Titrator TitroLine 7800 z systemem biuret wymiennych

Nowoczesny, automatyczny, titrator do precyzyjnego miareczkowania potencjometrycznego, pH-metrycznego, konduktometrycznego, argentometrycznego, redoks red-ox.  Do punktu końcowego miareczkowania PK ( EP ) oraz punktu równoważnikowego miareczkowania PR ( EQ ).  Titrator w wersji z systemem biuret wymiennych. Intuicyjna obsługa i użytkowanie titratora w języku polskim. Titratory posiadają pakiet gotowych aplikacji analitycznych do bezpośredniego wdrożenia i rozpoczęcia pracy. Titrator do automatycznego miareczkowania do typowych aplikacji: oznaczanie zawartości chloru / jonów chlorkowych / soli NaCl w wodach, paliwach alternatywnych, domieszkach do betonu, zaprawy i zaczynu, mleku i przetworach, żywności, majonezach i sosach, wolnego i całkowitego SO₂ w winie, FOS / TAC, liczby kwasowej w olejach (TAN) , liczby zasadowej w olejach (TBN), zawartości witaminy C, azotu Kjeldahla, alkaliczności w sokach cukrowniczych i wiele innych…

Opis

Przykładowe aplikacje miareczkowania potencjometrycznego / pH-metrycznego / redoks red-ox:

  • pH / zasadowość w wodach
  • pH / zasadowość / przewodność / przewodnictwo w wodach
  • Twardość wapniowo magnezowa Ca & Mg (ISE) w wodach
  • Twardość całkowita w wodach (kolorymetrycznie)
  • FOS / TAC (BIOGAS) w biogaz jako parametr charakteryzujący stan równowagi pomiędzy lotnymi kwasami organicznymi (FOS) a substancjami o charakterze buforującym (TAC)
  • Wolne i całkowite chlor Cl2, chlorki , siarczki
  • pH, kwasowość całkowita w żywności i napojach
  • Zawartość chloru / chlorków w wodach
  • Zawartość chlorków / soli NaCl w produktach żywnościowych
  • Zawartość chlorków / soli NaCl w majonez, musztarda, ketchup, sosy, dipy
  • pH, kwasowość oraz zawartość chlorków / soli NaCl w żywności i napojach
  • Zawartość wolnego i całkowitego dwutlenku siarki SO2 w winie
  • pH, kwasowość całkowita w winie
  • Całkowita liczba kwasowa TAN Total Acid Number w olejach i innych produktach petrochemicznych
  • Całkowita liczba zasadowa TBN Total Base Number w olejach i innych produktach petrochemicznych
  • R-SH (oznaczanie tioli, merkaptanów) w produktach petrochemicznych
  • Oznaczanie zawartości cukrów redukujących
  • Br2/I2 indeks w produktach petrochemicznych
  • Miareczkowania w układach redo-ox
  • Miareczkowania konduktometryczne
  • Miareczkowania kolorymetryczne fotometryczne z czujnikiem optycznym typu fototroda
  • Cukry redukujące w moszcze owocowe, soki owocowe i zagęszczone soki owocowe
  • Oznaczanie zawartości kwasu askorbinowego. Metoda miareczkowania wg PN-A-04019:1998 oznaczania witaminy C
  • Liczba kwasowa w olejach TAN ASTM D664
  • Liczba zasadowa w olejach TBN D2896-11
  • Liczba epoksydowa
  • Liczba nadtlenkowa oleje margaryny masła tłuszcze woski
  • Liczba zmydlania zmydlenia oleje margaryny masła tłuszcze woski
  • Liczba hydroksylowa poliuretany polimery estry rozpuszczalniki alkohole
  • Liczba acetylowa
  • Liczba wodorotlenowa
  • Zawartość grup hydroksylowych
  • Liczba jodowa w tłuszczach
  • Grupy izocyjanianowe NCO

Uruchomienie, programowanie i serwis titratorów:

DOSTARCZAMY AUTOMATYCZNE TITRATORY ORAZ ODCZYNNIKI DO MIARECZKOWANIA.
PROGRAMUJEMY METODY AUTOMATYCZNEGO MIARECZKOWANIA POD KLUCZ.
DOSTARCZAMY TITRATORY PLUS ODCZYNNIKI PLUS DOŚWIADCZENIE = ROZWIĄZANIE !!!

Nasz dział serwisowy jest do Państwa dyspozycji.

 • Kwalifikacje IQ / OQ / PQ zgodnie z wymogami audytów PCA oraz FARMACOPEIA.
 • Uruchomienie i szkolenie w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji zgodnie z procedurami IQ / OQ.
 • Programowanie i walidacja wskazanych przez Państwa odpowiednich metod analitycznych miareczkowania.
 • Firma LABINDEX gwarantuje i zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszamy do współpracy !!!

MARCIN STANISŁAW GRZELKA 
Titratory automatyczne i miareczkowanie. Titratory potencjometryczne. Titratory pH-metryczne. Titratory KF wg Karla Fischera, wolumetryczne oraz kulometryczne oznaczanie zawartości wody.

tel. +48 517 151 788

e-mail: marcin.grzelka@labindex.pl