Spektrometr GC-IMS-SILOX

GC-IMS-SILOX jest samodzielnym urządzeniem do precyzyjnego pomiaru stężeń poszczególnych liniowych L2, L3, L4 i L5 tak samo jak cyklicznych siloksanów D3, D4, D5 i D6 w landfil / kanalizacji / i biogazie.

Opis

Spektrometr GC-IMS-SILOX

GC-IMS-SILOX jest samodzielnym urządzeniem do precyzyjnego pomiaru stężeń poszczególnych liniowych L2, L3, L4 i L5 tak samo jak cyklicznych siloksanów D3, D4, D5 i D6 w landfil / kanalizacji / i biogazie.

Zalety GAS-GC-IMS-SILOX do analizy siloksanu:

  1. Pomiary na miejscu za pomocą „jednego kliknięcia”
  2. Monitorowanie on-line / ciągłe w ustalonych odstępach czasu
  3. Bardzo niskie granice wykrywalności (µg / m3) z wynikami „całkowita krzemionka” (SiO2) i „całkowita zawartość krzemu” (Si)
  4. Wysoka powtarzalność i dokładność
  5. Bardzo niskie koszty eksploatacji i konserwacji