Spektrometr mobilności jonów

Spektrometr mobilności jonów (IMS) firmy GAS mbH umożliwia wykorzystanie technologii IMS sprzężonej z laboratoryjnymi chromatografami gazowymi z podwyższoną temperaturą (GC), a także w bardzo wymagających zastosowaniach analitycznych, w których wykorzystuje się wysokie możliwości separacji i / lub czułość. W porównaniu z innymi detektorami, IMS oferuje drugi wymiar separacji i dzięki tej pełnej ortogonalności, wspólnie eluujące związki mogą być nadal oddzielane, zanim zostaną wykryte na niskim poziomie / poniżej ppb. Zgodnie z prawami IMS, który działa przy ciśnieniu atmosferycznym, jony są oddzielone ich masą i strukturą. Dzięki temu nawet związki izomeryczne można od siebie oddzielić. Działanie detektora może być w trybie dodatnim, np. W celu przetestowania związków heteroatomowych w kontaktach ze związkami wywołującymi smak lub zapach. Działa również z wyjątkową czułością w trybie ujemnym podczas testowania np. Substancji chlorowcowanych lub siarkowych.

To kompaktowe urządzenie jest gotowe do podłączenia z oprogramowaniem do ustawiania parametrów detektora takich samych jak przepływ gazu dryfującego. Dostosowana linia przesyłowa jest kontrolowana przez GC i sterowana temperaturą, dzięki czemu można uniknąć „zimnych punktów”.

Opis

Spektrometr mobilności jonów

Spektrometr mobilności jonów (IMS) firmy GAS mbH umożliwia wykorzystanie technologii IMS sprzężonej z laboratoryjnymi chromatografami gazowymi z podwyższoną temperaturą (GC), a także w bardzo wymagających zastosowaniach analitycznych, w których wykorzystuje się wysokie możliwości separacji i / lub czułość. W porównaniu z innymi detektorami, IMS oferuje drugi wymiar separacji i dzięki tej pełnej ortogonalności, wspólnie eluujące związki mogą być nadal oddzielane, zanim zostaną wykryte na niskim poziomie / poniżej ppb. Zgodnie z prawami IMS, który działa przy ciśnieniu atmosferycznym, jony są oddzielone ich masą i strukturą. Dzięki temu nawet związki izomeryczne można od siebie oddzielić. Działanie detektora może być w trybie dodatnim, np. W celu przetestowania związków heteroatomowych w kontaktach ze związkami wywołującymi smak lub zapach. Działa również z wyjątkową czułością w trybie ujemnym podczas testowania np. Substancji chlorowcowanych lub siarkowych.

To kompaktowe urządzenie jest gotowe do podłączenia z oprogramowaniem do ustawiania parametrów detektora takich samych jak przepływ gazu dryfującego. Dostosowana linia przesyłowa jest kontrolowana przez GC i sterowana temperaturą, dzięki czemu można uniknąć „zimnych punktów”.