Roztwory elektrolitów i regeneracyjne

Do napełniania i konserwacji wszystkich typów elektrod. Klasyczny CRISOLYT A, 3M KCl do elektrod z układem referencyjnym drut Ag/AgCl. CRISOLYT G, KCl + gliceryna do elektrod z układem referencyjnym z kryształami AgCl oraz pomiarów w próbkach z wysoką zawartością białek oraz w niskich temperaturach.

Kategoria:

Opis

Roztwory elektrolitów do elektrod. Ważnym elementem popranego utrzymania i konserwacji elektrody jest sprawdzanie poziomu jej wypełnienia roztworem elektrolitu, uzupełnianie oraz okresowa regeneracja. Roztwór elektrolitu jest dodatkowo używany w nasadce ochronnej na membranę oraz przechowywania w nim elektrody podczas spoczynku. Labindex dostarcza odpowiednie roztwory elektrolitów oraz regeneratorów do czyszczenia i aktywacji elektrod. Roztwory elektrolitów i regeneratorów firmy Crison to gwarancja dobrego wyboru.

Roztwory elektrolitów

CRISOLYT

Roztwór 3M KCl. Jest to elektrolit używany do części referencyjnej elektrody z zamkniętymi kryształami chlorku srebra AgCl.

CRISOLYT A

Roztwór 3M KCl nasycony AgCl. Jest to elektrolit używany do części referencyjnej elektrody z układem Ag/AgCl.

CRISOLYT G – do specjalnych zastosowań

Roztwór KCl w którym większość wody zastąpiono gliceryną. Wysoka zawartość gliceryny przeciwdziała reakcjom pomiędzy KCl a białkami zawartymi w próbce. Zapobieganie polega na wczesnym blokowaniu powierzchni diafragmy, wydłuża żywotność elektrody oraz gwarantuje stabilność pracy. Ten rodzaj elektrolitu jest zalecany dla pomiarów:

  • W próbkach z wysoką zawartością białek.
  • W próbkach częściowo organicznych.
  • W próbkach zawierających oleje.
  • W próbek o niskich temperaturach pomiaru.

CRISOLYT V

Roztwór 3M KCl z dodatkiem substancji zwiększającej lepkość. Zapewnia niższą prędkość wypływu i tym samym zmniejsza częstotliwość uzupełniania elektrody.

Roztwór 1M KNO3

Elektrolit referencyjny do uzupełniania metalowych elektrod srebrowych oraz niektórych elektrod jonoselektywnych.

Roztwór 1M LiCl w etanolu

Elektrolit referencyjny do miareczkowania w roztworach niewodnych.

Roztwory regeneracyjne

W niektórych przypadkach oferowane roztwory regeneracyjne mogą poprawić właściwości pomiarowe elektrod pH oraz elektrod REDOX. Najbardziej powszechne objawy elektrody, wskazujące na konieczność skorzystania z roztworów regeneracyjnych to:

  • Długi czas odpowiedzi.
  • Wysoki potencjał asymetrii.
  • Niska czułość.

Środek czyszczący elektrodę z pepsyną

Roztwór 0.1 M HCl wzbogacony w pepsynę, pH ~ 1. Zalecany do okresowych regeneracji elektrod używanych do pomiarów pH w próbkach o wysokiej zawartości białek, takich jak mleko, sery, mięso, krew, osocze itp. Elektroda jest oczyszczana poprzez chemiczne usuwanie białek w wyniku hydrolizy przy udziale pepsyny w środowisku kwaśnym. Przy zastosowaniu do oczyszczania elektrod z polimerowym elektrolitem, jedynie szklana membrana może być zanurzana, nigdy diafragma.

Środek czyszczący diafragmę

Roztwór tiomocznika w 0.1 M roztworze HCl, pH ~ 1. Przeznaczony do usuwania ciemnych osadów na diafragmach ceramicznych które blokują swobodny wypływ elektrolitu. Ciemne osady na diafragmie pojawiają się w wyniku stosowana elektrody do pomiarów w próbkach zawierających siarczki oraz inne substancje redukujące. Sole srebra powstające na diafragmie zostają rozpuszczone w kwaśnym roztworze tiomocznika.

Reaktywator membrany

Roztwór z zawartością 1-2 % HF. Zalecany do reaktywacji elektrody pH o długim czasie odpowiedzi lub niskiej czułości. Kwas fluorowodorowy odnawia uwodnioną warstwę żelową membrany. Ten roztwór jest stosowany, gdy wszystkie inne nie dały pozytywnego rezultatu, jednak nie jest gwarantem powodzenia. Przy zastosowaniu do oczyszczania elektrod z polimerowym elektrolitem, jedynie szklana membrana może być zanurzana, nigdy diafragma.

Parametry

Nr katalogowy Opis
95 00 CRISOLYT, KCl 3M, 250 ml w butelce
95 01 CRISOLYT A, KCl 3M + AgCl, 250 ml w butelce
95 02 CRISOLYT-G, KCl + gliceryna, 250 ml w butelce
95 03 CRISOLYT V, KCl + tylose, 250 ml w butelce
95 20 1M LiCl w etanolu, 250 ml w butelce
95 21 1M KNO 3, 250 ml w butelce
96 00 Środek czyszczący elektrodę z pepsyną, 250 ml w butelce
96 10 Środek czyszczący diafragmę, 250 ml w butelce
96 20 Reaktywator membrany, HF, 250 ml w butelce

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg