Spektrometr GC-IMS-ODOR

Alternatywnie urządzenie może być używane jako narzędzie do monitorowania on-line 24/7 do automatycznego testowania stężenia zapachu w odstępach czasu określonych przez użytkownika. Działając w tym trybie, system przeprowadza autotest przed każdym testem i, jeśli to konieczne, dokonuje ponownej kalibracji za pomocą gazu kalibracyjnego, aby osiągnąć maksymalną dokładność i bezpieczeństwo. Pozyskane dane są kolejno przesyłane przez pętlę prądową 4-20 mA, połączenie modemowe lub sieciowe z dyspozytornią.

Opis

Spektrometr GC-IMS-ODOR

GC-IMS-ODOR to samodzielny przyrząd, który został opracowany w celu precyzyjnego pomiaru stężenia Gasodor®-S-Free®, THT lub TBM w gazie ziemnym.

Oprócz zasilania, GC-IMS-ODOR potrzebuje tylko N2 lub powietrza syntetycznego jako dryfu i gazu nośnego do działania. Jazda z miejsca na miejsce za pomocą jednego kliknięcia dostępnego za pośrednictwem wyświetlacza dotykowego TFT 6,4 ”pozwala bezpiecznie ręcznie przeprowadzać testy na miejscu, nawet przez nie-specjalistów. Po zakończeniu pomiaru po ok. 4 minutach wartości są automatycznie zapisywane na zintegrowanej karcie Compact Flash. Można je pobrać za pomocą pamięci USB lub kabla Ethernet podłączonego do komputera. Raporty są dostępne jako przyjazne dla użytkownika tabele Excell lub wydruki z plików pdf.