siarczek)

Zakres: 0,003 ~ 32100 ppm

CON-0,1  Elektroda konduktometryczna

Dla czystej wody

CON-1  Elektroda konduktometryczna

Dla ogólnych płynów

CON-10 Elektroda konduktometryczna

Dla wysokich cieczy przewodności

DO 100  Sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego

Czujnik polarograficzny

TP-10K Czujnik 

Specjalny czujnik temperatury

DO Membrana

Zapasowa membrana

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg