Titrator TitraLab CHLORKI metodą MOHRA

Automatyczny titrator do oznaczania zawartości chloru, chlorków, jonów chlorkowych Cl- z przeliczaniem na zawartość soli NaCl. Wyrażanie wyników w ppm, mg/l, %. Automatyczne miareczkowanie potencjometryczne, argentometryczne chlorków zgodnie z metodą Mohra oraz z metodą Volharda. Całkowicie zautomatyzowany proces miareczkowania potencjometrycznego próbki na zawartość chlorków. Krzywa miareczkowania wyświetlana na ekranie automatycznego titratora. Miareczkowanie do punktu równoważnikowego PR (EQ) na przegięciu krzywej miareczkowania. Profesjonalna elektroda srebrowa Ag oraz precyzyjny system miareczkowania titratora gwarantują precyzyjne wyniki analizowanych próbek na zawartość chlorków w sposób szybki i powtarzalny. Polecamy.

Opis

Zestaw do miareczkowania i wyznaczania zawartości CHLORU / CHLORKÓW / SOLI NaCl:

1/ Titrator do automatycznego miareczkowania TitraLab CHLORKI z gotowym do wykorzystania programem wykonawczym do określania zawartości jonów chlorkowych, chloru, chlorków z przeliczaniem na zawartość soli kuchennej NaCl

2/ Oprzyrządowanie: biureta tłokowa, specjalistyczna elektroda srebrowa Ag do miareczkowania potencjometrycznego argentometrycznego mianowanym roztworem azotanu srebra 0.1M AgNO3, naczynka na próbkę, mieszadełka magnetyczne

3/ Pakiet odczynników: certyfikowany wzorzec chlorków Cl / soli NaCl, roztwór elektrolitu do konserwacji, przechowywania i uzupełniania specjalistycznej elektrody srebrowej Ag, mianowany roztwór azotanu srebra 0.1M AgNO3 do miareczkowania badanej próbki, kwas azotowy 1M HNO3

Uruchomienie, programowanie i serwis titratorów do chlorków, chloru, soli kuchennej NaCl:

Dostarczamy automatyczne titratory oraz odczynniki do automatycznego miareczkowania jonów chlorkowych, chloru, chlorków w przeliczeniu na sól NaCl

PROGRAMUJEMY METODY AUTOMATYCZNEGO MIARECZKOWANIA CHLORKÓW POD KLUCZ.

DOSTARCZAMY TITRATORY PLUS ODCZYNNIKI PLUS DOŚWIADCZENIE = ROZWIĄZANIE !!!

Nasz dział serwisowy jest do Państwa dyspozycji.

  • Kwalifikacje IQ / OQ / PQ zgodnie z wymogami audytów PCA oraz FARMACOPEIA.
  • Uruchomienie i szkolenie w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji zgodnie z procedurami IQ / OQ.
  • Programowanie i walidacja wskazanych przez Państwa odpowiednich metod analitycznych miareczkowania chlorków.
  • Firma LABINDEX gwarantuje i zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszamy do współpracy !!!

MARCIN STANISŁAW GRZELKA

Titratory automatyczne i miareczkowanie. Titratory potencjometryczne. Titratory pH-metryczne. Titratory KF wg Karla Fischera, wolumetryczne oraz kulometryczne oznaczanie zawartości wody. Titratory do CHLORKÓW.

tel. +48 517 151 788

e-mail: marcin.grzelka@labindex.pl