Titrator model 865

Titaratory z serii 865 posiadają dwie biurety. Idealne i proste urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego. Koniec z marnowaniem czasu na tworzeniu aplikacji. System TitraLab zawiera wysokiej klasy biuretę oraz oprogramowanie z pakietem aplikacji, co znacznie upraszcza prowadzenie badań oraz znacznie oszczędza czas użytkownika. Łączenie od 2 do 4 metod.

Kategoria:

Opis

Procedury IQ/OQ

Aparaty do potencjometrycznego miareczkowania, automatyczne titratory najnowszej generacji serii TitraLAB Universal . Zestawy do typowych, rutynowych zastosowań oraz dobierane indywidualnie dla wskazanych przez Państwa miareczkowań. Szybka dostawa, pełne uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wraz z opracowaniem, zaprogramowaniem i walidacją wskazanych przez Państwa metod analitycznych, zgodnie z uznanymi i wymaganymi procedurami IQ/OQ. Aparaty do miareczkowania, titratory serii TitraLab to gwarancja pewności wyboru.

Titralab
JEŻELI CHCESZ BYĆ PEWNY – JESTEŚ. MIARECZKUJ Z NAMI OD TERAZ DALEJ BEZ PROBLEMÓW. 5 LAT GWARANCJI – RADIOMETER MOŻE SIĘ ZNUDZIĆ, ALE NIE ZEPSUJE. DLATEGO POLECAMY

Biurety

Aparaty do miareczkowania, titratory serii TitraLAB Universal posiadają 2 biurety wymienne w standardzie. Dodatkowo titratory serii TitraLAB Universal można rozbudowywać o dodatkowe, 2 biuretowe moduły ABU52: do automatycznego miareczkowania lub dozowania w układzie w pełni automatycznym bez konieczności wymiany biurety lub zewnętrznego dozowania reagentów, pośredniczących w procesie analitycznym – możliwość tworzenia systemów miareczkowania bez konieczności zamieniania biuret – dodatkowy moduł ABU52 rozbuduje system – kolejna aplikacja to: START – NAWAŻKA – WYNIK. Dodatkowo titratory serii TitraLAB Universal zapewniają możliwość współpracy z dodatkowymi pompami perystaltycznymi w celu dozowania dodatkowych reagentów w układzie automatycznym lub ustalania poziomu miareczkowanej próbki przed rozpoczęciem analizy w naczyniu. Wszystkie automaty do miareczkowania, titratory firmy Radiometer współpracują z automatycznym podajnikiem próbek SAC 850, wagą analityczną oraz komputerem PC za pośrednictwem oprogramowania – platformy sterującej TitraMaster (Mistrz Miareczkowania) 85. Automatyczne aparaty do miareczkowania, titratory mogą pracować samodzielnie lub w sieci – systemie titratorów oraz dozujących modułów cyfrowych, połączonych dla wzajemnej współpracy.

Automatyczne aparaty do miareczkowania, titratory serii TitraLAB Universal pracują zgodnie z GLP / GMP w systemach ISO zgodnie z dyrektywą EMC 89/336/EEC, dyrektywą LV 73/23/EEC. Posiadają certyfikat eETLus gwarantowany przez ITS/SEMKO. Wszystkie certyfikaty w dokumentacji dostawy.
Titralab
Instalacja biurety

Oszczędność czasu i energii. Przemyślana konstrukcja urządzenia zapewnia łatwą konfigurację oraz eksplorację sprzętu. Dla wygody użytkowania urządzenia elektrody oraz wejście na wężyki znajdują się w jednym łatwo dostępnym miejscu. Mono-blok miareczkowania biuret dla wygody instalacji i konserwacji jest zamontowany. Postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami. Intuicyjny przewodnik poprowadzi użytkownika krok po kroku. Titrator865, dzięki jasnym i czytelnym komunikatom pomaga w wyborze optymalnego rozwiązania w trakcie rutynowej pracy. Status titranta jak i krzywa miareczkowania jest łatwa do śledzenia w trakcie pracy urządzenia. Wystarczy wcisnąć tylko jeden przycisk. Wielofunkcyjny przycisk znacznie upraszcza prowadzenie badań. Titrator865, dzięki swojej funkcjonalności ułatwia użytkowanie. Urządzenie umożliwia łatwy dostęp do zaprogramowanych funkcji. Zaprogramowane procedury w przewodniku poprowadzą użytkownika na każdym kroku, podczas wykonywania analiz lub powtarzaniu pomiarów. Titratory z serii 865 umożliwiają: automatyczne sekwencje operacyjne, bezpośredni pomiar, dodawanie odczynnika, miareczkowanie do punktu końcowego pH, następuje dzięki bibliotece odczynników, pozwala to zaoszczędzić czas oraz wysiłek przy tworzeniu aplikacji. Łatwy pobór pomiarów. Dokładność wyników zapewnia: wysoka rozdzielczość biuret oraz specjalny algorytm urządzenia. Biurety oferują najwyższą rozdzielczość na rynku miareczkowań potencjometrycznych. Innowacyjna konstrukcja elektroniczna wsparta technologią PID znacznie upraszcza pracę. Połączenie algorytmu regulacji pętli z dynamicznym lub ciągłym trybem pracy, pozwala znacznie szybciej dotrzeć do punktu końcowego lub określić punkt przegięcia. Niezależnie czy pracuje się na ostrych czy słabych krzywych lub z jednym czy wieloma IP wykrywanie jest szybkie i niezawodne. Pełna kontrola nad urządzeniem. Wydajne nagrywanie spełnia wysokie wymogi dotyczące kontroli wyników pomiarów. Titrator865 jest pierwszym urządzeniem do miareczkowania, które oferuje pełną kontrolę, jakości wyników. Próbki QC mogą być zdefiniowane w określonych odstępach czasu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wymogi QC są określone na poziomie metody pomiaru oraz zabezpieczone hasłem. Pełna identyfikowalność oznacza także pełna archiwizację, dzięki nieulotnej pamięci, która jest w stanie zapamiętać do 200 wyników oraz do 50 metod.

Titralab
Silikonowa klawiatura odporna na zachlapanie oraz duży wyświetlacz LCD

Miareczkowanie

Ruch tłoka szklanej biurety cyfrowej (tłokowej) zapewnia precyzyjny silnik krokowy o rozdzielczości 1/18000 kroków. To dla przykładu dla biurety 10ml daje maksymalną rozdzielczość dozowania równą 0.00055ml (porównywalną z dokładnością wagi analitycznej) i gwarantuje rzeczywistą, minimalną precyzję / dokładność dozowania równą 1µl (0.001ml). Precyzję dozowania wszystkich aparatów do miareczkowania, titratorów oraz automatycznych biuret cyfrowych RADIOMETER można porównać z dokładnością wagi analitycznej.Aparat do automatycznego miareczkowania – titrator TitraLAB Universal 865 posiada dwie biurety wymienne w standardzie. Obie, automatyczne, tłokowe biurety cyfrowe mogą pracować niezależnie (każda biureta cyfrowa dozuje własny titrant – 2 aplikacje – konieczność wymiany kolejnej biurety dopiero dla trzeciej aplikacji – 3 rodzaju titranta) lub wspólnie (1 lub 2 różne rodzaje titranta w ramach jednej metody analitycznej). Naprzemienna praca 2 biuret cyfrowych eliminuje przestoje związane z napełnianiem. Jedna biureta cyfrowa po opróżnieniu kończy i napełnia się a druga biureta cyfrowa w tym czasie zaczyna miareczkując dalej i tak na przemian do zakończenia, aż aparat do miareczkowania, titrator zakończy proces miareczkowania i poda wynik. Żaden inny aparat do miareczkowania, titrator nie zapewni Państwu takiej możliwości w ramach jednego urządzenia. Dlatego jeżeli ważny jest czas to polecamy TitraLAB 845 Universal

Titralab
Naczynko wraz ze śrubą napędową
MAKSYMALNE SKRÓCENIE CZASU MIARECZKOWANIA – SZYBCIEJ SIĘ NIE DA – POLECAMY!!!

Przepłukiwanie biurety

Aparaty do miareczkowania, titratory TitraLAB Universal posiadają unikalną funkcję przepłukiwania biurety. System przepłukiwania odbywa się automatycznie i maksymalnie oszczędnie ze 100% skutecznością efektu w przypadku przechodzenia z jednego titranta na drugi. Sprytny, oszczędny, skuteczny i sprawdzony sposób zapewnia komfort i zaufanie bez demontażu biurety podczas zamiany titranta, szczególnie tam, gdzie są stosowanie zasadowe roztwory. System wymiany titranta z jednego na drugi zapewnia komfort ze 100% poprawnością wymiany bez konieczności mechanicznej ingerencji związanej z wymianą biurety oraz związanym z tym, długotrwałym procesem ustawiania systemu na nowo. Dodatkowo wydłuża żywotność i precyzję dozowania układu: szklany element plus tłok w systemie automatycznego, wymiennego modułu biurety tłokowej.

Titralab

Specyfikacja techniczna

Metody: • Miareczkowanie do punktu końcowego: od 1 do 4 ustawionych punktów końcowych
• Miareczkowanie do punktu przegięcia: Automatyczne wyznaczenie od 1 do 8 punktów przegięcia
• Programowalne okna akceptacji IP
• Akceptacja wykrywalności 1 i 2 pochodnej krzywej
• Koniec miareczkowania przy pH, Mv, ml, numerze IP
• Techniki dodawania titranta: dynamiczne zwiększanie, monotoniczne zwiększanie i ciągłe dynamiczne
• Kalibracja titranta
• Kalibracja elektrody pH: do 5 punktów wraz ze standardami IUPAC
• Bezpośrednie pomiary pH/Mv z zapisem po ustabilizowaniu odczytu
• Automatyczne lub ręczne przetwarzanie ostatniej metody miareczkowania
• Sekwencjonowanie do 10 metod
• Łączenie od 2 do 4 metod
Zakres pomiarowy/Rozdzielczość: • -9 Do 23 pH 0,001 pH
• ± 2000 mV 0,1 mV
• -10 ° C do +100 ° C 0,1 ° C
Wydruki: • Automatyczny zgodny z GLP
• Wybieralne: nie, 80 kolumn
• Szczegółowe lub skrócone
Wyniki: • Kontrola QC wyników z alarmem wizualnym
• Obliczenia statystyczne
• Automatyczna kalkulacja do 8 wyników w wybranej jednostce
• 2 Równania z wynikami w jednostkach zdefiniowanych przez użytkownika
Jednostki: • Wszystkie standardowe jednostki próbek oraz wyników
• Wszystkie jednostki wyników są definiowane przez użytkownika
Pojemność pamięci: • Hasło dostępu do urządzenia
• Pamięć nieulotna
• Programowane przez użytkownika: 50 metod
• Biblioteka na 30 elektrod i 30 odczynników: ponad 30 elektrod i 20 miareczkowań wstępnie zdefiniowane ID i typ
• Pamięć ostatnich 200 wyników
• Przechowywane parametry charakteryzujące się własnym ID, lokalizacją oraz kalibracją danych
• Wbudowane procedury operacyjne dla elektrod i wymiany odczynnika
• Automatyczna elektroda, kalibracja titranta i prośba o QC
Przykładowa lista: • Do 126 danych z alfanumerycznym ID
• Przykładowa definicja QC
Statyw na elektrodę – mieszadło: • Mieszadło magnetyczne
• 22 powtarzalnych prędkości
• (0-1100 obr./min) w krokach, co 50 obr/min
• Podłączenie mieszadła
• Pojemność zlewki: 5 do 400 ml
Biureta: • Wbudowane 2 biurety
• Dostępne pojemności biurety: 1,5,10,25,50 ml
• Silnik biurety: 18000 kroków
• Zgodny z normą ISO / FDIS 8655-3
• Rozszerzenie Biurety: 4 (z ABU52)
• Szklana biureta w kołnierzu ochronnym przed UV
• Usuwanie pęcherzyków powietrza
• Funkcje przepłucz-napełnij-opróżnij
Wejście/Wyjście: • 2 wejścia na elektrodę wskaźnikową
• 1 wejście na elektrodę odniesienia
• Wybieralna polaryzacja wejścia od -1 mA do 1 mA w krokach co 1 µA, prąd stały lub zmienny
• Wejście różnicowe
• Wejście temperaturowe
• Wyjście 0-5 V TTL
• Wyjście 0-12 V TTL
• Wejście szeregowe na drukarkę/PC, wagę, oraz dodatkowy titrator wraz z oprogramowaniem
• Rozszerzenie biurety (z ABU52)
• Połączenie szeregowe dla zmieniacza próbek wyposażonego w 10 do 126 pozycji na tacy
• Wejście PS/2 na klawiaturę PC i/lub czytnik kodów kreskowych

Specyfikacja ogólna

Obudowa: • W pełni odporna na zachlapanie z polipropylenu
• Graficzny wyświetlacz 128×128 LCD
• Alfanumeryczna klawiatura
Wymiary (Wys x Szer x Głęb): • 380 x 230 x 450 mm (bez wężyków)
Masa: • 5 kg (bez butelek na odczynniki)
Spełniane normy międzynarodowe: Oznakowanie CE
• Zgodność z dyrektywą EMC 89/336/EEC
• Zgodność z dyrektywą LV 73/23/EEC
Zasilanie: • 47.5 – 63 Hz
• 115/230 Vac +15 -18%
Warunki otoczenia: • Temperatura 5 do 40
• Wilgotność względna 20 do 80%
Metrologia: W celu zapewnienia zgodności z normą ISO9001 i ISO17025 nasz Wydział Metrologii może dostarczyć świadectwa kalibracji i weryfikacji.
Przykładowe aplikacje: • Kwas / zasada miareczkowania w środowisku wodnym lub niewodnym
• Miareczkowanie redoks
• Mleko, masło i inne produkty mleczne
• Oznaczanie kwasu askorbinowego w żywności i napojach
• Twardość wody, ustalanie wapnia i magnezu

Zastosowanie

Żywność oraz napoje

 • Numer nadtlenku: tłuszcze i oleje jadalne
 • Chlorek: mleko, masło, inne produkty mleczne
 • Kwas askorbinowy: sok z owoców i żywność

Środowisko i woda

 • PH, zasadowość i twardość
 • Wapń i magnez
 • Siarczan
 • Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

 • Miareczkowanie kwasowo-zasadowe w mediach wodnych / niewodnych
 • Miareczkowanie redox
 • Karl Fischer

Petrochemia

 • TAN / TBN: zgodnie z ASTM D664; D2896
 • Brom numer indeksu i Brom: zgodnie z ASTM D1159; D2710 i D5776
 • Merkaptany: zgodnie z ASTM D3227

Porównanie modeli

Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Techniki
Punkt końcowy miareczkowania: 1 do 2 1 do 4
Miareczkowanie do punktu przegięcia: 1 do 4 IP Brak 1 do 8 IP
Miareczkowanie Wolumetryczne metodą KF: Brak TAK
Miareczkowanie pH: Brak PID, AAA i Stat.temp. PID, AAA i Stat.temp. Brak
Bezpośredni pomiar pH / Mv TAK
Pomiar przewodności: Brak TAK Brak
Bezpośrednie pomiary ISE: Brak TAK Brak
Standardy według wzorca ISE: Brak TAK Brak
Ciąg dynamiczny: TAK
Przyrost ciągły i dynamiczny: TAK Brak TAK
Porównanie biuret w poszczególnych modelach oraz wejścia na akcesoria.Modele z serii 960; 965; 980 posiadają innowacyjną technologię RFID (ang. Radio-frequency identification) RFID umożliwia bezprzewodowa komunikacje z odłączanymi biuretami. Zmiana jest szybka i niezawodna, dzięki natychmiastowemu rozpoznawaniu danych, co zapewnia za każdym razem użycie prawidłowego odczynnika chemicznego oraz danych.
Titralab
Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Biurety
Liczba biuret: 1 2 1 2 1 2
Możliwość zdejmowania biurety: Brak TAK
Technologia RFID: Brak TAK
Objętości biurety: 1, 5, 10, 25, 50 ml
Dodatkowe biurety do miareczkowań: Brak 4 (2x ABU52) 4 (2x ABU62)
Wyjścia
Zmieniacz próbek: TAK
Waga: TAK
Drukarka: TAK
Oprogramowanie PC: TAK
Pompa perystaltyczna / połączenia TTL: TAK
Klawiatura i czytnik kodów kreskowych: TAK
Wszystkie titratory posiadają wejście na czujnik temperatury oraz na elektrodę odniesienia. Proces polaryzacji może odbywać się przy prądzie stałym jak i zmiennym. W modelach od 854 do 980 znajduje się miejsce na dodatkowe elektrody, jeśli zaistniała by potrzeba rozbudowania urządzenia. Modele z serii 854 do 870 posiadają wejście 4 (2 xABU52) natomiast modele z serii od 960 do 980 posiadają wejście 4 (2 xABU62).
Titralab
Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Wejście dla elektrody
Elektrody wskaźnikowe: 1 2
Elektroda odniesienia: TAK
Czujnik temperatury: TAK
Wejścia na wybór polaryzacji: ±1 mA w krokach co 1 μA, DC lub AC
Dodatkowe wejścia na elektrody: Brak 4 (2 xABU52) 4 (2 xABU62)
Pomiar różnicy: TAK
Celki konduktometryczne 2-/-4 pole Brak TAK Brak
Rodzaje miareczkowania
Miareczkowanie bezpośrednie: TAK
Miareczkowanie do punktu końcowego: TAK
Ślepa próba: TAK
Standaryzacja titranta: TAK
Kalibracja elektrody pH: TAK
Metoda sekwencjonowania: Do 3 metod w serii Do 10 metod w serii
Łączenie metod: 2 2 4 6 8
Przykładowa lista
Liczba próbek: Seria do 20 próbek Seria do 126 próbek z alfanumerycznym ID
Przykładowa definicja QC: Brak TAK
Urządzenia spełniają wysokie wymogi kontroli pomiarów wyników. Titratory z serii od 854 do 980 dają możliwość kontroli QC z ostrzeżeniem wizualnym. Próbki QC mogą być zdefiniowane w określonych odstępach czasu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wymogi QC są określone na poziomie metody pomiaru oraz zabezpieczone hasłem.
Titralab
Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Zakres pomiaru / rozdzielczość:
pH -9 Do 23 pH/0.001 pH
mV ± 2000 mV mV/0.1
EC Brak 4 µS do 400 mS /0.001 µS Brak
°C -10 °C do +100 °C/0.1 °C
Wyniki
Automatyczne obliczanie: Na wybranych wynikach jednostek
Równania zdefiniowane przez użytkownika: 1 zdefiniowana przez użytkownika jednostka wyniku 2 zdefiniowane przez użytkownika jednostki wyniku
Kontrola QC z ostrzeżeniem wizualnym: Brak TAK
Obliczenia statystyczne: TAK
Automatyczny wydruk GLP: TAK
Wszystkie titaratory posiadają wysokiej klasy wyświetlacz LCD oraz obudowę odporną na zachlapania, alfanumeryczna klawiaturę z sylikonu.
Titralab
Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Pojemność
Zaprogramowane metody: TAK
Hasło do urządzenia: TAK
Pamięć nieulotna: TAK
Metody programowane przez użytkownika: 10 w tym metody zaprogramowane 50 w tym metody zaprogramowane
Biblioteka na elektrody: 15 w tym elektrody zaprogramowane 30 w tym elektrody zaprogramowane
Biblioteka na odczynniki: 15 w tym odczynniki zaprogramowane 30 w tym odczynniki zaprogramowane
Uprzednio określone elektrody: Katalog do 30 elektrod nazwy i cechy charakterystyczne
Uprzednio określone titranty: Katalog do 20 odczynników
Przechowywanie wyników: 60 Do 200 próbek;100 elektroda +100 odczynnik kalibracji
Statyw na elektrodę – mieszadło:
Mieszadło magnetyczne: TAK
Połączenie śmigła mieszadła: TAK
Objętości zlewki: 5 do 400 ml
Ogólne dane techniczne:
Obudowa: Odporne na zachlapanie z latenu
Klawiatura: Alfanumeryczna z silikonu
Wyświetlacz: Graficzny punktowy LCD 128×128
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 380x230x450 mm
Masa (bez butelki odczynnika) 5 kg
Zasilanie: 47.5-63 Hz; 115/230 Vac +15 -18%

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg