System doczyszczający TOC

System doczyszczający TOC: Zasilanie: woda oczyszczona drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-3 I/min
Przewodność < 0,055 μS/cm Na+, SO42-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P043- < 0,5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb TOC < 5 ppb Bakterie < 1 cfu/ml Cząstki > 0,2μm < 1/ml

Kategoria:

Opis

 

Urządzenia wytwarzające wodę ultraczystą spełniającą wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP IX.
System zasilany jest z zewnętrznego źródła wstępnie oczyszczonej wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
Moduł doczyszczający jest w pełni automatycznym i bezobsługowym systemem, standardowo wyposażonym w automatyczny system diagnostyki aparatu. Stopnie oczyszczania wody: demineralizacja i recyrkulacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV – 185/254 nm, filtracja na module ultrafiltracyjnym, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,22 μm.

 

 

 

 Informacje ogólne

 

  • Zasilanie: woda oczyszczona drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999
  • Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-3 I/min
  • Przewodność < 0,055 μS/cm
  • Na+, SO42-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P043- < 0,5 ppb
  • Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
  • TOC < 5 ppb
  • Bakterie < 1 cfu/ml
  • Cząstki > 0,2μm < 1/ml

 

Modele

Model

Mikrofiltracja 0,2μm

Jonit doczyszczający TOC

Lampa UV 185/254nm

Moduł ultrafiltracyjny

Nr katalogowy

TOC

+

+

DR-TOC-00

TOC/UV

+

+

+

DR-TOC-UV

TOC/UF

+

+

+

DR-TOC-UF

TOC/UV/UF

+

+

+

+

DR-TOC-UV-UF

Nr katalogowy

EM-SB-21

EJ-2000-1

EUV-185-254

EU-ST-01

 

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg