ROZTWORY NIEWODNE

Roztwory mianowane

Kategoria:

Opis

Roztwory

Kwas nadchlorowy w bezwodnym kwasie octowym 0,1 mol/l, roztwór mianowany

Wodorotlenek potasu 0,1 mol/l w 2-propanolu, roztwór mianowany

Wodorotlenek potasu 0,1 mol/l w etanolu, roztwór mianowany

Wodorotlenek potasu 0,5 mol/l w etanolu, roztwór mianowany

Wodorotlenek potasu 0,1 mol/l w metanolu, roztwór mianowany

Wodorotlenek tetra-n-butyloamoniowy 0,1 mol/l w 2-propanolu/metanolu, roztwór mianowany

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg