Refraktometry Abbego Model 320

Klasyczny refraktometr Abbego o wysokiej dokładności i odczycie wizualnym z wbudowanym podświetleniem. Refraktometr Abbego o zakresie skali współczynnika refrakcji 1.3000…1.7000nD przy precyzji ±0.0005 nD, zakresie skali Brix 0.0…95.0% Brix z precyzją ±0.2% Brix. Refraktometr Abbego z wbudowanym termometrem szklanym do 100°C. Podświetlenie wbudowaną lampą.

Opis

Kompletny, gotowy do pracy, nowoczesny, klasyczny refraktometr ABBE’go o wysokiej dokładności i doskonałym, ocznym odczycie lunetkowym wskazania. Skala pomiarowa do uzyskiwania i odczytu wyniku podświetlana wbudowaną lampą 6V/20W. Optymalne powiększenia dla systemu optycznego i odczytu wyniku. Pomiar:

  • indeksu refrakcji [nD] w zakresie 1.3000…1.7000nD z dokładnością ±0.0005 nD,
  • pomiaru w skali [%] Brix’a w zakresie 0.0…95.0% z dokładnością ±0.2% Brix,
  • wbudowany termometr szklany o zakresie pomiarowym do 100°C,
  • możliwość podłączenia zewnętrznego ultra termostatu cyrkulacyjnego do precyzyjnego termostatowania komory z próbką w celu prowadzenia pomiaru w określonej, zadanej temperaturze w zależności od potrzeb,
  • wymiary zewnętrzne: 200 x 120 x 300 mm,
  • masa aparatu: 5 kg,
  • zasilanie sieciowe 220…230V / 50…60 kHz.

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg