Spektrometr AAS 9000

Zintegrowany spektrometr absorpcji atomowej AAS 9000. Posiada rozpylacz płomieniowy i grafitowy. Dostępny z autopodajnikiem.

Kategoria:

Opis

Opis produktu, parametry techniczne i konfiguracja

Spektrometr absorpcji atomowej serii AAS jest badany, opracowywany, produkowany i sprzedawany przez Skyray Instrument Co., Ltd. w oparciu o jego wieloletnie doświadczenie badawczo-rozwojowe w zakresie spektrometru. Dzięki wysokiej wydajności i niezawodności seria AAS zapewnia różne tryby rozpylania, takie jak wytwarzanie płomienia, pieca grafitowego i wodorku.

Seria AAS jest sterowana komputerowo przez interfejs USB 2.0, a dane mogą być przetwarzane automatycznie; posiada wiele środków ochronnych w celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego działania; prosta i wygodna konstrukcja w połączeniu z przyjaznym interfejsem oprogramowania upraszczają obsługę.

Spektrometr absorpcji atomowej płomieniowy AAS 6000

Absorpcja atomowa płomieniowa jest stosowana w teście mikro i śladowych pierwiastków metalicznych, obejmującym ponad 30 pierwiastków. Przyrząd ma prostą budowę, zapewnia szybki test, dobrą powtarzalność i mniej zakłóceń, szczególnie odpowiedni do testowania Cu, Zn, K, Na, Au, Ag itp.

Spektrometr absorpcji atomowej z grafitowym piecem AAS8000

Absorpcja atomowa w piecu grafitowym jest odpowiednia do badania śladowych i ultra-śladowych pierwiastków metali, obejmując ponad 60 pierwiastków. Jest bardzo czuły, z niską granicą wykrywalności i mniejszą objętością próbki, szczególnie odpowiedni do testowania Cd, Cr, Pb, Al, Mo itp.
AAS 8000 (z automatycznym próbnikiem z piecem grafitowym) i AAS 8000-M (bez automatycznego pieca grafitowego) próbnika) mają niski limit wykrywania, są bardzo czułe i łatwe w obsłudze.

Zintegrowany spektrometr absorpcji atomowej AAS 9000

Ma rozpylacze płomieniowy i grafitowy, zawierając w sobie ich cechy. Użytkownicy mogą szybko przełączać rozpylacz w zależności od potrzeb testowych, aby zapewnić najlepszy efekt testu.
AAS 9000 (z automatycznym próbnikiem z piecem grafitowym) i AAS 9000-M (bez automatycznego próbnika z piecem grafitowym) posiadają rozpylacze płomieniowe i grafitowe, dając lepszą uniwersalność. W szeregowej ścieżce świetlnej realizuje automatyczne przełączanie między dwoma rozpylaczami i zapewnia stabilny i niezawodny pomiar.

  • Wysoka automatyzacja
  • Wielopunktowa ochrona
  • Ergonomiczna konstrukcja
  • Doskonały program serwisowy

Cechy

Maszyna główna

1 Achromatyczny układ optyczny całkowitego odbicia

Zastosowanie wklęsłego lustra zamiast wypukłej soczewki skutecznie rozwiązało problem aberracji chromatycznej różnych ognisk różnych elementów i zwiększyło wydajność układu optycznego.

2 C-T Monochromator

1800 linii / mm, długość fali blasku systemu podziału wiązki 230 nm

3 Wieżyczka z 8 lampmi

8 niezależnych zasilaczy lamp, 7 lamp podgrzewających się podczas gdy jedna pracuje, oszczędzając czas zmiany lampy i podgrzewania, dzięki czemu operacja jest wygodniejsza.

4 W pełni automatyczna konstrukcja

Przyrząd jest całkowicie monitorowany i kontrolowany przez komputer, z wyjątkiem wyłącznika zasilania na komputerze głównym.

5 Interfejs komunikacyjny USB2.0

Zaktualizowany do trybu USB2.0, zwiększa prędkość komunikacji i kompatybilność z nowym systemem operacyjnym.

6 System korekcji tła

Korekcja tła lampy deuterowej i samo rewersyjna korekcja tła, możliwość korekcji ponad 30 razy tła, gdy sygnał tła wynosi 1A

7 Usprawnione projektowanie stalowej obudowy

Nowoczesny stylowy, elegancki i piękny

8 Własne prawa własności intelektualnej i potężne oprogramowanie do zarządzania aktywnością

Humanizowany interfejs obsługi ułatwia obsługę. Pełna automatyczna analiza jakościowa i ilościowa może obliczyć zawartość elementu i automatycznie wygenerować raport.

System płomieniowy

1 Komora atomizująca i palnik z czystego Ti

Skutecznie zapobiega korozji kwaśnego gazu i maksymalizuje żywotność

2 Wydajny nebulizator szklany

Wydajny nebulizator szklany o wyższej wydajności nebulizacji, łatwy w utrzymaniu i wymianie

3 Kontrola przepływu C2H2 dzięki sterownikowi natężenia przepływu masy

Regulacja przepływu C2H2 , monitorowanie przepływu dynamicznie, zapewnia, że jest wygodny i bezpieczny.

4 Wiele środków bezpieczeństwa zapewniających wiarygodność analizy próbki

(1)  Środek zapobiegający wyciekowi  C 2 H 2
(2)  Monitorowanie ciśnienia C 2 H 2
(3) Monitorowanie ciśnienia powietrza
(4) Monitorowanie palnika
(5) Monitorowanie spalania płomienia
(6) Monitorowanie uszczelnienia wodnego

System pieca grafitowego

1 Wewnętrzny zasilacz

Zasilacz pieca grafitowego i maszyny głównej jest zintegrowany w jednym instrumencie, co czyni go bardziej zwartym, skraca długość kabla, zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne zasilania pieca grafitowego i poprawia wydajność grzewczą rurki grafitowej.

2 Precyzja kontroli wysokiej temperatury, szybki wzrost temperatury

Zastosowano duży transformator mocy, kabel mikrooporowy i tryb kontroli światła, w połączeniu z oprogramowaniem i sprzętowymi systemami kalibracji temperatury, zapewniającymi dokładność regulacji ± 1% w wysokiej temperaturze

3 Wiele środków bezpieczeństwa zapewniających wiarygodność analizy próbki

1) Monitorowanie przepływu wody chłodzącej
2) Monitorowanie ciśnienia gazu nośnego
3) Monitorowanie temperatury rurki grafitowej
4) Monitorowanie temperatury pieca grafitowego

4 Automatyczne sterowanie przepływem gazu nośnego

Wewnętrzny i zewnętrzny gaz w piecu grafitowym są automatycznie kontrolowane przez komputer w oparciu o procedury ogrzewania oprogramowania.

Automatyczny sampler

Uniwersalny automatyczny próbnik typu tarczowego ze 150 pozycjami kubków

Współrzędne biegunowe automatyczny próbnik typu tarczowego, o wysokiej dokładności pozycjonowania, stabilnej pracy i łatwej konserwacji (ręczne próbkowanie dla AAS8000-M i AAS9000-M, brak dostarczonego automatycznego próbnika)

Parametry techniczne

Maszyna główna

Monochromator: Czerny-Turner
Pokrycie długości fali: 190 nm ~ 900 nm
Dokładność długości fali: ± 0,25 nm
Powtarzalność długości fali: <0,10 nm
Szerokość pasma widmowego: automatyczne przełączanie między 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,4 nm

Układ płomieniowy

RSD (Cu): <1%
Granica wykrywalności (Cu): <0,006ug / ml
Charakterystyczne stężenie (Cu): <0,025 μg / ml / 1%
Stabilność statyczna: 0,003 Abs
Stabilność dynamiczna: 0,005 Abs

System pieca grafitowego

Zakres regulacji temperatury: temp. Pokojowa – 3000 ℃
Szybkość nagrzewania: 3000 ℃ / s
RSD (Cd): ≤ 2% (dla automatycznego próbkowania)
RSD (Cd): ≤ 5% (dla ręcznego próbkowania)
Granica wykrywalności (Cd): ≤ 1pg

Opcjonalna konfiguracja

  1. Niskoszumowy bezolejowy kompresor powietrza
  2. Automatyczny system chłodzenia wodą
  3. Generator wodorku
  4. Zaawansowany komputer
  5. Zaawansowana drukarka
  6. Źródło światła dla analizowanych elementów

Humanizowany interfejs oprogramowania, automatyczny test, dokładny wynik

Oprogramowanie z serii AAS ma zastosowanie w systemach Windows.

Interfejs w stylu Windows, bardziej zgodny z nawykami użytkownika, uproszczona obsługa

Główny interfejs zasadniczo obejmuje wszystkie funkcje, takie jak ustawianie parametrów, sterowanie przyrządem, przetwarzanie danych, wyświetlanie widma, dopasowanie krzywej, zarządzanie użytkownikami, monitorowanie stanu urządzenia.

Automatyczny test próbki, automatycznie zapisuj poprzednie parametry testu, zapisz projekt, eksportuj raport z testu, przekonwertuj na EXCEL itp.

Zastosowanie jest takie same,