Spektrometr GC-IMS

Chromatograf gazowy – spektrometr mobilności jonów (GC-IMS) GAS łączy wysoką selektywność chromatografu gazowego z niezwykłą czułością IMS (zwykle niski zakres ppbv)

Opis

Spektrometr GC-IMS

Chromatograf gazowy – spektrometr mobilności jonów (GC-IMS) GAS łączy wysoką selektywność chromatografu gazowego z niezwykłą czułością IMS (zwykle niski zakres ppbv)

GC-IMS ma zintegrowany kontroler temperatury i przepływu, który pozwala na kontrolowanie rampowania oprogramowania układowego w celu lepszego oddzielania bardzo lotnych związków i skrócenia czasów pracy, co jest decydującym zadaniem związanym z kontrolą jakości. Dostępność dodatnich trybów jonizacji ujemnej umożliwia zastosowanie do szerokiej gamy substancji, np. Ketonów, aldehydów, alkoholi, amin, związków organicznych fosforowych, takich jak związki chlorowane lub fluorowcowane.

Zintegrowany zawór sześciodrogowy zapewnia bardzo elastyczne pobieranie próbek gazów. Ponadto wszystkie istotne parametry pomiarowe do opracowania metody są łatwo dostępne, dzięki czemu operator może zoptymalizować system pod kątem konkretnego zastosowania.

GC-IMS obsługuje izotermę w zakresie 40-80 ° C i> 100 ° C. GC-IMS zapewnia automatyczną akwizycję danych w urządzeniu i po podłączeniu do trójwymiarowej wizualizacji i analizy danych PC za pomocą pakietu oprogramowania GAS o nazwie Laboratory Analytical Viewer (LAV). Oprócz możliwości kwantyfikacji związków z jednym markerem dodatkowe wtyczki oprogramowania pozwalają łatwo wykryć pojawienie się nowych związków lub różnice stężeń istniejących związków. Wynik klasyfikuje różnice od wybranego odniesienia (złoty standard), aby szybko scharakteryzować np. Jakość próbki.

Dzięki temu urządzenie może być stosowane do szeregu pomiarów analitycznych, np. Badania pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń z produkcji, wykrywania nieprzyjemnego posmaku, uwierzytelniania produktu lub składników, monitorowania nieprzyjemnego zapachu lub monitorowania TIC z zakładów przemysłowych, perfum i kosmetyków na ludzkiej skórze itp.