Sączek głęboki w arkuszu

Opis

Najwyższej jakości sączek głęboki w arkuszu wykonany z tektury z włókien celulozowych o grubości do 3 mm. Stosowany w galwanoplastyce, przemyśle spożywczym i przemyśle ogólnym. Ich grubość pozwala na stosowanie ich w filtrach prasowych jako łatek. Dostępne w postaci dysków lub łat we wszystkich wymiarach. Mogą być wiercone w celu dostosowania do różnych typów systemów filtracyjnych.

W sączkach głębokich powierzchnia przeznaczona dla zatrzymywania ciał stałych znajduje się nie tylko na zewnątrz elementu filtrującego, ale także na całej powierzchni porów, przez które ciecz jest filtrowana. Główną zaletą sączków głębokich jest ich wysoka wydajność zatrzymywania zanieczyszczeń, w przeciwieństwie do filtrów powierzchniowych, które zatrzymują cząstki poprzez proste mechaniczne działanie powierzchownego przesiewania.

Do wykonania naszych filtrów głębokościowych używane są specjalne żywice, które nadają im lepsze właściwości mechaniczne i pozwalają im wytrzymać filtrowanie, zmniejszając problemy pęcznienia i deformacji włókien celulozowych.

Na mechanizmy retencji cząstek stałych, które działają w filtrze głębokim, wpływa prędkość przepływu. Skuteczność absorpcji jest ważna w pierwszej objętości (filtracja powierzchniowa), a następnie retencja odbywa się tylko poprzez wewnętrzne wychwytywanie mechaniczne, które poprzez zwiększenie grubości i gramatury filtru i zmaksymalizowanie powierzchni jest idealne do filtracji produktów organicznych.

Nr referencyjny Szybkość filtracji Popiół % Gramatura g/m²
PF600R Szybka 1 650 – 750
PF800R Szybka 1 700 – 900
PF1000R Szybka 1 900 – 1100
PF1200R Szybka 1 1100 – 1300
PF800L Wolna 1 750 -850
PF1000L Wolna 1 900 – 1100
PF1200L Wolna 1 1100 – 1300

 

Nr referencyjny Grubość (µm) Retencja mikrometryczna (µm)
PF600R 1500 6 do 8
PF800R 1800 8 do 10
PF1000R 2400 5 do 6
PF1200R 2500 4 do 6
PF800L 1900 2 do 3
PF1000L 2100 1 do 2
PF1200L 2100 1