Titrator model 960

Titratory 960; 965 oraz 980 są pierwszymi urządzeniami do miareczkowania potencjometrycznego, które komunikują się z odłączanymi biuretami za pomocą bezprzewodowej technologii RFID. Dzięki czemu obsługa odczynnika jest niezawodna. Model 960 posiada jedną biuretę wymienną. Metody: pH; Mv; ml. Łączenie od 2 do 8 metod.

Opis

Procedury IQ/OQ

Aparaty do potencjometrycznego miareczkowania, automatyczne titratory najnowszej generacji serii TitraLAB Universal . Zestawy do typowych, rutynowych zastosowań oraz dobierane indywidualnie dla wskazanych przez Państwa miareczkowań. Szybka dostawa, pełne uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wraz z opracowaniem, zaprogramowaniem i walidacją wskazanych przez Państwa metod analitycznych, zgodnie z uznanymi i wymaganymi procedurami IQ/OQ. Aparaty do miareczkowania, titratory serii TitraLab to gwarancja pewności wyboru.

Titralab
JEŻELI CHCESZ BYĆ PEWNY – JESTEŚ. MIARECZKUJ Z NAMI OD TERAZ DALEJ BEZ PROBLEMÓW. 5 LAT GWARANCJI – RADIOMETER MOŻE SIĘ ZNUDZIĆ, ALE NIE ZEPSUJE. DLATEGO POLECAMY

Biurety

Aparaty do miareczkowania, titratory serii TitraLAB Universal posiadają 1 lub 2 biurety wymienne w standardzie (wybór modelu przy zamówieniu: TitraLab 960 – 1 biureta wymienna lub TitraLab 965 – 2 biurety wymienne). Dodatkowo titratory serii TitraLAB Universal można rozbudowywać o dodatkowe, 2 biuretowe moduły ABU62: do automatycznego miareczkowania lub dozowania w układzie w pełni automatycznym bez konieczności wymiany biurety lub zewnętrznego dozowania reagentów, pośredniczących w procesie analitycznym – możliwość tworzenia systemów miareczkowania bez konieczności zamieniania biuret – dodatkowy moduł ABU62 rozbuduje system – kolejna aplikacja to: START – NAWAŻKA – WYNIK. Dodatkowo titratory serii TitraLAB Universal zapewniają możliwość współpracy z dodatkowymi pompami perystaltycznymi w celu dozowania dodatkowych reagentów w układzie automatycznym lub ustalania poziomu miareczkowanej próbki przed rozpoczęciem analizy w naczyniu. Wszystkie automaty do miareczkowania, titratory firmy Radiometer współpracują z automatycznym podajnikiem próbek SAC 850, wagą analityczną oraz komputerem PC za pośrednictwem oprogramowania – platformy sterującej TitraMaster (Mistrz Miareczkowania) 85. Automatyczne aparaty do miareczkowania, titratory mogą pracować samodzielnie lub w sieci – systemie titratorów oraz dozujących modułów cyfrowych, połączonych dla wzajemnej współpracy.

Automatyczne aparaty do miareczkowania, titratory serii TitraLAB Universal pracują zgodnie z GLP / GMP w systemach ISO zgodnie z dyrektywą EMC 89/336/EEC, dyrektywą LV 73/23/EEC. Posiadają certyfikat eETLus gwarantowany przez ITS/SEMKO. Wszystkie certyfikaty w dokumentacji dostawy.
Titralab
Instalacja biurety

TitraLab 960, 965 i 980 to pierwsze titratory, które komunikują się z odłączanymi biuretami za pomocą bezprzewodowej technologii RFID. Zmiana jest szybka i niezawodna, dzięki natychmiastowemu rozpoznawaniu danych, co zapewnia za każdym razem użycie prawidłowego odczynnika chemicznego oraz danych. Bez ryzyka popełnienia błędu. Bezprzewodowa komunikacja z biuretą upraszcza zapewnienie zgodności z GLP. Dzięki nowemu titratorowi TitraLab960, obsługa odczynnika jest niezawodna przez zastosowanie znaczników RFID, które znajdują się na każdym stanowisku. Po zamocowaniu biurety, stacja robocza automatycznie rozpoznaje i aktualizuje przechowywane dane takie, jak: nazwa odczynnika; data pierwszego użycia; ostatnia kalibracja; data ważności; identyfikator odczynników itp., Dzięki czemu wyniki są lepiej zabezpieczone a praca z urządzeniem znacznie uproszczona.

Titralab
Chip RFID

Miareczkowanie

Ruch tłoka szklanej biurety cyfrowej (tłokowej) zapewnia precyzyjny silnik krokowy o rozdzielczości 1/18000 kroków. To dla przykładu dla biurety 10ml daje maksymalną rozdzielczość dozowania równą 0.00055ml (porównywalną z dokładnością wagi analitycznej) i gwarantuje rzeczywistą, minimalną precyzję / dokładność dozowania równą 1µl (0.001ml). Precyzję dozowania wszystkich aparatów do miareczkowania, titratorów oraz automatycznych biuret cyfrowych RADIOMETER można porównać z dokładnością wagi analitycznej.Aparat do automatycznego miareczkowania – titrator TitraLAB Universal 965 posiada dwie biurety wymienne w standardzie. Obie, automatyczne, tłokowe biurety cyfrowe mogą pracować niezależnie (każda biureta cyfrowa dozuje własny titrant – 2 aplikacje – konieczność wymiany kolejnej biurety dopiero dla trzeciej aplikacji – 3 rodzaju titranta) lub wspólnie (1 lub 2 różne rodzaje titranta w ramach jednej metody analitycznej). Naprzemienna praca 2 biuret cyfrowych eliminuje przestoje związane z napełnianiem. Jedna biureta cyfrowa po opróżnieniu kończy i napełnia się a druga biureta cyfrowa w tym czasie zaczyna miareczkując dalej i tak na przemian do zakończenia, aż aparat do miareczkowania, titrator zakończy proces miareczkowania i poda wynik. Żaden inny aparat do miareczkowania, titrator nie zapewni Państwu takiej możliwości w ramach jednego urządzenia. Dlatego jeżeli ważny jest czas to polecamy TitraLAB 965 Universal

MAKSYMALNE SKRÓCENIE CZASU MIARECZKOWANIA – SZYBCIEJ SIĘ NIE DA – POLECAMY!!!
Titralab
Naczynko wraz ze śrubą napędową

Postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami. Intuicyjny interfejs poprowadzi użytkownika na każdym kroku. Robocza stacja miareczkowania przeprowadza przez każdy etap operacji z przejrzystymi i jasnymi komunikatami dostępnymi w różnych językach. Przyjazna dla użytkownika funkcja asystenta pomaga skutecznie użytkować i eksplorować urządzenie.Możliwość sprawdzenia kluczowych danych w skrócie. Duży wyświetlacz graficzny umożliwia natychmiastowy podgląd wyników i statusu analizy. Dzięki dużemu wyświetlaczowi graficznemu daje się łatwo na żywo śledzić krzywą miareczkowania. Wyświetlacz umożliwia również obserwacje przepływu czasu oraz objętość dozowania. Wszystkie parametry wyświetlane są w postaci prostego tekstu, co znacznie ułatwia interpretować wyniki. Elektrody i status titratora są wizualizowane przy pomocy łatwo rozpoznawalnych ikon.Łatwy pobór pomiarów. Wszechstronne oprogramowanie i wysokiej rozdzielczości biurety zapewniają szybkość i dokładność. TitraLab 960 zapewnia elastyczność w dostosowaniu metody do indywidualnych potrzeb użytkownika. Automatyczne sekwencje i powtarzalność pomiaru są idealne do bezpośredniego pomiaru miareczkowania na tej samej próbie, włączając w to również kalibrację w serii analiz. Dla lepszego sprawdzenia wyników, istnieje możliwość zdefiniowania w odstępach czasu QC.Oszczędność czasu i energii. Odłączanie i zmiana stanowiska jest szybka i niezawodna. Dla wygody instalacji i konserwacji, monoblok biuret może zostać odłączony w momencie, gdy biurety nie są używane. Stojaki umieszczone są bezpośrednio na butelce z odczynnikiem, aby zaoszczędzić miejsce na ławce. Dzięki unikalnemu systemowi bagnetowemu elektrody są bardzo łatwo wprowadzane do naczynia pomiarowego.

Titralab
Duży ekran LCD oraz alfanumeryczna klawiatura odporna na zachlapanie.

Przepłukiwanie biurety

Aparaty do miareczkowania, titratory TitraLAB Universal posiadają unikalną funkcję przepłukiwania biurety. System przepłukiwania odbywa się automatycznie i maksymalnie oszczędnie ze 100% skutecznością efektu w przypadku przechodzenia z jednego titranta na drugi. Sprytny, oszczędny, skuteczny i sprawdzony sposób zapewnia komfort i zaufanie bez demontażu biurety podczas zamiany titranta, szczególnie tam, gdzie są stosowanie zasadowe roztwory. System wymiany titranta z jednego na drugi zapewnia komfort ze 100% poprawnością wymiany bez konieczności mechanicznej ingerencji związanej z wymianą biurety oraz związanym z tym, długotrwałym procesem ustawiania systemu na nowo. Dodatkowo wydłuża żywotność i precyzję dozowania układu: szklany element plus tłok w systemie automatycznego, wymiennego modułu biurety tłokowej.

Titralab

Specyfikacja Techniczna

Metody: • Miareczkowanie do punktu końcowego: od 1 do 4 ustawionych punktów końcowych
• Miareczkowanie do punktu przegięcia: Automatyczne wyznaczenie od 1 do 8 punktów przegięcia.
• Programowalne okna akceptacji IP
• Koniec miareczkowania przy pH, Mv, ml, numerze IP.
• Techniki dodawania titranta: dynamiczne zwiększanie, monotoniczne zwiększanie i ciągłe dynamiczne
• Kalibracja titranta
• Kalibracja elektrody pH: do 5 punktów
• Bezpośrednie pomiary pH/Mv z zapisem po ustabilizowaniu odczytu
• Tryby miareczkowania: bezpośrednia, wsteczne, ze ślepą próbą, z QC, pomiary powtarzalne
• Sekwencjonowanie do 10 metod w podajniku próbek i analiza serii
• Łączenie od 2 do 8 metod.
• Automatyczne lub ręczne przetwarzanie ostatniej metody miareczkowania.
Zakres pomiarowy/Rozdzielczość: • -9 … 23 pH, 0.001 pH
• ±2000 mV, 0.1 mV
• -10°C … +100°C, 0.1°C
Wydruki GLP: • Automatyczne z 3 poziomami szczegółowości.
• Wybieralne: nie, 80 kolumn
• Ciągłe, strona do strony
• Wyniki
• Automatyczna kalkulacja do 8 wyników w wybranej jednostce.
• 2 równania z wynikami w jednostkach zdefiniowanych przez użytkownika.
• Zdefiniowane przez użytkownika ID wyników.
• Kontrola QC wyników z alarmem wizualnym.
• Obliczenia statystyczne.
Pojemność pamięci: • Pamięć nieulotna.
• Programowane przez użytkownika: 50 metod
• Pamięć ostatnich 200 wyników i ostatnich 100 kalibracji
• Biblioteka na 30 elektrod i 30 odczynników: wstępnie zdefiniowana ID i typem
Bezpieczeństwo danych i GLP: • Metody chronione hasłem.
• Wbudowane procedury operacyjne dla wymiany elektrody i odczynnika
• Automatyczna elektroda, kalibracja titranta i prośba o QC
Lista prób: • Do 126 danych z ID alfanumerycznym
• Definicja próbki QC
Statyw na elektrodę – mieszadło: • Mieszadło magnetyczne
• 22 powtarzalnych prędkości.
• (0-1100 obr./min) w krokach co 50 obr/min
• Podłączenie mieszadła
• Pojemność zlewki: 5 do 400 ml
Biureta: • 1 odłączalny statyw na biuretę
• Dostępne pojemności biurety: 1,5,10,25,50 ml
• Silnik biurety: 18000 kroków
• Zgodne z ISO 8655-3
• Szklana biureta w kołnierzu ochronnym przed UV
• Statywy na biurety: do 6 z 2 ABU62s
• Usuwanie pęcherzyków powietrza
• Funkcje przepłucz-napełnij-opróżnij
Wejście/Wyjście: • 2 wejścia na elektrodę wskaźnikową
• 1 wejście na elektrodę odniesienia
• Wybieralna polaryzacja wejścia od -1 mA do 1 mA w krokach co 1 µA, prąd stały lub zmienny
• Pomiar dyferencyjny
• Wejście temperaturowe
• Wyjście 0-5 V TTL
• Wyjście 0-12 V TTL
• Wejście TTL do rozpoczęcia pomiaru
• Wejścia na elektrody: do 6 z 2 ABU62s
• Wejście szeregowe na drukarkę/PC, wagę i podajnik próbek
• Wejście PS/2 na klawiaturę PC i/lub czytnik kodów kreskowych

Specyfikacja ogólna

Obudowa: • W pełni odporna na zachlapanie z latenu®
• Graficzny wyświetlacz 128×128 LCD (TPX®)
• Alfanumeryczna klawiatura (silikonowa)
Wymiary (Wys x Szer x Głęb) • 380 x 230 x 450 mm (bez wężyków)
Masa: • 5 kg (bez butelek na odczynniki)
Zasilanie: • 47.5 – 63 Hz
• 115/230 Vac +15 -18%
Warunki otoczenia: • Temperatura 5 do 40
• Wilgotność względna 20 do 80%.
Spełniane normy międzynarodowe: Oznaczenie CE:
• Zgodne z dyrektywą EMC 89/336/EEC oraz LV dyrektywą 73/23/EEC
• cETLus certyfikat wystawiony przez ITS/SEMKO
• UL Standard 61010A-1
• CSA Standard C22 2 No. 1010.1-92
• RFID technologia zgodna z dyrektywami R&TTE oraz FCC część 15

Porównanie modeli

Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Techniki
Punkt końcowy miareczkowania: 1 do 2 1 do 4
Miareczkowanie do punktu przegięcia: 1 do 4 IP Brak 1 do 8 IP
Miareczkowanie Wolumetryczne metodą KF: Brak TAK
Miareczkowanie pH: Brak PID, AAA i Stat.temp. PID, AAA i Stat.temp. Brak
Bezpośredni pomiar pH / Mv TAK
Pomiar przewodności: Brak TAK Brak
Bezpośrednie pomiary ISE: Brak TAK Brak
Standardy według wzorca ISE: Brak TAK Brak
Ciąg dynamiczny: TAK
Przyrost ciągły i dynamiczny: TAK Brak TAK
Porównanie biuret w poszczególnych modelach oraz wejścia na akcesoria.Modele z serii 960; 965; 980 posiadają innowacyjną technologię RFID (ang. Radio-frequency identification) RFID umożliwia bezprzewodowa komunikacje z odłączanymi biuretami. Zmiana jest szybka i niezawodna, dzięki natychmiastowemu rozpoznawaniu danych, co zapewnia za każdym razem użycie prawidłowego odczynnika chemicznego oraz danych.
Titralab
Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Biurety
Liczba biuret: 1 2 1 2 1 2
Możliwość zdejmowania biurety: Brak TAK
Technologia RFID: Brak TAK
Objętości biurety: 1, 5, 10, 25, 50 ml
Dodatkowe biurety do miareczkowań: Brak 4 (2x ABU52) 4 (2x ABU62)
Wyjścia
Zmieniacz próbek: TAK
Waga: TAK
Drukarka: TAK
Oprogramowanie PC: TAK
Pompa perystaltyczna / połączenia TTL: TAK
Klawiatura i czytnik kodów kreskowych: TAK
Wszystkie titratory posiadają wejście na czujnik temperatury oraz na elektrodę odniesienia. Proces polaryzacji może odbywać się przy prądzie stałym jak i zmiennym. W modelach od 854 do 980 znajduje się miejsce na dodatkowe elektrody, jeśli zaistniała by potrzeba rozbudowania urządzenia. Modele z serii 854 do 870 posiadają wejście 4 (2 xABU52) natomiast modele z serii od 960 do 980 posiadają wejście 4 (2 xABU62).
Titralab
Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Wejście dla elektrody
Elektrody wskaźnikowe: 1 2
Elektroda odniesienia: TAK
Czujnik temperatury: TAK
Wejścia na wybór polaryzacji: ±1 mA w krokach co 1 μA, DC lub AC
Dodatkowe wejścia na elektrody: Brak 4 (2 xABU52) 4 (2 xABU62)
Pomiar różnicy: TAK
Celki konduktometryczne 2-/-4 pole Brak TAK Brak
Rodzaje miareczkowania
Miareczkowanie bezpośrednie: TAK
Miareczkowanie do punktu końcowego: TAK
Ślepa próba: TAK
Standaryzacja titranta: TAK
Kalibracja elektrody pH: TAK
Metoda sekwencjonowania: Do 3 metod w serii Do 10 metod w serii
Łączenie metod: 2 2 4 6 8
Przykładowa lista
Liczba próbek: Seria do 20 próbek Seria do 126 próbek z alfanumerycznym ID
Przykładowa definicja QC: Brak TAK
Urządzenia spełniają wysokie wymogi kontroli pomiarów wyników. Titratory z serii od 854 do 980 dają możliwość kontroli QC z ostrzeżeniem wizualnym. Próbki QC mogą być zdefiniowane w określonych odstępach czasu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wymogi QC są określone na poziomie metody pomiaru oraz zabezpieczone hasłem.
Titralab
Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Zakres pomiaru / rozdzielczość:
pH -9 Do 23 pH/0.001 pH
mV ± 2000 mV mV/0.1
EC Brak 4 µS do 400 mS /0.001 µS Brak
°C -10 °C do +100 °C/0.1 °C
Wyniki
Automatyczne obliczanie: Na wybranych wynikach jednostek
Równania zdefiniowane przez użytkownika: 1 zdefiniowana przez użytkownika jednostka wyniku 2 zdefiniowane przez użytkownika jednostki wyniku
Kontrola QC z ostrzeżeniem wizualnym: Brak TAK
Obliczenia statystyczne: TAK
Automatyczny wydruk GLP: TAK
Wszystkie titaratory posiadają wysokiej klasy wyświetlacz LCD oraz obudowę odporną na zachlapania, alfanumeryczna klawiaturę z sylikonu.
Titralab
Modele 840 845 854 856 865 870 960 965 980
Pojemność
Zaprogramowane metody: TAK
Hasło do urządzenia: TAK
Pamięć nieulotna: TAK
Metody programowane przez użytkownika: 10 w tym metody zaprogramowane 50 w tym metody zaprogramowane
Biblioteka na elektrody: 15 w tym elektrody zaprogramowane 30 w tym elektrody zaprogramowane
Biblioteka na odczynniki: 15 w tym odczynniki zaprogramowane 30 w tym odczynniki zaprogramowane
Uprzednio określone elektrody: Katalog do 30 elektrod nazwy i cechy charakterystyczne
Uprzednio określone titranty: Katalog do 20 odczynników
Przechowywanie wyników: 60 Do 200 próbek;100 elektroda +100 odczynnik kalibracji
Statyw na elektrodę – mieszadło:
Mieszadło magnetyczne: TAK
Połączenie śmigła mieszadła: TAK
Objętości zlewki: 5 do 400 ml
Ogólne dane techniczne:
Obudowa: Odporne na zachlapanie z latenu
Klawiatura: Alfanumeryczna z silikonu
Wyświetlacz: Graficzny punktowy LCD 128×128
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 380x230x450 mm
Masa (bez butelki odczynnika) 5 kg
Zasilanie: 47.5-63 Hz; 115/230 Vac +15 -18%

Informacje dodatkowe

Waga 0,00 kg