Spektrometr ICP 2060P

Spektrometry ICP ICP2060P firmy Skyray: Zakres analityczny od siarki do uranu (76 elementów razem); Dolna granica detekcji 0,1 – 10 ppb lubniższe; Analiza 5-8 elementów na minutę; Czas testu 30 sekund.

Kategoria:

Opis

Spektrometr ICP ICP2060P ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie .Spektrometr jest szeroko stosowany w naukowych instytutach badawczych, uczelniach i innych przedsiębiorstwach z branży, związanych z dziedzinami takimi jak geologia, hutnictwo, galwanizacja, cement, ropa naftowa, inżynieria chemiczna, nauki medyczne oraz żywność i rolnictwo.

Parametry

Model ICP 2060P
Zakres analityczny od siarki do uranu (76 elementów razem)
Dolna granica detekcji 0,1 – 10 ppb lub niższe
Analiza 5-8 elementów na minutę
Maksymalna dokładność RSD <2%
Czas testu 30 sekund
Stabilność częstotliwości <0,05%
Zasilanie 110V AC lub 220V AC

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg