Sączki filtracyjne dla browarnictwa

Opis

  • Do filtrowania i analizy norm jakości słodowania EBC i eliminacji kwasu węglowego w piwie przed analizą polecamy nasze referencyjne bibuły filtracyjne nr 607, 609, 107 i 110.
  • Bibuła filtracyjna nr 119 składa się z bardzo grubego papieru, używanego do filtracji drobnych osadów.

W przeciwieństwie do naszych konkurentów, nie używamy krakotwórczej ziemii okrzemkowej, czym zapewniamy naturalność bibuły.

Parametry Techniczne

Numer referencyjny

Masa (g/m²)

Grubość
(µm)

Przepuszczalność powietrza (mm H2O)

110 100 200 300
609 95 215 60
107 74 190 275
607 75 200 80
119 190 400

 

Numer referencyjny

Szybkość filtracji

 Retencja mikrometryczna (µm)

 

 Odporność mechaniczna bibuły w stanie mokrym   (kg/cm)  

110 Średnia 6 do10 0,40
609 Bardzo szybka 20 do 25 0,40
107 Średnia 4 do 7 0,40
607 Bardzo szybka 25 0,40
119 Średnia 4 do 7 1,00