Titrator Karla Fischera TitroLine 7500 KF TRACE do kulometrycznego oznaczania wody

Automatyczny titrator do kulometrycznego miareczkowania KF TitroLine® 7500 KF Trace to kompaktowy, łatwy w obsłudze titrator kulometryczny do oznaczania wody metodą Karla Fischera (KF) z typowym zakresem roboczym 1 ppm – 5% wody. Oznaczanie wody metodą Karla Fishera (KF) jest najbardziej selektywną i precyzyjną metodą oznaczania wody. Istnieje metoda wolumetryczna i kulometryczna. W przypadku metody wolumetrycznej jod jest dodawany dokładnie przez biuretę tłokową. Metoda kulometryczna generuje jod bezpośrednio w naczyniu do miareczkowania, co pozwala na oznaczanie bardzo niskich stężeń wody. Zaletą jest również to, że nie trzeba oznaczać stężenia miana titranta orczynnika Karla Fischera.

Opis

Nadaje się do przemysłu chemicznego, petrochemicznego i farmaceutycznego oraz innych gałęzi przemysłu. Miareczkowania kulometryczne bezpośredniego w szklanym naczyniu do miareczkowania próbek ciekłych lub gazowych. Woda z próbek stałych lub próbek o wysokiej lepkości musi zostać rozpuszczona lub wyekstrahowana na zewnątrz przed analizą i po takiej obróbce wprowadzona do naczynia lub odparowana za pomocą piecyka do odparowywania wilgoci TO 7280 lub piecyka + autopodajnik próbek TO 7280/TW 7650.

Kulometryczny titrator TitroLine 7500 KF trace ma wyjątkowo dobrze widoczny kolorowy wyświetlacz graficzny, który umożliwia śledzenie procesu analizy nawet pod ekstremalnymi kątami. Krzywa miareczkowania, ale także inne informacje, takie jak temperatura podłączonego pieca do odparowywania wilgoci z powierzchni próbki są wyraźnie wyświetlane na wyświetlaczu.

Trzy interfejsy USB, dwa RS 232 i Ethernet sprawiają, że TL 7500 KF trace jest wysoce komunikatywny.

Można podłączyć różne urządzenia USB, takie jak drukarki, czytniki kodów kreskowych, klawiatury. Wagi analityczne, komputery PC i inne urządzenia analityczne SI, takie jak piec gazowy TO 7280, można podłączyć za pomocą interfejsów RS-232. Interfejs Ethernet umożliwia przechowywanie danych na bezpośrednio podłączonej pamięci USB w formacie PDF i CSV oraz we współdzielonych katalogach sieciowych.

Parametry można dostosować w każdej z maksymalnie 50 metod.

Dzięki zarządzaniu użytkownikami / hasłami każdemu użytkownikowi można przypisać indywidualne uprawnienia. Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej metod lub chcesz zarządzać danymi na komputerze, możesz użyć oprogramowania komputerowego TitriSoft do sterowania śledzeniem TL 7500 KF. TitriSoft 3.5P jest w pełni zgodny z 21 CFR, część 11.

 

Kluczowe cechy:

Kulometryczne miareczkowanie KF z automatycznym określaniem i korektą dryftu.

Standardowe metody dla różnych zastosowań, takie jak woda w %, woda w ppm, woda z piecem KF itp.

Funkcje statystyczne, w tym wartość średnia i względne odchylenie standardowe.

Konfigurowane raporty w zależności od potrzeb: krótkie, standardowe z krzywą oraz pełne zgodne z GLP.

Edytor formuł do indywidualnych obliczeń.

Wyjście wyników zawartości wody w ppm,%, mg, μg, mg / l.

Możliwość indywidualnego programowania titratora. Nadaje się również do oznaczania liczby bromowej. Dodawanie anolitu i ekstrakcja miareczkowanej próbki odbywa się za pomocą opcjonalnego stanowiska do miareczkowania (TM 235 KF z wbudowanym układem pomp) za naciśnięciem odpowiednich przycisków funkcyjnych (moduły 2 i 4).

Jednostka podstawowa obejmuje: kulometryczny titrator TitroLine 7500 KF trace, kabel połączeniowy do elektrody celki generacyjnej z platynową siatką, kabel połączeniowy do TM 235, TM 235 KF lub TM 235 TO, klawiatura USB TZ 3835, zacisk mocujący TZ 1749 do naczynia do miareczkowania, statyw TZ 1748 i zasilacz 100-240 V.

 

Dostępne konfiguracje:

TL 7500 KF TRACE moduł 1: jednostka podstawowa, elektroda celka generacyjna bez ceramicznej diafragmy + kabel połączeniowy, mieszadło magnetyczne TM 235, pręt statywu, naczynie kulometryczna celka do miareczkowania, mikropodwójna elektroda platynowa KF 1150.

TL 7500 KF TRACE moduł 2: jednostka podstawowa, elektroda celka generacyjna bez ceramicznej diafragmy + kabel przyłączeniowy, statyw do miareczkowania TM 235 KF ze zintegrowanym mieszadłem i pompą, pręt statywu, naczynie do miareczkowania TZ 1754, mikropodwójna elektroda platynowa KF 1150.

TL 7500 KF TRACE moduł 3: jednostka podstawowa, elektroda celka generacyjna z ceramiczną diafragmą + kabel połączeniowy, mieszadło magnetyczne TM 235, pręt statywowy, naczynie do miareczkowania, mieszadło magnetyczne TM 235, pręt statywu, naczynie kulometryczna celka do miareczkowania, mikropodwójna elektroda platynowa KF 1150.

TL 7500 KF TRACE moduł 4: jednostka podstawowa, elektroda celka generacyjna z ceramiczną diafragmą + kabel połączeniowy, statyw do miareczkowania TM 235 KF ze zintegrowanym mieszadłem i pompą, pręt statywu, naczynie do miareczkowania TZ 1754, mikropodwójna elektroda platynowa KF 1150.

TL 7500 KF TRACE moduł 5: w konfiguracji do użytku z ręcznym piecykiem do odparowywania wilgoci z próbki KF TZ 1052

TL 7500 KF TRACE moduł 6 TitriSoft Pharma: w konfiguracji pod wymagania farmacji.