Titrator Karla Fischera AquaMax KF do kulometrycznego oznaczania wody

Precyzyjny titrator Karla Fischera AquaMAX KF. Miareczkowanie kulometryczne. Obsługa titratora w języku polskim. Titrator AquaMAX KF precyzyjnie wyznacza zawartość wody H2O metodą Karla Fischera od 1ppm z możliwością do 100% (optymalna praca na próbkach o zawartości wody do 5% dla techniki kulometrycznej). Wykorzystuje odczynniki Karla Fischera do techniki kulometrycznej: anolit i katolit. Intuicyjna obsługa i użytkowanie titratora. Titrator posiada pakiet gotowych wskazówek analitycznych do bezpośredniego wdrożenia i rozpoczęcia pracy. Titrator do oznaczania zawartości wody w olejach, substancjach ciekłych, rozpuszczalnikach organicznych i wielu materiałach pochodnych. Prosimy o kontakt w celu doradztwa dla optymalnego doboru rozwiązania w zależności od Państwa próbek.

Opis

Automatyczny titrator do oznaczania zawartości wody zgodnie z założeniami metody Karla-Fischera. Titrator AquaMax KF wykorzystuje technikę kulometrycznego miareczkowania, zapewniającą powtarzalny i rzetelny pomiar zawartości wody od 1ppm wzwyż. Optymalny, z ekonomicznym wykorzystaniem odczynników w zależności od ilości analiz na ich jednej porcji zakres analityczny dla kulometrii jest dla próbek o zawartości wody do 5%.  Titrator kulometryczny wykorzystuje technikę precyzyjnego generowania jodu do układu w wyniku elektrolizy, zachodzącej w bardzo szczelnym naczyniu pomiarowym o najniższym poziomie penetracji wilgoci z zewnątrz czyli tak zwanym “dryfcie”. Zasada “miareczkowania” jest prosta. Układ pomiarowy stanowi:

  1. Naczynie titracyjne – elektrolizer o podwójnym systemie uszczelniania: SZLIF + USZCZELKA POŚREDNICZĄCA – MAKSYMALNA SZCZELNOŚĆ I KONIEC PROBLEMÓW z “ZAPIEKANIEM SZLIFÓW” – SYSTEM UNIKALNY NA RYNKU
  2. Platynowa elektroda generacyjna, odpowiedzialna za generowanie jodu do układu (dwa rodzaje: Z CERAMICZNĄ DIAFRAGMĄ lub BEZ CERAMICZNEJ DIAFRAGMY), precyzyjnie, optymalnie, według zależności: GENEROWANY DO UKŁADU ŁADUNEK 10.71 KULOMBÓW wydziela ILOŚĆ JODU która RÓWNOWAŻY ZAWARTOŚĆ 1mg H₂O.
  3. Podwójna, platynowa elektroda detekcyjna: PRECYZYJNIE OKREŚLA KONIEC MIARECZKOWANIA.

Prezentowany Państwu układ zapewnia najbardziej rzetelne, dokładne, powtarzalne i szybkie analizy zawartości wody w badanych próbkach spośród dostępnych na rynku.  Solidna, zwarta konstrukcja w optymalnych gabarytach oraz intuicyjna obsługa i programowanie w języku polskim to cechy które stanowią gwarancję dobrego wyboru. Polecamy.

Producent to firma specjalizująca się min. w technologii kulometrycznego miareczkowania z wykorzystaniem metody Karla Fischera. Specjalizują się w technice kulometrycznego oznaczania zawartości wody we wszystkich, możliwych produktach gdzie technikę kulometrii da się wykorzystać. Opracowywane, wdrażane i coraz bardziej udoskonalane (aż do prezentowanej Państwu wersji kulometrycznego titratora AquaMAX KF) urządzenia produkują od 1980 roku. Prezentowany Państwu produkt cieszy się ogromnym szacunkiem i uznaniem na rynku. Jest doskonałym i kompaktowym urządzeniem do wszechstronnego wykorzystania w zakresie określania zawartości wody techniką kulometrycznego miareczkowania.

Dostawa

Titrator AquaMax KF jest dostarczany jako komplet: urządzenie z wbudowaną drukarką raportu, specjalistyczną celką titracyjną (elektrolizerem) o minimalnym “dryfcie”, platynową elektrodą generacyjną (z ceramiczną diafragmą lub bez – wskazanie przy zamówieniu) oraz platynową, podwójną elektrodą detekcyjną. W dostawie zawiera wszystkie akcesoria, komplet odczynników: ANOLIT i KATOLIT na rozruch oraz WZORZEC wody na rozruch aby rozpocząć analizę po dostarczeniu do Laboratorium. Standardowo jest zasilany z sieci. W standardzie posiada wbudowaną baterię, ładowaną podczas pracy. Z opcjonalną walizką ochronną sprawia, że oprócz pracy w pomieszczeniach, doskonale nadaje się do analiz prewencyjnych w terenie.

Prezentowany, kulometryczny titrator AquaMAX KF znajduje zastosowanie w wiodących zakładach przetwórstwa ropy naftowej (petrochemia), przemyśle motoryzacyjnym, zakładach energetycznych (badanie olejów transformatorowych – analizy prewencyjne), gazownictwie, farmacji, biotechnologii oraz wszędzie tam, gdzie precyzyjne określenie zawartości wody stanowi o jakości produktu i świadczonych usługach.

Reagenty

AquaMAX KF współpracuje ze wszystkimi reagentami Karla – Fischera, dostępnymi na rynku dla techniki kulometrycznego oznaczania zawartości wody. Jednak najbardziej optymalne osiągi urządzenia zostały sprawdzone i potwierdzone na specjalnie opracowanej formule reagentów Cou-Lo Max Formuła, dopracowanych i zmodyfikowanych chemicznie do użytkowania z oferowanym Państwu urządzeniem. Do większości rutynowych zastosowań zalecamy stosowanie reagenta Formuły “A” (reagent anodowy, w opakowaniach po 100ml) i reagenta Formuły “C” (reagent katodowy, w opakowaniach po 5ml). Gdy prowadzicie Państwo analizę zawartości wody w olejach transformatorowych, ropie naftowej i produktach pochodnych, Formuła “A” jest specjalnie dopasowanym reagentem, zawierającym odpowiednio skomponowane rozpuszczalniki, zapewniające odpowiednie mieszanie i rozpuszczalność badanej próbki.

(Gdy analizowane są próbki ketonów, amin i innych związków, które mogą reagować z Formułą A zalecane jest stosowanie odpowiednich reagentów, które są produkowane przez wyspecjalizowanych dostawców).

Zastosowanie

Oleje turbinowe, transformatorowe, maszynowe, paliwa

Dla większości olejów jest wystarczające podanie 1 ml próbki do analizy. Jednakże, jeżeli istnieje podejrzenie, że zawartość wody jest większa i wynosi powyżej 1%, w takich przypadkach ilość próbki powinna zawierać się w zakresie od 0.2 do 0.5 ml. Niektóre rodzaje olejów i smarów zawierają dodatki które mogą pokrywać elektrodę detekcyjną lub blokować szklany spiek elektrody generacyjnej. Te problemy można redukować przez modyfikację reagenta anodowego dodając 20-40 % objętości chloroformu.

Próbki zawierające ketony i aminy

Te grupy związków mogą reagować z metanolem oraz większością reagentów stosowanych w kulometrii, powodując niedokładne wyniki oznaczeń a w ekstremalnych przypadkach brak możliwości przeprowadzenia analizy. Dla próbek zawierających ketony, aminy lub aldehydy należy używać specjalnie przygotowanych reagentów do kulometrii.

Próbki stałe, proszki

Jedną z głównych zalet techniki kulometrycznej jest to, iż reagent anodowy nie podlega wymianie każdorazowo po przeprowadzonej analizie. Z tego powodu nie zaleca się wprowadzania próbek stałych bezpośrednio do naczynia, a w szczególności tych, które nie rozpuszczają się w anolicie. W takich przypadkach są możliwe trzy opcje:

  • Próbki proszków które rozpuszczają się całkowicie w roztworze anodowym (anolicie) można wprowadzać bezpośrednio, przy użyciu odpowiedniego narzędzia do próbkowania, dostępnego jako opcja.
  • Próbki proszków które nie rozpuszczają cię w reagencie anodowym (anolicie) należy poddawać zewnętrznej ekstrakcji w odpowiednim rozpuszczalniku a następnie wprowadzać w formie rozpuszczonej do naczynia.
  • W pozostałych, innych niż powyższe przypadkach należy skorzystać z piecyka w połączeniu z urządzeniem AquaMAX KF.

Próbki gazowe

Próbki gazowe są wprowadzane do naczynia za pośrednictwem opcjonalnej przystawki do wprowadzania próbek gazowych.

Parametry techniczne

Metoda miareczkowania Kulometryczne miareczkowanie Karla Fischera
Kontrola elektrolizy Opatentowany “ACE” system kontroli (GB2370641)
Detekcja punktu końcowego AC polaryzacja
Wskazanie punktu końcowego miareczkowania Na wyświetlaczu / automatyczny wydruk / sygnał akustyczny
Wyświetlacz 40 znaków, alfanumeryczny, podświetlany typu LCD
Zakres pomiarowy 1µg – 10 mg wody, max 200 mg wody
Zakres wilgoci 1 ppm – 100 % wody
Maksymalna czułość 0 • 1µg
Maksymalna szybkość miareczkowania 2.24 mg na minutę
Maksymalny prąd elektrolizy 400 ma
Kompensacja dryftu Kontrolowana automatycznie
Czas opóźnienia przed rozpoczęciem analizy 0 – 30 minut, programowany przez użytkownika
Minimalny czas miareczkowania. 0 – 30 minut, programowany przez użytkownika
Zasilanie 90-264 VAC, 47-63 Hz, 12V DC adapter/baterie wewnętrzne
Precyzja 10 – 100µg ± 3µg, 100µg – 1 mg ± 3 µg (ppm), powyżej 1 mg ± 0,3%
Tryby obliczeniowe Programowane przez użytkownika:- Masa/masa, Objętość/gęstość, Objętość/objętość, Masa/rozcieńczenie.
Format wyświetlacza µg, mg/kg, ppm, %
Format wydruku Zliczanie µg plus przeliczanie na mg/kg, ppm, % wody
Statystyka Możliwa dla 99 kolejnych pomiarów, programowana przez użytkownika.
Pamięć metod 10 zaprogramowanych metod
Numer identyfikacji ID próbki Wprowadzany / programowany przez użytkownika.
Drukarka Termiczna, 42 znaki, szybkie przesuwanie papieru, wbudowana w urządzenie.
Szybkość mieszania Kontrolowana mikroprocesorowo
Żywotność akumulatorów 8 godzin ciągłej pracy do pełnego wyczerpania
Czas ładowania 14 godzin
Wskaźnik stanu baterii Na wyświetlaczu oraz na wydruku
Wymiary zewnętrzne 250 x 245 x 120 mm
Masa 3 kg
Walizka ochronna Opcjonalnie
Kalendarz / zegar Czas oraz data analizy na wydruku

Uruchomienie, programowanie i serwis titratorów KF:

DOSTARCZAMY AUTOMATYCZNE TITRATORY KF ORAZ ODCZYNNIKI DO MIARECZKOWANIA KF.
PROGRAMUJEMY METODY AUTOMATYCZNEGO MIARECZKOWANIA KF POD KLUCZ.
DOSTARCZAMY TITRATORY KF PLUS ODCZYNNIKI KF PLUS DOŚWIADCZENIE = ROZWIĄZANIE !!!

Nasz dział serwisowy jest do Państwa dyspozycji.

  • Kwalifikacje IQ / OQ / PQ zgodnie z wymogami audytów PCA oraz FARMACOPEIA.
  • Uruchomienie i szkolenie w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji zgodnie z procedurami IQ / OQ.
  • Programowanie i walidacja wskazanych przez Państwa odpowiednich metod analitycznych miareczkowania.
  • Firma LABINDEX gwarantuje i zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszamy do współpracy !!!

MARCIN STANISŁAW GRZELKA 
Titratory automatyczne i miareczkowanie. Titratory potencjometryczne. Titratory pH-metryczne. Titratory KF wg Karla Fischera, wolumetryczne oraz kulometryczne oznaczanie zawartości wody.

tel. +48 517 151 788

e-mail: marcin.grzelka@labindex.pl

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg